13 korte boekbesprekingen

De hieronder genoemde boeken zijn nieuw in de bibliotheek van de vereniging. Deze is voor anderen weliswaar niet toegankelijk maar wellicht hebben zij er toch wat aan. Immers veel van deze boeken zijn via internet nog volop te koop en als het onderwerp je interesseert en het je wat meezit heb je een mooi boek voor een lage prijs. Hier de beschrijvingen. Lees verder

M. Scott-Peck, In de hemel als op aarde

Heel kort:
De auteur beschrijft de dood en het wakker worden van de ziel van Daniël aan gene zijde. Vanuit het grote onbekende, ontmoet hij zielen. Via deze contacten en zijn eigen opvattingen leert hij de morele principes, die voorbij de grenzen der sterfelijkheid gaan, te begrijpen. Op deze manier krijgt de lezer een beeld van het lot van de ziel na zijn aardse bestaan en leert hij over de zin hiervan. Lees verder

Boeken over dromen

Deze korte boekbeschrijvingen gaan allemaal over dromen. Drie ervan zijn nieuw in onze bibliotheek. Dus dromers (en wie onthoudt er niet van tijd tot tijd een droom) u kunt uw hart ophalen. Daar gaan we:

1. Dromen om wakker te worden: Annelies van Ostaden-de Jong – Ankertjesserie.
Een prima boekje voor beginners. Het geeft een kort en helder overzicht met een  aantal nuttige wenken en suggesties. Lees verder

Gijsbert van der Zeeuw – Psychometrie in ruimte en tijd

Helderziendheid in ruimte en tijd – Gijsbert van der Zeeuw

De schrijver
Gijsbert de Zeeuw (1912-1981) kwam oorspronkelijk uit de drukkerswereld. Al vroeg kwam hij er achter dat hij gaven had op het gebied van de psychometrie. Vanaf 1947 was hij ‘beroeps.’ Voorts schreef hij een aantal boeken van wie er drie in de bibliotheek zijn opgenomen.
Een van de in het oog springende feiten is dat hij (en daarmee staat hij op één lijn met Jozef Rulof) naarmate zijn inzichten vorderden, steeds meer afstand nam van de kerk, maar… niet van het geloof. Hij was een sterk voorstander van samenwerking tussen de wetenschap en het geloof (lees o.a. psychometristen). Lees verder

Thorwald Dethlefsen, Terug naar vorige levens.

De schrijver
Thorwald Dethlefsen, onlangs overleden, was hoofd van het instituut voor Buitengewone Psychologie te München. Hij wordt, naast wetenschappers als Kelsey en de Rochas, gezien als de pionier van de regressie- en reïncarnatietherapie. Hoewel andere bronnen het jaar 1978 noemen als het geboortejaar van de reïncarnatietherapie was Dethlefsen al in 1968 actief op dit gebied via experimenten.

Waarom die experimenten?
Eigenlijk heel simpel. Hij had patiënten die hij niet kon genezen via de toen gangbare methoden. Al snel bleek dat als hij ze onder hypnose bracht en vervolgens de geboorte opnieuw te liet beleven, hij veel van zijn patiënten alsnog kon bevrijden van angsten, trauma’s en onbegrijpelijke neigingen. Dat bracht hem op de gedachte om een stapje verder te gaan. Maar dat was niet genoeg. Hij wilde wetenschappelijke bewijs leveren voor zijn therapie. Lees verder

W.A.H. Mulder-Schalekamp, De bron der wijsheid.

Dit boek is het vierde en laatste in een reeks over Ehmed. Hij begeleidt de schrijfster, die tevens medium is, vanuit gene zijde en geeft haar de tekst voor haar boeken door. Ehmed is een Hebreeuws woord en betekend waarheid en dit is dan ook wat hij, via deze boeken, aan de mensheid verkondigt.

Personages
In dit boek vertelt Ehmed over zijn vele reïncarnaties. In zijn eerste levens bouwt hij een schuld op die hij in de volgende levens met veel strijd en lijden inlost. Centrale personages:

