ALV

Maandag 23 januari 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen oa. onderstaande onderwerpen besproken worden.
Verenigingszaken: contributie,
Financiën: verslag kascommissie; begroting 2016/2017
Verslag seizoen 2015/16
Pariodiek
Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.

Jaarvergadering 2016

Jaarvergadering Vereniging Parapsychologie Zaanstreek
Datum: 19 januari 2016
Aanwezig: 20 personen (15 leden; 5 bestuursleden)

Welkom

op deze mooi avond in januari 2016.
Vóór we ertoe overgaan het voorzitterschap over te dragen moet ik nog een paar dingen afhandelen met jullie over het seizoen 2014/2015.
Dat zal zijn: Financiën, De lezingen van dat seizoen en de Pariodiek. Lees verder

Jaarvergadering 19 januari 2016

Dinsdag 19 januari 2016 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Joop Schouten
Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen de onderstaande onderwerpen besproken worden. Daarnaast zal Joop, na ongeveer 20 jaar inzet, het voorzitterschap neerleggen.
Binnen de vereniging is een nieuwe voorzitter gevonden. De leden zullen gevraagd worden akkoord te gaan met zijn/haar benoeming.

 • Verenigingszaken: benoeming nieuwe voorzitter; contributie, wa verzekering
 • Financiën: verslag kascommissie; begroting 2014/2015
 • Verslag seizoen 2014/15
 • Bibliotheek, boeken
 • Pariodiek
 • Parapsychologie-cursussen (Huisavonden, cursussen)
 • Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.

 

Jaarvergadering 5 januari 2015

Op 5 januari hielden we onze Algemene Ledenvergadering.

Elders in deze Pariodiek kan je lezen hoe het gegaan is vóór we aan het vergaderen waren. Daar zal ik nu dus niet verder over uitweiden.
De voorzitter begon met de leden hartelijk te verwelkomen. Hij vond de opkomst ewonderenswaardig en hoopte alleen dat de volgende keer nóg meer leden het de moeite waard vinden met het bestuur mee te denken over onze Vereniging.

Rens deed een boekje open over de financiën, die prima op orde zijn gezien ook de goedkeuring van haar werk door de Kascommissie. Jan de Waal maakt volgend jaar geen deel meer uit van de kascommissie. Hij gaf zijn plaats graag over aan Zwaantje, omdat er nu eenmaal elk jaar iemand moet afvallen. Dus Zwaantje Keizer en Ria van den Berg zijn volgend jaar samen de kascontrolecommissie.

In korte bewoordingen passeerde daarna seizoen 2013/2014 de revue. Het is altijd weer leuk vooral na een tijdje te horen welke lezingen er in een seizoen geweest zijn. Het was een mooi jaar.

De bibliotheek trekt toch iets meer mensen dan her seizoen er vóór. Deze keer waren er 53 boeken uitgeleend. Niet een zeer hoog aantal, maar groei is altijd mooi.

Over de Pariodiek konden we kort zijn. Er gaan wel eens wat kleinigheden mis, omdat er met oude apparatuur gewerkt wordt. Maar we besteden er veel aandacht aan.

Willem vertelde daarna welke huisavonden er geweest zijn. De avonden met Ger Mosman en met Christien Fassaert sprongen positief uit. Willem vroeg inbreng vanuit de leden omdat het niet altijd eenvoudig is om onderwerpen te vinden die geschikt zijn, temeer omdat de entreeprijs niet te hoog moet worden. Vanuit de zaal kwam het voorstel dat alle leden bij zichzelf te rade kunnen gaan om te overwegen iets van zichzelf te laten zien. Er zijn er vele onder ons die heel wat in hun mars hebben en dan hoeft het ook niet heel veel te kosten. De avonden met Ger en Christien zijn hele mooie voorbeelden.

Erik vertelde over de website en hoeveel hits er in de loop van het seizoen geweest zijn.
Het waren er meer dan 4000 dus kunnen we stellen dat de website:
parapsychologiezaanstreek.nl zijn geld dubbel en dwars waard is.
Tussen haakjes mag ik hier zeggen dat Erik de site ontwikkeld heeft en hem ook keurig bijhoudt. Pluim voor hem en ik kan je aanraden de site eens te bezoeken als je de mogelijkheid hebt. Je kunt je op en aanmerkingen op de Vereniging en op de site er ook kwijt.

