W.A.H. Mulder-Schalekamp, De bron der wijsheid.

Dit boek is het vierde en laatste in een reeks over Ehmed. Hij begeleidt de schrijfster, die tevens medium is, vanuit gene zijde en geeft haar de tekst voor haar boeken door. Ehmed is een Hebreeuws woord en betekend waarheid en dit is dan ook wat hij, via deze boeken, aan de mensheid verkondigt.

Personages
In dit boek vertelt Ehmed over zijn vele reïncarnaties. In zijn eerste levens bouwt hij een schuld op die hij in de volgende levens met veel strijd en lijden inlost. Centrale personages:

  • Moira, zijn zusterziel met wie hij in zijn eerste leven een zoon heeft die hij, na haar vroege dood, zonder verzorging achterlaat omdat hij het bestaan niet aan kan. Daardoor verwijdert zijn zusterziel zich van hem. Door haar trouw verblijft ze aan gene zijde in een hogere sfeer dan Ehmed. Maar vaak daalt ze af om hem, al is het tijdelijk, te steunen met haar liefde en  de belofte dat ze ooit weer één zullen zijn. Haar koolzwarte ogen zijn in veel van zijn reïncarnaties voor hem een teken dat ze bij hem is. Maar soms is hij zo door het leven gevangen dat hij ze niet als zodanig herkent.
  • Tamoro, de zoon die hij in zijn eerste leven in de steek laat en die hij in zijn tweede leven (waarin hij een heerser is) wreed verstoot. Aan gene zijde vinden zij elkaar terug en krijgen ze een sterke band. Ook zij zullen elkaar in verscheidene reïncarnaties tegenkomen waardoor Ehmed in staat is een deel van zijn schuld in te lossen.
  • Lucas, de discipel van Jezus die hij goed leert kennen als hij (Ehmed) Jozef van Arimathea is. In dat leven ziet hij Jezus aan het kruis sterven, maar doet niets anders dan zijn eigen graf ter beschikking stellen. Lucas begeleidt Ehmed aan gene zijde als wijze en trouwe vriend.

Hoe lost Ehmed zijn schuld af?
Uit de bekentenissen die Ehmed doet valt af te leiden dat hij, om zijn schuld af te lossen, moet laten zien dat hij mensen in bescherming kan nemen en dat hij trouw is.

Het mooist komt dit tot uiting in zijn leven als chinees koopman waarin hij heel goed voor zijn broertje zorgt en waarin hij, later, diens vertrouwen niet beschaamt als zijn broers vrouw verliefd op hem wordt. Als zijn broer sterft geeft hij wel toe aan de liefde voor de vrouw waardoor hij in feite de liefde voor Moira, zijn zusterziel, vergeet.

In een volgend leven is hij Godfriedt en vindt een klein kind dat hij redt en beschermt. Als jongen was hij verliefd op het meisje Gertrudis (die koolzwarte ogen heeft!!). Maar deze werd door haar ouders beloofd aan de rijke Waldemar. Gertrudis vluchtte naar het klooster en Godfriedt wordt troubadour. Als hij het kind vindt brengt hij het naar het klooster en laat het door Gertrudis opvoeden. Beide zullen nooit trouwen  en op die manier trouw aan hun wederzijdse liefde blijven.

Zo volgen de reïncarnaties zich op. Vóór elke reïncarnaties (die op vrijwillige basis tot stand komt; de mens heeft immers een vrije wil) ziet hij (aan gene zijde) in de bron der wijsheid zijn volledige, toekomstige leven. Als hij daarna zachtjes indaalt in dit nieuwe leven komt de vergetelheid over hem opdat hij volkomen blanco kan beginnen. In één van die levens moet hij ervaren wat is om zijn leven te offeren voor zijn getrouwheid.

Aan gene zijde
In de perioden dat Ehmed aan gene zijde vertoeft,  zien ze hem onder andere drie eeuwen als lerend wezen op een rode planeet. Ook zijn we getuigen van de diepgaande gesprekken tussen hem, Lucas en Tamoro alsmede van de ontroerende samenkomsten met Moira. We zien zijn vreugde en smart die hij zonder terughoudendheid openbaart.

Door zijn reïncarnaties en de lerende perioden aan gene zijde, lost Ehmed langzamerhand zijn schuld in en komt aldus op het punt waarop hij het aardse leven definitief mag verlaten en, als zuiver spiritueel wezen, mensen mag gaan begeleiden. Zijn verhaal is een gift aan ons, de mensheid, opdat we er ons voordeel mee kunnen doen.

Daarnaast zijn er de commentaren van de schrijfster die, voortbordurend op Ehmeds verhaal, haar visie en vermaningen bijvoegt en zijn boodschappen verklaart. Zo zijn er onder andere de waarschuwingen tegen drugsgebruik, is er een bijzondere zienswijze op homofilie en wordt het begrip Ufo’s nader verklaard.

Hoe leest het boek?
Het boek is onafhankelijk te lezen van zijn drie voorgangers. Hoewel sommige onderdelen wat wijdlopig worden beschreven is de tekst voor iedereen goed en vlot leesbaar. Stijl en woordgebruik zijn sober. Soms is het wat moeilijk te bepalen of we nu de mening van de schrijfster lezen of die van Ehmed omdat bepaalde onderdelen zonder verdere indeling in elkaar overgaan. Dat is met name het geval als de schrijfster zelf aan het woord is. De doorgegeven reïncarnatieverhalen en de beschrijvingen van gene zijde door Ehmed, zijn helder en inspirerend.

Titel
Auteur
Jaar
Uitgever
Bladzijden
ISBN
Illustraties
Omslag
De bron der wijsheid
W.A.H. Mulder – Schalekamp
1973
Strengholt, Naarden
320
90-6010-594-x
Barbara Steffens
Tany M. Jansen