Jaarvergadering 2016

Jaarvergadering Vereniging Parapsychologie Zaanstreek
Datum: 19 januari 2016
Aanwezig: 20 personen (15 leden; 5 bestuursleden)

Welkom

op deze mooi avond in januari 2016.
Vóór we ertoe overgaan het voorzitterschap over te dragen moet ik nog een paar dingen afhandelen met jullie over het seizoen 2014/2015.
Dat zal zijn: Financiën, De lezingen van dat seizoen en de Pariodiek.

Financiën:

Jullie weten dat Rens al een hele tijd bij haar hondje in de lappenmand zit. Ze is al twee keer geopereerd maar hoopte vurig vanavond wel aanwezig te kunnen zijn. De laatste dagen voelde ze zich weer steeds slechter, dus helaas….
Ze heeft nog wel ter elfder ure de afrekening gemaakt van seizoen 2014/2015 die jullie gekregen hebben. Zijn daar vragen over?

Vraag: bankkosten zijn hoog, € 124,47. Is er geen mogelijkheid om een bank te vinden die een lager tarief heeft?
Antwoord: Op dit moment is onze bank de ING. Omdat wij een vereniging zijn worden er hogere kosten gerekend. Mocht iemand een goedkopere bank weten, dan horen wij dat graag.

We hebben vorig jaar een kascommissie gevormd, die nog niet kon controleren. We zouden ze daar heel graag nog de kans toe geven. We zouden heel graag nu deze afrekening voorlopig willen goedkeuren. Zo gauw als de Penningmeester weer zo ver is geeft ze de kascommissie een seintje, die als alles goed is haar goedkeuring kan geven, waarna in de Pariodiek die goedkeuring geplaatst zal worden. Daarna is de voorlopige goedkeuring een definitieve geworden. Mocht in het geval waar niemand van uit gaat Rens niet op tijd hersteld zijn, krijgt de voorzitter een seintje, die neemt dan contact op met de kascommissie, waarna alsnog de goedkeuring kan volgen.

Heeft iemand vragen over deze procedure?
Heeft iemand overwegende bezwaren?
Dan is dit ons voorstel.
(voorstel wordt door de leden goed gekeurd)

De lezingen in seizoen 14/15

Het is al weer zo lang terug dat dat seizoen is afgesloten dat het intussen mijn stokpaardje is geworden om er nog heel even op terug te komen.
September 2014: Psychometrie met Gertien van der Gracht
De moeilijke dingen die we tegenkomen in het leven zijn geen straf, maar een les, die we moeten leren. Als we veel hebben meegemaakt kunnen we anderen beter helpen.
Oktober 2014: Kruiden en meer…… met Gerrit Koning
Gerrit had nog een week kunnen door praten over de kruiden. Zijn natuurlijke manier van kijken ernaar deed heel goed aan.
November 2014: KleurenTherapie met Praveëta Timmerman
Zij vertelde waar je kleuren voor kunt gebruiken. Zo moet je iets groens leggen op ontstoken gewrichten, dat haalt de zwelling weg. Het is de moeite waard de verhandeling van Willem over die avond nog eens door te nemen in Pariodiek no.4 van december.
December: MantraZingen met Henry Marshall en The Playshop Family
Henry eindigde de avond met een mantra die vroeg om wereldvrede. Die zullen we nog wel eens moeten zingen vóór het zover is.
De avond was heel bijzonder dankzij Henry, de band, en alle aanwezigen.
Januari 2015: Piramidekrachten met René van Diest
Hij had een prachtig verhaal over piramides en had een zelfgemaakte meegenomen waar we even in konden zitten om te voelen hoe dat is.
Februari 2015: Feng Shui met Hans den Hoed
Hans was een langzame spreker, die heel goed wist waar hij het over had. Hij wist ook zijn leer in dagelijkse dingen mee te nemen.
Maart 2015: Atlantis met Yvonne van Steen
Zij had bijna overal op de wereld Atlantis ontdekt. Zo vond ze ook de ronde lijnen in graancirkels en in rottende appelen een link naar Atlantis. Soms ging ze wat ver, maar we hadden een zeer interessante avond.
April 2015: Bach-bloesemtherapie met Reine Lanning-Nienhuis
Reine vond het een zelfhulptherapie, maar je had toch een lang gesprek met de therapeut nodig. Verder was haar verhaal en hoe Bach aan zijn therapieën kwam heel interessant.
Mei 2015: Waarnemingen met Tarotkaarten met Thea Rusting
Thea zit met haar Tarot kaarten achter het tafeltje en als je naar voren wordt geroepen is het net of je bij haar in haar behandelkamer bent. Je hoort dan dingen waar je in jaren niet meer aan gedacht zou hebben.
We waren intussen gedwongen te verhuizen en waren blij zolang onderdak gevonden te hebben bij de Trommelclub. We waren hen daar dankbaar voor en toen we hen niet meer nodig hadden omdat we toen hier naar de Vuurvogel gingen, hebben we de mevrouw die steeds bij ons achter de bar stond, een bloemetje gegeven.