Yvonne Pietersma is toegetreden tot het bestuur. We zijn bijzonder blij met haar.

Na de pauze was Frans Meulman er met zijn Tarotkaarten. Hij had de kaarten klein en ook heel groot uitgeprint, zodat we achterin de zaal ook goed zicht op zijn verhaal hadden. Aan de kaarten, die ik trok voor de Vereniging, kon hij zien dat we aan vernieuwing toe zijn, omdat we al heel lang een beetje op dezelfde voet doorsudderen.
Het klonk misschien niet echt leuk maar hij had wel gelijk. Daarom bij deze de oproep aan alle leden om eens mee te denken met het bestuur. Welke dingen die we doen kunnen of moeten anders? En welke dingen die we niet doen kunnen of moeten we wel doen? En heel “toevallig” schrijft Martine daar ook een beetje over.

Al met al hadden we een heel goede avond, waarbij het bestuur een pluim kreeg voor wat weer tot stand gebracht is in dat seizoen. Een stimulans om verder te gaan!

Joop

Jaarvergadering 6 januari 2014

Jaarvergadering Vereniging voor Parapsychologie Zaanstreek Waterland
Datum: 6 januari 2014
Aanwezig: 19 personen (13 leden; 6 bestuursleden)

1. Welkom (Joop)
Joop wenst iedereen hartelijk welkom en een gelukkig Nieuwjaar.
Fred krijgt een mooie fles wijn als dank voor weer een jaar trouwe dienst aan de bar.

2. Financiën (Rens)

 • Het seizoen 2012-2013 werd afgesloten met een positief saldo van € 428,24. Het totale positieve saldo bedraagt per 1 augustus € 5343,73.
 • Voor de Pariodiek werden de kosten gedrukt door meer mensen het boekje per mail te bezorgen. De prijs van de postale bezorging steeg echter vanwege de duurdere postzegel.
 • Mozamo gaat de huur verhogen van € 40 naar € 75 euro per avond. De contributie en de entreegelden zullen daardoor stijgen. Over de precieze invulling daarvan, praat het bestuur volgende week verder, maar de hogere kosten zullen leden én bezoekers van de lezingen samen op moeten brengen.
 • Er zijn nu 72 leden.

3. Lezingen (Joop)
Joop geeft een samenvatting van de voorbije lezingen. Geconstateerd werd dat het een mooi seizoen was met twee (ook qua bezoek)toppers: Henry Marshall en band met mantrazingen en Graancirkels met Janet Ossebaard. Ook de avond met Frits van der Blom (gezondheid) sprong er positief uit. Voor de CD van deze avond (overigens nog steeds verkrijgbaar via de bibliotheek) bleek zeer veel belangstelling.

4. Voorstellen voor lezingen (Allen)

 • Een avond met Sjamanisme waarop een Sjamaan de bezoekers spirituele dingen laat beleven.
 • Een avond met Martine Clausen waarin we gaan mediteren en Mantrazingen.
 • Een avond over (leven vanuit) de ziel.
 • Guido Fassaert kent iemand die vanuit een heel zwaar leven veel problemen heeft kunnen oplossen en ook veel heeft bereikt. Hij gaat verder uitspitten of dit iets voor een lezing is.
 • Joop heeft nog wat visite-kaartjes van therapeuten die mogelijk een avond kunnen verzorgen.
 • Alle leden worden hierbij opgeroepen om ideeën voor lezingen kenbaar te maken.

5. De bibliotheek (Willem)

 • Er zijn nu 344 boeken. Van de nieuwe boeken zijn recensies verschenen.
 • Er is een bijgewerkte boekenlijst beschikbaar (voor de digitale versie: mail naar willemrol48@gmail.com).
 • Op de lezingenavonden zijn enkele papieren exemplaren beschikbaar.
 • Er worden vrij weinig boeken uitgeleend. ( in 2013, 44 keer aan 13 personen).
 • Suggesties ter verbetering (door de leden):
  • Een leeskring (voorlezen en discussie over de inhoud van het boek)
  • Boeken op een andere plaats neerzetten.
  • Voor aanvang of in de pauze van de lezing aandacht vragen voor de bieb.
  • Boekenlijst. Deze is steeds beschikbaar op de lezingenavonden.

