Boeken over dromen

Deze korte boekbeschrijvingen gaan allemaal over dromen. Drie ervan zijn nieuw in onze bibliotheek. Dus dromers (en wie onthoudt er niet van tijd tot tijd een droom) u kunt uw hart ophalen. Daar gaan we:

1. Dromen om wakker te worden: Annelies van Ostaden-de Jong – Ankertjesserie.
Een prima boekje voor beginners. Het geeft een kort en helder overzicht met een  aantal nuttige wenken en suggesties.

Korte samenvatting:
Hoe belangrijk zijn dromen? Wat is een REM-slaap? Op welke manieren kun je zien dat iemand droomt? Hoe onthoud ik mijn dromen en hoe leg ik ze het beste vast? Wat zijn dagresten? U leest het in de eerste hoofdstukken.
In hoofdstuk drie staat Freud centraal. U leest zijn opinie over wensdromen, seksuele problemen, vermommingen, symbolen en homoniemen. Hij heeft ook een prima tip: ga eens associëren volgens de Freud-methode. Dat levert vaak interessante informatie op.
Daarna komt Jung aan de orde. Over persona en schaduw, archetypen en droombeelden. En let op de uitspraak: ‘alle droombeelden ben je zelf.’
Ook komt u bij Jung het begrip synchroniciteit tegen. Niet zo gek. Hij heeft het zelf bedacht.
Vervolgens verschijnt Henri van Praag op het toneel. Hij geeft een beschouwing over kleine dromen, diepe dromen, grote- of toekomstdromen, maar ook dagdromen. En zijn er ook voorspellende dromen?
Een apart hoofdstuk is gewijd aan helderzienden. Cayce, Croiset, Groote, de Zeeuw, ze hebben allemaal hun eigen interessante zienswijze over dromen.

Daarna leest u kort iets over de Gestallttherapie van Fritz Perls. Ann Faraday (u kent haar van het boek: de positieve kracht van het dromen) werkt hiermee. Vanuit deze therapie leert u iets over topdogs en underdogs (ja echt, we hebben ze allemaal) en hoe je daarmee het beste kan omgaan. Faraday maakt veel gebruik van interviewtechnieken. Deze worden kort uitgelegd. U kunt ze zelf praktiseren door.. uzelf te interviewen.

Tenslotte geeft het boekje u een aantal tips om bewust en helder te dromen.
Een aanrader voor iedereen die meer uit zijn dromen wil halen en zich de basisbegrippen nog eigen moet maken.


2. Creatief omgaan met dromen: Roger Rundqvist. – Ankertjesserie.
Via dit boekje gaat u oefenen. U leert droomsymbolen plaatsen in het heden en verleden. Het levert een beter bewustzijn van uzelf en uw gevoelens op. Ook gaat u tegengestelde droomsymbolen tekenen. Dat tekenen is overigens een spontaan gebeuren. Een derde oefening: de dromer gaat zichzelf in zijn droom volgen. Hij speelt de droom na in zijn hoofd en volgt zijn eigen gedragingen daarin. Dat werkt heel verhelderend. Ook schrijft de dromer zijn verhaal op (in de IK vorm en in de tegenwoordige tijd). Dat is nuttig zodat u ze later nog eens kan nalezen. Zo volgt u uw eigen leven in dromen. Zo volgen er nog zes oefeningen waarbij u wordt geadviseerd toch vooral op uw intuïtie te vertrouwen. Ook wijst de schrijver op de noodzaak van attent leven (zorg op tijd voor innerlijke stilte, ga eerlijk met uzelf om en…luister naar uzelf en uw dromen).
Nuttig boek voor iedereen die niet alleen wil weten maar ook iets wil doen.

3. Dromen en droomuitleg, dr. Friedrich. W. Douchet
Lees dit boek bij voorkeur pas als u de basis van dromen en droomuitleg al een beetje kent.

Deel I gaat over de betekenis van het dromen.  Er wordt onder andere iets in verteld over dieptepsychologie, droomwetenschap en droomonderzoek. In Deel II gaat de schrijver in op droompsychologie en droomuitleg. Hierin worden veelal dezelfde onderwerpen behandeld als in het boekje dromen om wakker te worden (zie 1) maar nu wat uitgebreider en wetenschappelijker gepresenteerd. Deel III gaat over het droomonderzoek van de toekomst.

Tenslotte, en daar gaat het in dit boek met name om, is deel IV besteed aan de uitleg van droomsymbolen. Iedereen kent ze want in veel dromenboeken komen ze terug. Misschien wel eens aardig om op dit punt eens twee boeken met elkaar te vergelijken.

Interessant boek voor iedereen die de droomsymbolen benaderd wil zien geredeneerd vanuit de moderne psychologie. 

4. De verborgen taal van de droom: David Fontana (bibliotheeknr: 135)
Een aardig, kleurig en rijk geïllustreerd boek waarin alle bekende droomtermen nog eens worden uitgelegd. U vind er een onderwerp als innerlijke taal, er is een uitgebreide droomgids  en natuurlijk is er een flink boekdeel gewijd aan droomsymbolen. Maar daar waar andere boeken een register hebben met enkelvoudige droombetekenissen (paard, trein, koud, pijn) zijn de hoofdstukken hier wat globaler onderverdeeld (winkelen en geld, theater en circussen, elementen en seizoenen).  Tenslotte wordt u in dit boek ook geholpen als u aan de slag wil gaan met uw dromen. U leert een droomdagboek bij te houden, een droomanalyse te maken, te doen aan droombeheersing en uw problemen via deze weg op te lossen.
Leuk boek voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de droom-analyse, het karakter en de taal van dromen en tegelijkertijd eens op een andere manier dan gebruikelijk met droom-symbolen geconfronteerd wil worden.

Voor de leden: Deze boeken zijn (gratis) te leen via onze bibliotheek.

Andere boeken over dromen in onze bieb (de cijfers tussen haakjes zijn de biebnummers)

  • Wat droomt je kind – Patricia Garfield (29)
  • Agressie in dromen – Herman Maas (50)
  • Dromen, paragnostisch verklaard, G. van der Zeeuw  (98)
  • Het spel van onze dromen – Ann Faraday (106)
  • Dromen als verkeersborden – Janny Post (113)
  • Ontspannen dromen/avondmeditaties – Amy E. Dean (177)
  • Dromen ontcijferd – F en J. Zucker (195)