Jaarvergadering 19 januari 2016

Dinsdag 19 januari 2016 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Joop Schouten
Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen de onderstaande onderwerpen besproken worden. Daarnaast zal Joop, na ongeveer 20 jaar inzet, het voorzitterschap neerleggen.
Binnen de vereniging is een nieuwe voorzitter gevonden. De leden zullen gevraagd worden akkoord te gaan met zijn/haar benoeming.

  • Verenigingszaken: benoeming nieuwe voorzitter; contributie, wa verzekering
  • Financiën: verslag kascommissie; begroting 2014/2015
  • Verslag seizoen 2014/15
  • Bibliotheek, boeken
  • Pariodiek
  • Parapsychologie-cursussen (Huisavonden, cursussen)
  • Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.