6. Pariodiek (Joop)
Joop krijgt een compliment voor de mooie verslagen van de gehouden lezingen.

7. Huisavonden (Willem) Inmiddels aangemeld:
In de komende maanden zijn er drie huisavonden.

 1. Mantelzorg (spreker en juiste datum volgt nog) 5 personen
 2. Mesologie met Mevr. Fassaert, in maart 2014 6 personen
 3. Leven vanuit het hogere zelf met Ger Mosman, in april 2014) 6 personen
 • Alle huisavonden zijn op maandag
 • Er is plaats voor plm. 10 personen
 • De prijs hangt o.a. af van het aantal deelnemers
 • Let op de aankondigingen in de Pariodiek m.b.t. de desbetreffende huisavond.

Aanmelden: op de lezingenavond (bieb), e-mail (willemrol48@gmail.com) of via tel.075-6286422.

8. Website (Erik)
De website heeft tot nu toe zo’n 3000 bezoekers getrokken (250 per maand). Vlak voor de lezingenavond is er vaak sprake van een piek.
Voor degenen die de website nog niet kennen is hier nogmaals het webadres:
www.parapsychologiezaanstreek.nl
Degenen die de website al wel kennen worden opgeroepen om daar eens te reageren en het bestuur te voorzien van op- en aanmerkingen.

9. Rondvraag
Anita Beemsterboer mist een persoonlijk schakeltje in de vereniging. Zij zou graag zien dat er op de avonden (mogelijk op een aparte avond) mogelijkheden zijn waarop leden die daar de behoefte aan hebben, eens kunnen uitpraten tegen elkaar of tegen iemand met paranormale kwaliteiten.
Deze suggestie levert instemming op maar ook veel vragen (hoe geef je zoiets dan vorm).
Anita werkt daarom haar idee uit op papier en stuurt dit naar het bestuur.
NB. Wie ondersteunt dit plan? Laat het weten aan het bestuur.

10. Sluiting vergadering en pauze
Tijdens de pauze kon iedereen genieten van een gratis versnapering.
Tarot met Frans Meulman
Na de pauze kwam Frans Meulman aan de tafeltjes met zijn waaiers aan tarotkaarten. Op zijn eigen innemende en positieve wijze slaagde hij er in om in ongeveer 2,5 uur iedereen van een persoonlijk tarotconsult te voorzien. Het werd een latertje, maar wel een heel gezellige en spirituele avond.
Willem

Jaarvergadering 9 januari 2012

Jaarvergadering 9 januari 2012

De afgelopen jaren werd de jaarvergadering vrij matig bezocht. Jammer, vond het bestuur want het zijn de leden waar de vereniging om draait (zie ook het stukje van de voorzitter). Om jullie op te peppen werd besloten de avond te voorzien van wat amusement. Resultaat: inclusief 6 bestuursleden zijn we deze avond met 23 personen. Hieronder een kort verslag van het besprokene.

1. Opening
Joop opent de vergadering en toont zich blij verrast met de genoemde opkomst. Ook memoreert hij dat Ettje de Vries kort geleden in het ziekenhuis werd opgenomen en geopereerd. Nu is ze inmiddels weer thuis en herstellende. Ettje, we hebben aan je gedacht en wensen je van harte beterschap.

2. Financiën
Het financieel overzicht
Rens licht dit kort toe. We hebben een mooi saldo op de rekening, onder meer doordat er minder kosten waren omdat de pariodiek steeds vaker digitaal wordt verzonden. Dat scheelt postzegels.
Er waren in 2011 wat problemen met internetbankieren inzake het privé- dan wel het zakelijke karakter van de rekening. Gelukkig is dit nu opgelost. Dat betekent dat Rens sneller kan zien of iemand al of niet zijn contributie heeft betaald. En sneller inzicht is natuurlijk altijd goed.

Contributie
Deze wordt, met toestemming van de leden met 2 euro verhoogd. Zo’n kleine verhoging voorkomt dat de contributie over enkele jaren met een flinke klap omhoog moet.

