Huisavond met Ger Mosman

Omdat voor deze lezing veel belangstelling was, werd besloten er twee huisavonden van te maken. De eerste werd op 28 april 2014 gehouden bij Nel Knap, de tweede op 5 mei 2014 bij Willem Rol.

Meditatie / het eeuwig durende bestaan
We beginnen met een meditatie. Ger legt uit dat je, omdat dit voor ons een begrijpelijk beeld oplevert, God kan vergelijken met een enorme oceaan die bestaat uit een ontelbaar aantal waterdruppels (de zielen). Deze zielen wordt het leven gegeven om in een aards bestaan ervaringen op te doen opdat ze spiritueel verder kunnen groeien. Als dit leven eindigt, neemt een ziel zijn individuele ervaringen mee naar gene zijde waar hij voortleeft tot hij opnieuw naar de aarde gaat. In dit hele proces verhoogt hij zijn spirituele niveau. Waar dit precies eindigt, onttrekt zich aan onze waarneming.

Een aantal kenmerken:

  • • De mens heeft een vrije wil. Deze maakt dat hij allerlei zijpaden kan bewandelen en desgewenst levenslessen, die op dit moment nog te moeilijk zijn om in liefde te aanvaarden, kan laten voor wat ze zijn. Maar wat niet is geleerd komt terug zodat alle zielen uiteindelijk toch op het zelfde punt uitkomen.
  • Het ligt voor de hand dat zielen, voordat ze naar de aarde gaan, met elkaar afspraken maken om daar iets met elkaar uit te werken. Dat kunnen grote onderwerpen zijn maar ook heel kleine. Er wordt dan wederzijds geleerd.
  • Het proces van aards leven, leven aan gene zijde aards leven etc. is een doorlopend proces tot aan de vervolmaking van alle zielen. Sommige menen dat het daarmee afgelopen is. Andere culturen geloven echter dat het totale leven één grote, nooit eindigende, cyclus is. Dus ook als er sprake is van vervolmaking zou alles, via een nieuwe oerknal, weer opnieuw beginnen. Een gebeuren zonder begin en einde zonder lineair verband omdat tijd niet bestaat.

Maar wat is nu precies leven vanuit de ziel?
Het lagere zelf wordt voor het grootste deel in beslag genomen door de verwikkelingen van het aardse bestaan. Dat gaat vaak gepaard met angst, schuldgevoel, boosheid etc. Als je echter in staat bent om zo objectief en onbevooroordeeld mogelijk je handelingen te observeren, kom je uiteindelijk in contact met je hogere zelf. Meditatie is daarbij een goed hulpmiddel want op die manier kun je leren jezelf te concentreren.
Soms kan dat leiden tot extatische ervaringen.
(Sommigen mensen menen dat je die ervaringen ook door middel van drugs kunt beleven maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Want geen drugs, dan ook geen ervaringen).

Is het zo simpel?
Ger betoogt dat het inderdaad zo simpel, maar tegelijkertijd ook zo moeilijk is want eigenlijk zou je het elke dag moeten praktiseren. Het moet een levenshouding worden.
Maar het dagelijks leven trekt zo sterk dat je blij mag zijn als je voor tien procent bewust bent. Dan is het zaak om niet teleurgesteld te zijn in die negentig onbereikte procenten maar om blij te zijn met het wel bereikte.

Muziek
Na de pauze liet Ger ons kennis maken met een aantal meegebrachte instrumenten. Met gesloten ogen lieten we de muziek en de gezangen over ons heen komen. We maakten kennis met de bronzen geluiden van diverse klankschalen, voelden hoe de machtige geluiden van de didgeridoo tot diep in ons doordrongen om daarna te worden ondergedompeld in de geluiden van een tropisch regenwoud via rainsticks en klepsticks.
Even later liepen we in zwaar onweer, veroorzaakt door de donderbus. Ook waren er tinga’s (belletjes), ratels, een Tibetaanse bel, een Afrikaanse ratel, een ocean drum, een sjamanentrommel en een rammelende zaaddoos die ooit speciaal voor Ger werd gedroogd en door hemzelf in de olie werd gezet zodat hij nu blonk als een spiegel.

Een fijne ervaring
Alle aanwezigen waren het er over eens: Ger heeft ons een prima avond voorgeschoteld. Er waren zelfs mensen die elke maand wel zo’n bijeenkomst zouden willen hebben. Maar als Ger ons één ding goed duidelijk heeft gemaakt was het wel dit: deze avonden hadden als thema: het trachten dagelijks jezelf te observeren en zo te komen tot je hogere zelf. Dit is iets wat iedereen zelf moet proberen en oefenen. Ger: ‘hoe vaak ik ook langskom, dit is de boodschap en die moeten jullie zelf uitvoeren.’

Tja, is het vakantietijd, word je toch nog aan het werk gezet 

Alle deelnemers, bedankt voor jullie komst. Mede door jullie aanwezigheid werden het twee mooie, spirituele avonden.

Willem