Gijsbert van der Zeeuw – Psychometrie in ruimte en tijd

Helderziendheid in ruimte en tijd – Gijsbert van der Zeeuw

De schrijver
Gijsbert de Zeeuw (1912-1981) kwam oorspronkelijk uit de drukkerswereld. Al vroeg kwam hij er achter dat hij gaven had op het gebied van de psychometrie. Vanaf 1947 was hij ‘beroeps.’ Voorts schreef hij een aantal boeken van wie er drie in de bibliotheek zijn opgenomen.
Een van de in het oog springende feiten is dat hij (en daarmee staat hij op één lijn met Jozef Rulof) naarmate zijn inzichten vorderden, steeds meer afstand nam van de kerk, maar… niet van het geloof. Hij was een sterk voorstander van samenwerking tussen de wetenschap en het geloof (lees o.a. psychometristen).
Zijn boeken ademen gedrevenheid, kennis maar ook bescheidenheid. Hij zal niet beweren dat iets door hem is bewerkstelligd. In tegendeel: als hij met succes iemand heeft kunnen helpen, dan is dat altijd met en door de hulp van geesten die boven hem staan.Zijn integriteit wordt nog eens bevestigd door het feit dat hij sinds het begin van de zeventiger jaren weer terugkeerde naar de drukkerij omdat hij zich niet goed voelde bij het psychometreren als beroep.

Wat  krijgen we in dit boek allemaal voorgeschoteld?
De schrijver neemt ons mee op een spannende zoektocht door… onszelf en de ons omringende spirituele wereld. Hij vertelt wat hij in zijn praktijk aan situaties is tegengekomen en hoe hij deze met vallen en opstaan leerde herkennen en beheersen. Ook gaat hij uitgebreid in op de fenomenale krachten die de spirituele wereld beheersen, hoe ze werken en hoe het komt dat hij daardoor bepaalde zaken kan waarnemen. De belangrijkste vraag (naar mijn smaak): zetelt het geheugen wel als orgaan in de mens, of juist daar buiten? wordt door hem uitgebreid behandeld en… beantwoord.

Het is niet doenlijk in kort bestek alles te beschrijven. Bovendien moet u zich ook een beetje door het boek laten verrassen. Hieronder dus alleen wat aspecten uit de eerste zes hoofdstukken. Daar ligt het zwaartepunt.

Consultant versus psychometrist. Hoe werkt het?
Gedurende zijn leven beleeft de mens zijn gebeurtenissen via de zintuigen. Hij trekt zijn conclusies en bewaart deze in zijn geheugen of in zijn onderbewustzijn. Naarmate zijn leven vordert groeit dat aantal gebeurtenissen zodat de mens steeds meer ervaren wordt. De gebeurtenissen laten zich vertalen in elektrische ladingen of stralingsvelden die liggen op verschillende golflengten (trillingen).  Het geheugen is in staat deze trillingen vast te houden en ze, indien nodig naar het bewuste denken te zenden. De psychometrist kan zich op dit geheugen afstemmen. Deze afstemming gaat gemakkelijker naarmate hij bepaalde zaken zelf ook beleefd heeft. Hij zit dan op dezelfde golflengte. Is er sprake van een afstemming tussen het geheugen van de psychometrist en dat van de consultant, dan spreekt men van een ik-verbinding waarbij de psychometrist de herinnering beleeft als was deze van hemzelf. Zijn geheugen krijgt daardoor een enorme verbreding. Daarbij moet hij er voor oppassen dat hij op tijd weer loskomt van de andere ik. Een te sterke binding zou betekenen dat hij de gevoelens van de ander dan te veel overneemt. Er zou zelfs een persoonsverwisseling kunnen plaatsvinden. De psychometrist vangt overigens niet alleen de bewust beleefde- maar ook onbewust beleefde gebeurtenissen op. De consultant zal deze dan niet altijd meteen herkennen.