3a. De lezingen
JanWillem geeft een overzicht van de lezingen van het afgelopen seizoen. Dit waren:
• Waarnemingen – Sjoerd Hidma
• Orbs en andere lichtfenomenen – Ed Vos
• De Mayakalender 2012, de onthulling – met Peter Toonen
• Didgeridoo en klankschalen – met Henk Koopman
• Waarnemingen met – Thea Rusting
• Scheid het kleine van het grove – Klaas Laan
• Helen met hoogfrequente energie – Ellen Engelman
• De Sanjeevini methode – Matthijs van der Stroom
• Sai Baba – Steven Terwindt

De ene avond was wat succesvoller dan de andere (in Pariodieken 2010 -2011 leest u de verslagen) maar over het algemeen kan worden gesteld dat we een mooi lezingenjaar achter de rug hebben.

3b. Suggesties voor onderwerpen in het nieuwe seizoen
Op dit punt was de inbreng van de leden groot. En dat is fijn. Genoemd werden:
• Mantrazingen. Bijvoorbeeld met Henry Marshall. Dit zou eventueel ook een extra avond kunnen opleveren.
• Channeling.
• Ayurvedische geneeswijzen
• De Mayakalender
• Graancirkels

4. De bibliotheek
Aantal boeken
Dit steeg licht tot 280 titels. Ook werd er een aantal boeken aangeschaft n.a.v. gehouden lezingen.
• Orbs en andere lichtfenomenen – Ed Vos; boeknummer 267
• Sai Baba de heilige – H. Sandweiss; boeknummer 276
• De hoeder van de aarde en het zelfbewustzijn – Avani van Leeuwe; boeknummer 277
• Vissen uit de hemel. De wereld van Omata Tutini – M. Boxman; boeknummer 278
• Het einde van de gestolen tijd – Peter Toonen; boeknummer 279
• De subtiele kracht van klankzang – Titia ten Bosch; boeknummer 281

Lenen
Ook dit jaar werd er weinig uitgeleend, namelijk 33 boeken. Omdat we er de laatste tijd zoveel boeken bij kregen betekent dit dat er momenteel 169 boeken nog ongelezen in de kast liggen. Om de uitleen te stimuleren leggen wij voortaan alleen deze boeken op de tafels. Wie de andere boeken wil lenen, moet dat even apart aangeven. Ook zullen er in 2012 de nodige boeken in de verkoop worden gedaan.

Boekenlijst
Er is een nieuwe boekenlijst. Deze komt binnenkort op de website te staan. Wie een volledig digitaal (en gratis) exemplaar wil ontvangen kan dit even doorgeven aan Willem, mailadres: wrol@xs4all.nl.

Welke boeken mist u in de bieb
Er worden geen concrete titels opgegeven. De vraag blijft dus openstaan. Wel vonden de aanwezige leden het een goed idee dat er qua aanschaf aansluiting werd gezocht bij de gehoude lezingen.

5a. Coby
Joop gaat in op de jarenlange trouwe bestuursactiviteiten van Coby. Ze heeft veel voor de vereniging betekend. Jammer dat het nu afgelopen is. Ze wordt hartelijk bedankt met een unaniem applaus.

5b. Huisavonden
Erik stelt een huisavond op maximaal 10 personen. Zijn er iets meer gegadigden dan kan eventueel een tweede avond worden gehouden. Zijn er echter véél gegadigden voor een avond dan kan deze ook worden gehouden in Mozamo. Opgegeven zijn:
• Tarot
• Handlezen
• Een avond verzorgd door Klaas Jonkman
In de periodiek kunt u t.z.t. lezen waar en wanneer de avonden worden gehouden.

6. De pariodiek
Joop krijgt niet al teveel teksten aangeleverd. Wel krijgt hij regelmatig te horen dat het lettertype te klein is. Hij wijst fijntjes op het gebruik van een leesbril en geeft nogmaals aan dat de pariodiek van iedereen is en dat iedereen dus ook mag schrijven.
Doen dus en gaarne teksten via email aanleveren.

