Jaarvergadering 9 januari 2012

Jaarvergadering 9 januari 2012

De afgelopen jaren werd de jaarvergadering vrij matig bezocht. Jammer, vond het bestuur want het zijn de leden waar de vereniging om draait (zie ook het stukje van de voorzitter). Om jullie op te peppen werd besloten de avond te voorzien van wat amusement. Resultaat: inclusief 6 bestuursleden zijn we deze avond met 23 personen. Hieronder een kort verslag van het besprokene.

1. Opening
Joop opent de vergadering en toont zich blij verrast met de genoemde opkomst. Ook memoreert hij dat Ettje de Vries kort geleden in het ziekenhuis werd opgenomen en geopereerd. Nu is ze inmiddels weer thuis en herstellende. Ettje, we hebben aan je gedacht en wensen je van harte beterschap.

2. Financiën
Het financieel overzicht
Rens licht dit kort toe. We hebben een mooi saldo op de rekening, onder meer doordat er minder kosten waren omdat de pariodiek steeds vaker digitaal wordt verzonden. Dat scheelt postzegels.
Er waren in 2011 wat problemen met internetbankieren inzake het privé- dan wel het zakelijke karakter van de rekening. Gelukkig is dit nu opgelost. Dat betekent dat Rens sneller kan zien of iemand al of niet zijn contributie heeft betaald. En sneller inzicht is natuurlijk altijd goed.

Contributie
Deze wordt, met toestemming van de leden met 2 euro verhoogd. Zo’n kleine verhoging voorkomt dat de contributie over enkele jaren met een flinke klap omhoog moet.

3a. De lezingen
JanWillem geeft een overzicht van de lezingen van het afgelopen seizoen. Dit waren:
• Waarnemingen – Sjoerd Hidma
• Orbs en andere lichtfenomenen – Ed Vos
• De Mayakalender 2012, de onthulling – met Peter Toonen
• Didgeridoo en klankschalen – met Henk Koopman
• Waarnemingen met – Thea Rusting
• Scheid het kleine van het grove – Klaas Laan
• Helen met hoogfrequente energie – Ellen Engelman
• De Sanjeevini methode – Matthijs van der Stroom
• Sai Baba – Steven Terwindt

De ene avond was wat succesvoller dan de andere (in Pariodieken 2010 -2011 leest u de verslagen) maar over het algemeen kan worden gesteld dat we een mooi lezingenjaar achter de rug hebben.

3b. Suggesties voor onderwerpen in het nieuwe seizoen
Op dit punt was de inbreng van de leden groot. En dat is fijn. Genoemd werden:
• Mantrazingen. Bijvoorbeeld met Henry Marshall. Dit zou eventueel ook een extra avond kunnen opleveren.
• Channeling.
• Ayurvedische geneeswijzen
• De Mayakalender
• Graancirkels

4. De bibliotheek
Aantal boeken
Dit steeg licht tot 280 titels. Ook werd er een aantal boeken aangeschaft n.a.v. gehouden lezingen.
• Orbs en andere lichtfenomenen – Ed Vos; boeknummer 267
• Sai Baba de heilige – H. Sandweiss; boeknummer 276
• De hoeder van de aarde en het zelfbewustzijn – Avani van Leeuwe; boeknummer 277
• Vissen uit de hemel. De wereld van Omata Tutini – M. Boxman; boeknummer 278
• Het einde van de gestolen tijd – Peter Toonen; boeknummer 279
• De subtiele kracht van klankzang – Titia ten Bosch; boeknummer 281

Lenen
Ook dit jaar werd er weinig uitgeleend, namelijk 33 boeken. Omdat we er de laatste tijd zoveel boeken bij kregen betekent dit dat er momenteel 169 boeken nog ongelezen in de kast liggen. Om de uitleen te stimuleren leggen wij voortaan alleen deze boeken op de tafels. Wie de andere boeken wil lenen, moet dat even apart aangeven. Ook zullen er in 2012 de nodige boeken in de verkoop worden gedaan.

Boekenlijst
Er is een nieuwe boekenlijst. Deze komt binnenkort op de website te staan. Wie een volledig digitaal (en gratis) exemplaar wil ontvangen kan dit even doorgeven aan Willem, mailadres: wrol@xs4all.nl.

Welke boeken mist u in de bieb
Er worden geen concrete titels opgegeven. De vraag blijft dus openstaan. Wel vonden de aanwezige leden het een goed idee dat er qua aanschaf aansluiting werd gezocht bij de gehoude lezingen.

5a. Coby
Joop gaat in op de jarenlange trouwe bestuursactiviteiten van Coby. Ze heeft veel voor de vereniging betekend. Jammer dat het nu afgelopen is. Ze wordt hartelijk bedankt met een unaniem applaus.

5b. Huisavonden
Erik stelt een huisavond op maximaal 10 personen. Zijn er iets meer gegadigden dan kan eventueel een tweede avond worden gehouden. Zijn er echter véél gegadigden voor een avond dan kan deze ook worden gehouden in Mozamo. Opgegeven zijn:
• Tarot
• Handlezen
• Een avond verzorgd door Klaas Jonkman
In de periodiek kunt u t.z.t. lezen waar en wanneer de avonden worden gehouden.

6. De pariodiek
Joop krijgt niet al teveel teksten aangeleverd. Wel krijgt hij regelmatig te horen dat het lettertype te klein is. Hij wijst fijntjes op het gebruik van een leesbril en geeft nogmaals aan dat de pariodiek van iedereen is en dat iedereen dus ook mag schrijven.
Doen dus en gaarne teksten via email aanleveren.

7. Rondvraag
De open dag vindt plaats op 25 maart (de laatste zondag van de maand)

8. Sluiting
Joop bedankt iedereen voor zijn – haar inbreng. Het was echt fantastisch zoveel mensen meer op de jaarvergadering te hebben. Het was gezellig. Zegt dit voort opdat er volgende keer nog meer mensen komen. Tenslotte zegt Joop nog in het kader van “goede voornemens” dat hij eigenlijk voor dit jaar zijn baard had willen laten staan, maar hij herkende zichzelf niet meer zodat hij maar weer snel het scheermes ter hand nam. Hij hoopte dat de goede voornemens bij de anderen langer stand hielden!
Niet iedereen had door dat dit als geintje bedoeld was.

Willem