Werkelijk beleefde gebeurtenissen doen zich voor als scherpe filmbeelden. Dingen die niet echt gebeurd zijn (denk aan angsten) manifesteren zich als beeldloze gedachten. Toch hebben zich deze gedachten zich ergens gemanifesteerd want anders zou de psychometrist ze niet kunnen opvangen.
Het contact tussen psychometrist en consultant kan ook op afstand plaatsvinden

Waar zetelt het geheugen?
Lange tijd heeft de schrijver zich afgevraagd: als ik in verbinding ben, met wie of wat ben ik dan in verbinding. Is het de inductor (de foto, de ring etc), is het de consultant? Of is het iets anders?
Aan de hand van een aantal gevallen (waarin hij dingen ziet waarvan de consultant met geen mogelijkheid van kan weten) concludeert hij dat de inductor de capaciteit heeft om een gebeurtenis met een zekere emotionele inslag, op te slaan. De psychometrist die de inductor in handen krijgt vangt deze gebeurtenis op. Deze ontrolt zich voor hem in een flits. Het lijkt nog het meest op een snelle film.

Een voorbeeld uit het verre verleden.
Een man heeft een steen opgeraapt op vakantie in Egypte. De Zeeuw houdt de steen vast. In een flits ziet hij beelden uit de oudheid. Hij is IN een slavendrijver. Vervolgens ontwikkeld zich een situatie.
De Zeeuw concludeert hier:
De consultant kan dit nooit geweten hebben. Hij heeft alleen een steen opgeraapt. Kennelijk is het verhaal dus als het ware in de steen opgeslagen en daar bewaard. Door de steen vast te pakken krijgt hij een hedenverbinding met de (allang dode) slavendrijver. Maar staat hij nu in verbinding met  het geheugen van de steen of van die slavendrijver?
Verder redenerend concludeert hij dat herinneringen niet gebonden kunnen zijn aan een bepaald orgaan in het lichaam van een leven mens, maar dat de gebeurtenissen zich afdrukken buiten de mens en/of het voorwerp, in een bepaalde materie die lange tijd in stand blijft. De gebeurtenis wordt, zo lijkt het, vastgelegd in een onzichtbare materie die op zichzelf bestaat. Z. noemt dit het etherisch-dubbel.

De psychometrist en de vrije wil
Niet alleen het verleden maar ook de toekomst is zichtbaar voor de psychometrist. Maar als alles al vastligt, heeft de mens dan nog wel een vrije wil?  Het antwoord is (gelukkig): ja.
Het leven is als een snelweg van A (geboorte) naar B (dood). Daartussen in doet de mens vele steden aan die hij van te voren niet kent. Bepaalde steden zijn vooraf bepaald. Die moet hij hoe dan ook aandoen. Natuurlijk is de mens is vrij een andere weg te kiezen om zo een moeilijk doel te omzeilen. Dat kan. Maar dan toch zal hij in een later stadium die stad moeten aandoen. Diep in iedereen ligt de goede route besloten. Dat is de kortste weg. Vermijdend gedrag verlengt in feite het lijden van de mens.
Voorbeeld:
Aan een vrouw wordt voorspeld dat ze op een bepaald een man zal ontmoeten die haar ten huwelijk zal vragen. Maar deze man is niet geheel eerlijk over zijn financiële positie. Daarom wordt haar geadviseerd, trouw niet met hem. De vrouw komt er achter dat de man oneerlijk was. Toch houdt ze van hem. Ze komt bij de Zeeuw. Deze zegt: hier is uw vrije wil: u kunt zeggen: ik trouw niet met je. U kunt ook besluiten het wel te doen. Maar u kunt ook zeggen: ik weet dat je niet eerlijk was over je financiële situatie. Maar beloof me dat je voortaan eerlijk zal zijn. Dan trouw ik toch met je en dan komen we er samen wel uit.

Bewonderend filosofeert de Zeeuw dat er toch wel  een enorme intelligentie aanwezig moet zijn die alles uitdenkt, projecteert en waaraan alles moet gehoorzamen maar die toch ruimte schept voor eigen keuzes (de vrije wil). 

Het boek
De Zeeuw beschrijft zijn zienswijze en ervaringen (zeg maar: zijn persoonlijke zoektocht) niet altijd even gemakkelijk (want daar leent het onderwerp zich ook niet voor) maar altijd boeiend. Daarbij maakt hij gebruik van een groot aantal praktijkvoorbeelden zodat de lezer op een inzichtelijke manier voetje voor voetje door de materie wordt geleid.