7. Rondvraag
De open dag vindt plaats op 25 maart (de laatste zondag van de maand)

8. Sluiting
Joop bedankt iedereen voor zijn – haar inbreng. Het was echt fantastisch zoveel mensen meer op de jaarvergadering te hebben. Het was gezellig. Zegt dit voort opdat er volgende keer nog meer mensen komen. Tenslotte zegt Joop nog in het kader van “goede voornemens” dat hij eigenlijk voor dit jaar zijn baard had willen laten staan, maar hij herkende zichzelf niet meer zodat hij maar weer snel het scheermes ter hand nam. Hij hoopte dat de goede voornemens bij de anderen langer stand hielden!
Niet iedereen had door dat dit als geintje bedoeld was.

Willem

Jaarvergadering 3 jan 2011

Het bestuur

Er zijn momenten in het leven, die je eigenlijk niet wil meemaken. Afscheid nemen is er zo een. Coby heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar werk voor de Vereniging. Als je, zoals wij, zoveel jaar samenwerkt in een bestuur is het moeilijk te beseffen dat overal een eind aan komt. Coby heeft jaren haar beste krachten gegeven aan jullie, leden van de Vereniging. Het is nu tijd voor iemand anders, zegt ze.
In veel verenigingen hoor je dat het moeilijk is nieuwe mensen in het bestuur te vinden. Iedereen heeft het druk met van alles en nog wat. Maar het druk hebben is iets anders dan dingen doen met en voor anderen om de Vereniging draaiend te houden. Zo gek veel tijd gaat er nu ook weer niet in zitten. En als je bij de algemene ledenvergadering was geweest had je kunnen meemaken hoeveel waardering de leden hebben voor het werk van de bestuursleden. Ik heb er dan ook goede hoop op dat er iemand onder de leden zal zijn, die zegt: Ik wil wel helpen in het bestuur van deze mooie Vereniging te meer omdat de bestuursleden een hecht team vormen die het werk samen opknappen, waarbij ieder zijn eigen werk doet. Ik nodig je dan ook uit om eens te komen praten op een lezingavond over het werk wat dan van je verwacht zal worden en welke ondersteuning je dan kan verwachten van de anderen. Ik geef toe het is een uitdaging, maar het geeft ook heel veel voldoening.

Jaarvergadering Vereniging voor Parapsychologie op 3-1-2011

Aanwezige bestuursleden:
Coby, Nel, Rens, Joop (voorzitter), Jan Willem, Willem (verslag)

Aanwezige leden:
Frank Bonte, Fred Clardy, Rietje Djarkasi-Sak, Ank Goudriaan, Zwaantje Keizer-Jullens, Marcel Laan, Beitske Pfann-Snoek, Rina Snoek, Ans van der Zon.

1. Opening van de vergadering (Joop)
Joop heet iedereen van harte welkom. Het is fijn dat er een aantal leden is dat de moeite heeft genomen mee te praten over het wel en wee van de vereniging.

2. Overzicht financiën (Rens)

 • Financieel
  We hebben een goed financieel jaar gedraaid en hebben zelfs zo’n € 500,00 euro overgehouden.
 • Boekenpotje
  In de kas zit momenteel een aardig bedrag, verdiend met het verkopen van door leden geschonken boeken. Dat geeft ruimte voor nieuwe aankopen.
 • Besparingen
  Een grote onkostenpost is de porto op de Pariodiek. U leest hier over onder punt 9.
 • Leden
  We hadden enkele jaren geleden ruim 80 leden. In 2009 zakten we tot 62. Maar in het afgelopen jaar kwamen we terug tot 78 leden. Een bemoedigend resultaat. Klaas Jonkman bracht in zijn eentje vier leden aan. Hulde.

3. Overzicht lezingen (Jan Willem)
September 2009: Joop Popping met waarnemingen.
Jan Willem was daar niet bij. Anderen herinneren het zich als een zeer goede avond.

Oktober 2009: Johan Oldenkamp met de verandering
Jan Willem: een interessante avond. Voor Johan komt de verandering al in 2011. Hij heeft zijn leven daar helemaal op aangepast en vertelde daar met vuur over. Hij had er ook een boek over meegenomen. Hij gaat daar in op het verrotte systeem waarin wij leven. Minpunt van deze avond: Johan wilde geen discussie met de leden aangaan. Dat viel niet bij iedereen even goed.

