September, van de voorzitter

Lieve mensen,

De meteorologische herfst is begonnen. Dat betekent dat de natuur zich gaat opmaken om na de zomer een beetje af te sterven en zo in het voorjaar weer opnieuw te gaan groeien en bloeien als nooit te voren.

Een mooi moment om een aankondiging te doen. De voorzitter van deze prachtige Vereniging gaat stoppen. Na zo’n 20 jaar zal er met ingang van 2016 een nieuwe voorzitter zijn, die weer op zijn (of haar) eigen wijze onze Vereniging zal leiden.
Uiteraard met de hulp van de andere enthousiaste leden van het bestuur, zoals ik dat ook niet zonder hen had kunnen doen.
Na 20 jaar is het de hoogste tijd dat iemand anders mijn werk gaat overnemen. In de Algemene Ledenvergadering van begin januari 2016 zal de nieuwe voorzitter gekozen worden. Omdat ik er zeker van ben dat er onder de leden mensen zijn die het mooie ambt goed zouden kunnen vervullen vraag ik u te overwegen om u kandidaat te stellen. Het zou mooi zijn dit snel te doen zodat u zichzelf nog voor januari zou kunnen voorstellen in de Pariodiek en de leden in januari ook weten op wie ze kunnen stemmen.

Wat verder in dit nummer zal ik beschrijven welke eigenschappen u zou moeten hebben volgens het bestuur om deze taak goed te kunnen doen. Wees niet al te kritisch op jezelf, want ik denk niet dat er iemand is die alle eigenschappen bezit, die opgesomd zullen worden, want er zullen niet al te veel mensen zijn die aan alles voldoen.

De Pariodiek zal ik nog tot mei, het eind van dit seizoen, maken. Uiteraard zou het ook fijn zijn als zich daar iemand voor aanmeldt. Het lijkt me leuk om het een paar keer samen te doen, hoewel je het natuurlijk met ingang van het volgende seizoen geheel kan doen op je eigen manier. Ik denk zeker dat een hele nieuwe, frisse Pariodiek, of hoe het blad dan ook gaat heten, een mooi teken zal zijn van de vernieuwing die de Vereniging gaat doormaken.

We hebben samen hele mooie jaren gekend en ik ben jullie bijzonder dankbaar voor alle steun en waardering die ik mocht ontvangen van jullie. De samenwerking in het bestuur is al die jaren bijzonder inspirerend geweest. Ook voor de Pariodiek heb ik vooral de laatste jaren veel steun gehad van Martine, Jan en Willem. Verder hoop ik dat de nieuwe mensen er net zo veel plezier aan gaan beleven als ik. Ik had deze jaren voor geen goud willen missen.

Joop