In de hoofdstukken 7 t/m 13 neemt hij ons mee naar de sferen, laat ons zien hoe deze in elkaar zitten, welke zielen er in welke sfeer komen en natuurlijk, hoe een mens, die streeft naar hoger sferen, zover kan komen. Op deze hoofdstukken wordt hier niet nader ingegaan. Maar lees ze vooral: het is fascinerende materie.

Boek
Bibliotheeknr.
Kernwoord
Schrijver
Jaar
Uitgever
Bladzijden
ISBN
Helderziendheid in ruimte en tijd
97
Psychometrie
G. van der Zeeuw
1975
Ankh-Hermes
229
90 202 47789 1

 

13 thoughts on “Gijsbert van der Zeeuw – Psychometrie in ruimte en tijd

 1. De boeken van Gijsbert van der Zeeuw bevatten een inhoud waar ik stil van wordt, was en het nog steeds ben. Ronduit verbijsterend. Geweldige boeken!

  • Het zijn totnogtoe de enige boeken met esoterische onderwerpen die de meeste indruk op hebben gemaakt; jaren geleden zag ik een boekhandel het boek ‘Wonderen of wetten’; verschillende keren liep ik langs zonder wat te kopen maar toen werd ik nieuwsgierig en kocht een exemplaar; die nieuwsgierigheid veranderde langzaam maar zeker in wezenlijke interesse en vanaf dat moment was ik verkocht.

    • Ja, ik ken die boeken, niet allemaal maar ze zijn erg diepzinnig, ik lees er nog steeds in en telkens sta ik weer versteld over de wijsheid en waarheid daarin beschreven. Deze twee schrijvers hebben de meeste indruk op me gemaakt en dat doen ze nog steeds. Ik ben heel blij met deze boeken, ze vormen mijn geestelijke bagage wat ik altijd bij me zal dragen.

     • Hoi Henk, kijk ook maar eens even op http://1drv.ms/1KoRhvT . Kan je ook een opgenomen vraag&antwoord van Jozef beluisteren want er zijn er zo’n +100 van opgenomen. En als je op facebook zit kan ik je ook wel naar een goede Jozef Rulof pagina wijzen. Best wel gezellig en leerzaam…

      groetjes,
      kevin

     • Goedenavond Dianthus (Kevin)
      Allereerst het alle beste voor 2016.
      Onlangs ben ik weer eens begonnen in De Volkeren der Aarde van Genezijde bezien. Wat mij in het bijzonder treft is het hoofdstuk over het ontstaan van het Huis Israëls, Mozes’ wedergeboorte op aarde.
      Heel boeiend en nuchter geschreven. Ook het hoofdstuk over Judas Iskariot en andere Bijbelse figuren die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Ik kijk ook veel op de facebook pagina’s over de boeken van Jozef Rulof.
      Verder is het best een heel goed boek in het algemeen maar niet alles vermag ik te doorgronden.
      Ik heb heel veel van Jozef Rulof gelezen maar niet alles begrijp ik; ik denk dat het bij veel mensen zo is.
      De werken van Gijsbert van der Zeeuw berusten op persoonlijke ervaring en dat is voor mij ook heel wat waard.

      Groetjes,
      Henk

 2. Nou, ik begrijp niet zo direct wat er niet is te begrijpen aan Jozef Rulof? Zelf heeft hij meer ervaring dan Gijsbert en het wordt dan ook een stuk eenvoudiger (niet intellectueel want dat kennen ze aan Gene Zijde immer niet) uitgelegd en dat is heel begrijpelijk want de werkelijkheid is natuur-lijk en is één-voudig. Gijsbert verteld het met moment nog iets te intellectueel maar is ook een topper hoor maar boven JR oftewel de Universiteit van Christus komt geen kop meer bovenuit en Jozef was er maar ene heel simpel instrument van maar wel HET instrument en zuur verdient door eigen bloed, zweet en tranen. Ook is het aan te raden om de boeken van Gene Zijde door JR op volgorde te lezen of anders wordt het moeilijk te snappen want men leest dan met stuk en brok en daar komt inderdaad weinig katten aan uit 🙂