November 2009: Umtul Valeton – Kiekens met Sufi
Een interessante avond over het universeel Sufisme en de stichter Hazrat Inayat Khan.

December 2009: Borg Diem Groeneveld met boventoonzang en klankschalen
In december programmeert Jan Willem altijd iets met muziek. Dit keer werd het boventoonzang. Borg deed het geweldig. Hij vertelde het nodige over deze zang maar liet mensen, vooral na de pauze ook echt meedoen. En dat viel in goede aarde. Een waardevolle avond.

Januari 2010: Loes Hof met helderziende waarnemingen
Alhoewel Loes Hof niet meer professioneel bezig is, wilde ze voor ons nog wel een keer komen. Een heel geslaagde avond.

Februari 2010: Leon Beckx met Ritmes van Gabriëlle Roth
Een avond vol van dansen  bevrijding  en het stromen van de energie (de wave). Een heel goede avond. Er werd genoten.

Maart 2010: Avani van Leeuwe met de geheime leer van de Sjamaan
De lezing van 2008 was een succes. Daarom werd hij, bij wijze van uitzondering, vrij snel teruggevraagd. Ook deze avond, waarin aandacht voor de vier krachten en het heilige pad van de vier winden, was prima.

April 2010: Ton Olsthoorn met handlijnlezen.
Ton bracht zijn verhaal erg leuk. Hij is dan ook leraar en bovendien heel enthousiast. Na de pauze was het natuurlijk handlezen in de praktijk en dat maakte het eigenlijk nog leuker.

Mei 2010: Anouk Groen met Biophotonen coherentie
Uitgelegd werd wat biopthonen zijn en wat ze met je cellen doen. Joop was zo enthousiast over haar dat hij daarna een paar keer voor een behandeling bij haar is geweest. Overigens zijn er ook geluiden dat deze therapie niet altijd goed is voor iedereen. Men zegt dat je er als het ware klaar voor moet zijn. Maar hoe dan ook, de avond werd goed ontvangen.

4. Huisavonden (Coby)
25 november 2009 (3 mensen. Kosten € 5,00)
Holistische ‘integra’ gegeven door twee dames. Zij deden spiertesten, chakrameting en hadden een voetbad dat schadelijke stoffen uit je lichaam deed verdwijnen. Een erg leuke avond want je maakte wat mee.

9 december en 28 januari ( 2 x 5 mensen. Kosten € 15,00 per keer)
Annelies Weenings met helderziende waarnemingen. Een gezellige vrouw die vertrouwen uitstraalt en veel mensen kent. Velen hebben iets aan deze avonden gehad.
24 februari 2010 (7 mensen. Kosten € 3,00)
Hans Lesage (bij Nel) over de uitleg van de tarot. Hij had wel goede ideeën maar kon het niet zo goed verwoorden. Voor een lezing minder geschikt.

24 maart 2010 (4 mensen. Kosten € 20,00)
Riet van Diemen: huismiddag doesjop dolfijn: innerlijk beeld schilderen met meditatie. Was erg aardig. 20 Euro, materialen inbegrepen.

24 april 2010 (11 personen € 6,00 euro)
Das Tiroler Zahlenrad. Deze huisavond met Martine Clausen ging helaas niet door wegens ziekte van Martine.
Voor het nieuwe seizoen staat op het programma:

 • Ilse Heijne met biogenesis. Zij komt maandag 4 april.
 • Ettje de Vries met Snoezelen (intuïtief tekenen) of mogelijk een ander onderwerp.
 • Sjoerd Hidma met psychometrie. Deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden.
 • Coby gaat nog met Diet List praten over een avondje Tarot.

5. Overzicht bibliotheek (Willem)
Op 1 januari 2009 was het aantal te lenen boeken 202
Op 1 januari 2010 was dit aantal gestegen tot 267 (+65 boeken)

Verkochte boeken (opbrengst voor de parabieb)
Op 1 januari 2009 was het verkoopsaldo € 81,00
Op 1 januari 2010 was dit saldo gestegen tot € 140,00 (+ 59,00)
Alle leden die zo gul boeken gaven, hartelijk bedankt. Hierdoor kunnen we nieuwe boeken kopen.