Pariodiek

Bijna de helft van alle leden willen het boekje per e-mail. Anderen zijn blij met het papieren exemplaar al was het alleen maar om hem mee naar bed te nemen. Als iedereen blij is met de situatie zoals ie is laten we het zo. Zijn er mensen die willen switchen kan dat.
De Pariodiek maak ik al zo’n 25 jaar. Het is me intussen te veel geworden. Ik zou hem het liefst tot mei 2016 samen met de nieuwe redacteur maken. Is er misschien onder u iemand die hetzij de copy, dan wel het stukje over de voorbije avond, of het printen en verzenden op zich zou kunnen nemen? Het stukje van de voorzitter krijg je natuurlijk. Dat is logies.
Uiteraard kun je de kosten van papier, printen en postzegels declareren. Ik heb het steeds als een dankbare taak gezien temeer omdat ik vaak schouderklopjes kreeg.

Zijn er onder u die taken zouden willen overnemen?
Ger Mosman wil het printen op zich nemen.
Martine Clausen wil met anderen zorgen voor de inhoud van de Pariodiek. Zij heeft al een aantal leden gevonden die mee willen doen.

Overdracht

Joop Schouten, oud voorzitter, wordt bedankt voor al zijn werk gedurende meer dan 20 jaar

Dat jullie er nu allemaal zijn, waardeer ik ten zeerste. Oke het is mijn afscheid. Je zult me nog wel eens zien op de lezingavonden dus dat afscheid is niet zo interessant. Ons bestuur met een paar nieuwe mensen en op bepaalde punten een nieuwe weg bewandelend, heeft uiteraard steun nodig van de leden. En niet in de laatste plaats de steun die jullie daardoor geven aan onze nieuwe voorzitter Yvonne Pietersma. Ze is er helemaal klaar voor en heeft in het bestuur bewezen over goede capaciteiten te beschikken om de job te doen.

Is er iemand onder jullie die er zware problemen mee heeft laat die opstaan.
(alle aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van de nieuwe voorzitter).

Het is me een genoegen de voorzittershamer zonder enig voorbehoud over te dragen aan Yvonne, Ik wens je er net zo veel plezier mee als ik er aan heb mogen beleven.
Joop.

Yvonne Pietersma:
Dank jullie wel voor het vertrouwen in mij als nieuwe voorzitter van de vereniging.
VANDAAG IS HET 19-1-2016,
Dat betekend dat we drie enen hebben in de datum
De één voor een nieuw begin voor de vereniging
De één voor mij als voorzitter
De één voor Joop, die meer vrijheid krijgt,

de 9 staat voor afronden en loslaten, en dit laten we niet zomaar voorbij gaan, we zetten Joop in het zonnetje en we vinden dat hij het verdient om voortaan ere-lid te zijn van onze vereniging.
We hebben als bestuur een cadeau bedacht, wat hij zelf in mag vullen; cadeaubonnen.

“Joop dank voor alle goede zorgen voor de leden, de vereniging, de financiën, de Pariodiek en de teksten, dit is zeker een applaus waard”

De 2 in de datum symboliseert in dit geval samen met Thea op de bank genietend van een drankje en een mooie bos bloemen.

De 0 symboliseert het onzichtbare en dat alles mogelijk is, meer leden en meer bezoekers.

De 6 is o.a. het getal van dienstbaar, administratieve geschiktheid en trouw, meer dan 20 jaar was Joop onze voorzitter in het rode jasje.

We zijn als bestuur een nieuwe weg ingeslagen, we adverteren in 2 weekbladen en we hebben een goede deal gemaakt met RODI.

We zijn naar een nieuwe locatie gegaan, hier bij de Vuurvogel. Zijn zijn blij met ons, ze kunnen van de huur extra dingen doen voor de kinderen en de samenwerking verloopt prettig.
Zij zetten ‘s middags onze spullen klaar in het keukentje en het personeel wast de volgende dag ons serviesgoed af.

Onze huisavonden verdwijnen.
Dit worden klassen avonden, we mogen de meerdere lokalen tegelijk gebruiken.
In de Pariodiek kunt u hier t.z.t meer over lezen.

Ook willen wij in dit seizoen nog 2 cursussen geven,
6 maandagavonden achter elkaar m.u.v. de lezingen,
voor leden en niet leden.

Frans geeft een cursus over de Tarot, een leuk nieuwtje is dat, onze Frans inmiddels een bekend medium is bij SBS 6.
Zelf ga intuïtief schilderen met bijenwasverf en het strijkboutje met vooraf een meditatie.
In de Pariodiek kunt u hierover lezen en u aanmelden

De boeken van de Parabieb gaan weg.
Deze zijn in de loop van de tijd met veel liefde verzorgd en uitgeleend door Nel en door Willem, onze welgemeende dank hiervoor. Veel mensen bestellen online boeken of downloaden boeken.

Er worden weinig boeken geleend.
Er wordt nauwelijks naar gevraagd en een heel belangrijk punt, deze locatie heeft er geen plaats voor. Er zijn zelfs boeken uitgeleend en nooit terug gebracht.
De boeken worden verkocht voor weinig en bij de volgende lezing op 15 februari zullen de boeken worden aangeboden voor € 1, 2 en 5 euro.

Dan geef ik nu het woord aan Erik voor de website.
De bezoeken aan onze website gaan gestaag omhoog, zo ongeveer 41x per dag

En Frans over het beheer van Facebook, Frans zet de lezingen op Facebook, met de vraag aan onze leden om deze veel te delen. U kunt ook lid worden van deze pagina

De rondvraag (geen vragen)
En ik sluit de vergadering

In de pauze kunt u een wijntje nuttigen op het nieuwe jaar en na de pauze opent Frans de 2e helft van de avond

Ik dank u wel voor de aandacht