  Zelf is er een facebook groep Wayti genaamd en je bent altijd welkom. Is wel verborgen maar ik kan je wel toevoegen. Je kan me vinden onder de naam KeZa (Dianthus)

  groetjes

 3. Beste Henk en Dianthus
  Mooi om jullie reacties te lezen. normaal gezien reageer ik niet zo snel maar nu wil ik toch even iets kwijt.
  Ik ben in de jaren 80 de boeken van van der Zeeuw aan het lezen geweest, wat mij aansprak was zijn eigen ervaringen en ik kreeg antwoorden op de vragen waar ik toen tegenaan liep. Ruim een jaar geleden ben ik de boeken van Jozef Rulof tegen gekomen. Ook zijn boeken pakte mij meteen en wel omdat ik (alhoewel Rulof veel dieper op alles ingaat) de ervaringen van van der Zeeuw erin kon terugvinden (en wel heel duidelijk). In het begin waren de boeken van Rulof zoveel om te verwerken dat ik zeker niet alles begreep maar hoe meer je leest hoe helderder het toch wordt omdat er zoveel herhaald wordt. Ik zie dan ook geen reden om het één te “verwerpen” tegenover het ander. Wat ik wel denk is dat iemand tegen zijn eigen plafond aanloopt (lees bewustzijn) maar dat geeft toch niet, uiteindelijk zijn we nog altijd hier en niet aan gene zijde en mogen we blij zijn dat we al zover zijn dat we de kennis tot ons willen nemen

  • Hallo Suewest,

   Ja, daar heb je ook alweer een punt. ik heb zelf nog een paar boekjes van der Zeeuw ingelegd om nog eens te lezen. Is een goede maar boven JR en de UvC (Universiteit van Christus) komt niemand meer boven maar is wel leerrijk om vergelijkingen te maken. Wie zij ook alweer: Onderzoek alles en behoudt het Goede?

   • Dag Dianthus
    Dat is waar!
    Als je het plafond van van der Zeeuw kunt zien hoeft het geen verwerping te betekenen (en dit geldt voor ieder mens). Ik vraag me wel elke keer weer af of ik akkoord ga met mijn plafond bereikt te hebben en ik merk dat ik toch altijd weer verder wil. Maar dat gaat niet sneller dan dat ik aankan 😉
    Hartelijke groet Suewest

  • Hallo Suewest, goedemorgen;

   wat mij bijzonder integreerde in de boeken van van der Zeeuw waren de zinnen en woorden die cursief gedrukt waren; bij deze zinnen aangekomen wist ik dat ik goed moest opletten want daar werd iets heel belangrijks gezegd.. Het viel me dan op dat de cursief gedrukte woorden te vergelijken waren met een gedetailleerde uitleg van wel enige bladzijden in de boeken van Jozef Rulof. Begrijp me niet verkeerd, er gaat werkelijk niets boven Rulof want voor mij is dit de ultieme kennis omtrent deze dingen. Van der Zeeuw had een totaal andere benadering van deze zaken omdat hij gecompliceerde leerstukken beknopt samenvatte en dat blijft me nu eenmaal fascineren. Van der Zeeuw en Jozef Rulof, twee schrijvers met allebei een volstrekt unieke manier van schrijven om metafysische onderwerpen begrijpelijk te behandelen.

   • Dag Henk
    Het is allemaal ok
    Ik heb geleerd dat je datgene eruit pikt waar je op dat moment aan toe bent en dat is voor ieder mens anders. Er zijn mensen waar je geen woord mag uitspreken over metafysische onderwerpen of ze plakken al tegen het plafond of proberen je neer te kogelen, maar ook dat is ok. Ik merk dat mijn weg een “eenzame” weg is een ieder zit op een ander level, gelukkig heb ik de boeken van Rulof die me overeind houden (Rulof kwam op mijn pad doordat ik opzoek ging naar verklaringen over ervaringen die ik meemaakte op dat moment) anders had ik mezelf voor een “waanzinnige” gehouden 😉
    Hartelijke groet Suewest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.