Boekenkast
Van Jan Valk van Mozamo kregen we een boekenkast in bruikleen. Dat scheelt veel sjouwwerk. We gaven Jan er een lekker fles wijn voor terug.

Uitleen
Helaas is er sprake van een dieptepunt. Er werden in 2010 maar 30 boeken uitgeleend. Jammer. Meer dan de helft van de boeken is nog nooit uitgeleend terwijl er werkelijk juweeltjes tussen zitten.

Wat zijn de ideeën om de uitleen weer wat te versterken?

 • Op de bijeenkomsten wijzen op de boeken en mensen stimuleren om te lenen.
 • Een lijst publiceren van titels. Eventueel op volgorde van onderwerp.
 • De plek waar de boeken staan beter markeren zodat hij opvalt.

6. De Pariodiek
Joop geeft een kort overzicht van wat er in de Pariodiek te lezen is en wie er regelmatig in schrijft. Ook komt hij nog één keer terug op de Pariodiek waarin een verkeerde lezingdatum stond in januari vorig jaar. Gelukkig kon de schade worden beperkt. Alhoewel deze fout een klein incident was werd toch besloten om het boekje te laten controleren. Dat gebeurt nu door Willem.

7. Suggesties voor onderwerpen lezingenavonden en huisavonden

 • Frank: een avond aurafotografie. Maar dan moet daar ook iets over verteld worden.
 • Ank: vraag Ingrid Hogendoorn van de ASPI, Spiritueel Centrum Krommenie. Dat is een goede.
 • Een film tonen en daar na de pauze een discussie over hebben met genodigden. Dit kan interessant zijn mits het een onderwerp betreft dat veel mensen aanspreekt. Frank heeft films. Ans van der Zon gaat er ook op zoek naar.
 • Graancirkels. Ettje de Vries weet daar veel van.
 • Kakiboom. Er is al eens een lezing over gehouden en dat was zeer interessant.
 • Waarnemingen. In dit verband wordt Margaretha van Etten genoemd als zeer goed. Rietje vraagt ook andere namen op.
 • Dromen. Er is een workshop van Edith Bakker.
 • Bachbloesemremedie. Is al eens geweest. Nog een keer?

8. Invulling open dag
Op de vraag wat men van de open dag vindt, wordt door de aanwezige leden wisselend geantwoord. De een gaat er graag heen (maar komt niet altijd), de ander
komt er nooit.

 • Frank is voor het vertonen van films als centraal thema.
 • Ank: vraag de spirituele hulpverleners om een half uur over hun vakgebied te vertellen. Dat kan eventueel zowel boven als beneden. Een half uur kan natuurlijk ook een kwartier zijn en je kan dit idee mixen met andere onderdelen.

Hier wordt nog verder over nagedacht. Het onderwerp komt terug in de bestuursvergadering.

9. Pariodiek per email
Het idee is om de mensen, die beschikken over een e-mailadres, te vragen of zij het boekje digitaal willen ontvangen. Dat scheelt met name portokosten. Degene met een e-mailadres die het boekje op de oude wijze willen blijven ontvangen en de mensen zonder e-mailadres, krijgen het boekje gewoon per post. Aldus wordt besloten. Joop maakt briefjes zodat de mensen hun voorkeur kunnen uiten.

10. Nieuwe gastvrouw huisavonden
Coby heeft te kennen gegeven dat zij, na een heel lange staat van dienst in het bestuur, graag het stokje aan het eind van dit seizoen aan een ander wil overgeven. Dat is goed voor haarzelf en goed voor de vereniging, zegt zij.
Joop bedankt Coby van harte voor haar jarenlange inzet binnen het bestuur.

Nu is een bestuurslid wel iets meer dan alleen een gastvrouw. Coby moet dus als bestuurslid én als gastvrouw worden vervangen. Onder de aanwezigen is niemand die zich aanmeldt dus gaat de zoektocht de komende tijd door. Geopperd wordt dat het gastvrouwschap door meer mensen gedeeld kan worden maar dat de coördinatie bij één bestuurslid moet komen te liggen.

Kunnen de huisavonden ook eens op een andere dag dan woensdag plaatsvinden. Coby gaat daar voor zorgen.

11. Rondvraag (geen vragen)
12. Joop sluit de vergadering. De uitgebreide pauze kan beginnen