  • Moira, zijn zusterziel met wie hij in zijn eerste leven een zoon heeft die hij, na haar vroege dood, zonder verzorging achterlaat omdat hij het bestaan niet aan kan. Daardoor verwijdert zijn zusterziel zich van hem. Door haar trouw verblijft ze aan gene zijde in een hogere sfeer dan Ehmed. Maar vaak daalt ze af om hem, al is het tijdelijk, te steunen met haar liefde en  de belofte dat ze ooit weer één zullen zijn. Haar koolzwarte ogen zijn in veel van zijn reïncarnaties voor hem een teken dat ze bij hem is. Maar soms is hij zo door het leven gevangen dat hij ze niet als zodanig herkent.
  • Tamoro, de zoon die hij in zijn eerste leven in de steek laat en die hij in zijn tweede leven (waarin hij een heerser is) wreed verstoot. Aan gene zijde vinden zij elkaar terug en krijgen ze een sterke band. Ook zij zullen elkaar in verscheidene reïncarnaties tegenkomen waardoor Ehmed in staat is een deel van zijn schuld in te lossen.
  • Lucas, de discipel van Jezus die hij goed leert kennen als hij (Ehmed) Jozef van Arimathea is. In dat leven ziet hij Jezus aan het kruis sterven, maar doet niets anders dan zijn eigen graf ter beschikking stellen. Lucas begeleidt Ehmed aan gene zijde als wijze en trouwe vriend.

Hoe lost Ehmed zijn schuld af?
Uit de bekentenissen die Ehmed doet valt af te leiden dat hij, om zijn schuld af te lossen, moet laten zien dat hij mensen in bescherming kan nemen en dat hij trouw is.

Het mooist komt dit tot uiting in zijn leven als chinees koopman waarin hij heel goed voor zijn broertje zorgt en waarin hij, later, diens vertrouwen niet beschaamt als zijn broers vrouw verliefd op hem wordt. Als zijn broer sterft geeft hij wel toe aan de liefde voor de vrouw waardoor hij in feite de liefde voor Moira, zijn zusterziel, vergeet.

In een volgend leven is hij Godfriedt en vindt een klein kind dat hij redt en beschermt. Als jongen was hij verliefd op het meisje Gertrudis (die koolzwarte ogen heeft!!). Maar deze werd door haar ouders beloofd aan de rijke Waldemar. Gertrudis vluchtte naar het klooster en Godfriedt wordt troubadour. Als hij het kind vindt brengt hij het naar het klooster en laat het door Gertrudis opvoeden. Beide zullen nooit trouwen  en op die manier trouw aan hun wederzijdse liefde blijven.

Zo volgen de reïncarnaties zich op. Vóór elke reïncarnaties (die op vrijwillige basis tot stand komt; de mens heeft immers een vrije wil) ziet hij (aan gene zijde) in de bron der wijsheid zijn volledige, toekomstige leven. Als hij daarna zachtjes indaalt in dit nieuwe leven komt de vergetelheid over hem opdat hij volkomen blanco kan beginnen. In één van die levens moet hij ervaren wat is om zijn leven te offeren voor zijn getrouwheid.

Aan gene zijde
In de perioden dat Ehmed aan gene zijde vertoeft,  zien ze hem onder andere drie eeuwen als lerend wezen op een rode planeet. Ook zijn we getuigen van de diepgaande gesprekken tussen hem, Lucas en Tamoro alsmede van de ontroerende samenkomsten met Moira. We zien zijn vreugde en smart die hij zonder terughoudendheid openbaart.

Door zijn reïncarnaties en de lerende perioden aan gene zijde, lost Ehmed langzamerhand zijn schuld in en komt aldus op het punt waarop hij het aardse leven definitief mag verlaten en, als zuiver spiritueel wezen, mensen mag gaan begeleiden. Zijn verhaal is een gift aan ons, de mensheid, opdat we er ons voordeel mee kunnen doen.

Daarnaast zijn er de commentaren van de schrijfster die, voortbordurend op Ehmeds verhaal, haar visie en vermaningen bijvoegt en zijn boodschappen verklaart. Zo zijn er onder andere de waarschuwingen tegen drugsgebruik, is er een bijzondere zienswijze op homofilie en wordt het begrip Ufo’s nader verklaard.

Hoe leest het boek?
Het boek is onafhankelijk te lezen van zijn drie voorgangers. Hoewel sommige onderdelen wat wijdlopig worden beschreven is de tekst voor iedereen goed en vlot leesbaar. Stijl en woordgebruik zijn sober. Soms is het wat moeilijk te bepalen of we nu de mening van de schrijfster lezen of die van Ehmed omdat bepaalde onderdelen zonder verdere indeling in elkaar overgaan. Dat is met name het geval als de schrijfster zelf aan het woord is. De doorgegeven reïncarnatieverhalen en de beschrijvingen van gene zijde door Ehmed, zijn helder en inspirerend.

Titel
Auteur
Jaar
Uitgever
Bladzijden
ISBN
Illustraties
Omslag
De bron der wijsheid
W.A.H. Mulder – Schalekamp
1973
Strengholt, Naarden
320
90-6010-594-x
Barbara Steffens
Tany M. Jansen