vanuit de bestuurskamer

Beste Leden,
Aan mij de taak u op de hoogte te houden van de lopende zaken waarmee het bestuur zich bezig houdt.
Na ruim 12 jaar trouwe dienst zal onze penningmeester Renske Draijer haar taak neerleggen. Rens haar gezondheid laat helaas te wensen over waardoor zij aan het einde van het seizoen het stokje van de penningmeester over zal dragen aan Willem van der Hoeven.
Rens heeft haar taak altijd met veel plezier en grote zorgvuldigheid gedaan voor onze vereniging. Wij wensen haar van harte beterschap
Voorts stonden de aangekondige cursussen Tarot en Bijenwas tekenen op de agenda. Vooralsnog waren er te weinig aanmeldingen binnen gekomen om deze korte cursussen van start te laten gaan. Wij gaan ervan uit dat de tijd nog niet rijp was en zullen de cursussen
in het najaar opnieuw aanbieden.
Het verheugt mij u nu alvast mee te kunnen delen dat de nieuwe lezingen voor het 2e deel van 2016 al praktisch rond zijn. Hierop komen wij uiteraard nog uitgebreid terug.
Op 21 maart, de officiële eerste lentedag op onze kalender, zal de lezing van Gabriela Gaastra plaats vinden. Zij gaat ons vertellen over Channeling. Gabriela krijgt veelal boodschappen van Jezus en Maria Magdalena.
Ook zal ze vertellen over haar nieuwste boek en in de pauze bestaat de mogelijkheid om haar boeken te kopen. Zij heeft een actie van 3 boeken halen en maar 2 betalen.
Tijdens afgelopen lezing was er de gelegenheid boeken van onze huisbibliotheek te kopen. Een aantal leden hebben daar gebruik van gemaakt maar er zijn nog een heel aantal boeken over. Dat brengt mij erop jullie te melden dat deze boeken van de vereniging in April nogmaals te koop aangeboden zullen worden.
Dit is voor de leden een buitenkans om de vereniging te steunen en voor weinig leuke boeken aan te schaffen.
Heel graag zie ik jullie allen op 21 maart en neem vooral een introducé mee!
Tot besluit een gedichtje van Hans Kruppa;

IN VREDE
Wie gelukkig is,
Kent geen nijd.
Wie thuis is bij zichzelf,
kent geen afgunst.
Wie met zichzelf in vrede leeft,
kent geen strijd.

Yvonne Pietersma

Februari, van de voorzitter

Beste mensen, het eerste stukje van de nieuwe voorzitter.
Ik heb de Algemene Leden Vergadering als prettig ervaren en dank jullie wel voor de
steun en het goedkeuren voor mij als nieuwe voorzitter.
We waren met 1/3 van de leden aanwezig, maar er hadden ook leden de moeite
genomen om even een afbericht te sturen, met een goedkeuring, omdat ze bang voor
gladde wegen waren of gewoon geen tijd hadden. De herkansing om Joop nog even
persoonlijk de hand te schudden, kan bij de lezing op 15 februari. De lezing zelf geeft
een kleine inkijk in Theosofie met Rotha Bangma.

Na de pauze heeft Frans Meulman de kaart gelegd voor Joop en voor mij en andere
leden. Ik vind het met de tarot kaarten, een heerlijk begin van het nieuwe jaar.
We zijn het jaar begonnen met een klankschalen concert op 11 januari en voor wie ik
nog niet gesproken heb, dit jaar, een geweldig, gezellig en gezond 2016 toegewenst.

Het is februari 2016! Is het wel februari? Winter zou ik zeggen volgens de kalender.
25 januari was de warmste dag ooit, ons gevoel dat het koud moet zijn, raakt van slag,
of is het ons denken? De natuur gaat zijn gang. Ik heb nu al weer twee rozen-knoppen,
die op het punt staan te openen. In plaats van gewoon te genieten en in het nu te
blijven, gaat mijn denken aan het werk: ”Het is januari, het zou koud moeten zijn etc.
etc.”

15 februari worden ook de boeken verkocht. Dus kom naar de vereniging, ook al bent
u jarig.
Het is niet niks, als we weten dat Nel eerst de zorg voor de boeken had en later Willem
Rol, hij alles genummerd heeft en in Exel verwerkt heeft. Onze welgemeende dank hiervoor!
Ik zal een aantal redenen noemen, waarom we tot dit moeilijke besluit zijn gekomen.
* de school heeft er geen plaats voor
* er werden nauwelijks nog boeken geleend, men koopt makkelijker via internet een boek
* dit is niet alleen bij ons zo, de openbare bibliotheek krijgt ook steeds minder
bezoekers en lezers.
Zo kom je tot een besluit, wat ook ik lastig vind en tegelijkertijd gaat de opbrengst van
de boeken naar de vereniging, dan rest mij de vraag aan jullie; “Willen diegene die nog
boeken van de vereniging in huis hebben deze afgeven bij het bestuur?”
Voor wie het leuk vindt om onze zieke penningmeester een kaartje te sturen, staat haar
adres op de website.
Ik zie jullie op 15 februari.
Voor de komende maand luister naar uw hart
Yvonne

Afscheid

Het was een prachtige Algemene Leden Vergadering.
Wel een beetje anders dan anders. Ook en vooral voor mij. Het leek er echt op dat iedereen al een hele tijd blij met me was. En ik was en zal altijd blijven: blij met jullie. Al die jaren heb ik aan alles kunnen merken dat de leden mij waardeerden.

Bedenk daarbij wel dat ik niets was zonder de andere bestuursleden. Er ging af en toe wel iemand weg, maar steeds was er dan wel weer iemand die de taak van het vertrekkende bestuurslid kon overnemen. En altijd in bijzonder goede harmonie. Daarom ben ik alle bestuursleden bijzonder erkentelijk voor de goede jaren die we samen in de Vereniging hebben meegemaakt.
Bedankt en we houden contact!
Joop

IMG_2115_2IMG_2121_2

Januari, van de voorzitter

Lieve mensen,
Dat was dan weer dat! Feestdagen zijn er om achter de rug te hebben en dan te bedenken: hmmm, het was toch wel gezellig en ze vlogen om, hoewel het er nu wel heel veel achter elkaar waren. We moeten nu alleen de kerstversiering nog opruimen.
Ik weet dat al heel veel mensen de versiering allang verwijderd hebben, want als je het al hebt staan en hangen vanaf Sinterklaas dan wil je er wel weer van af. Je wilt het eigenlijk al vóór kerst weer weg doen, maar dan krijg je misschien opmerkingen van de buren.
Van de andere kant is het voor je gemoedsrust wel beter om lampjes en sterren eerder aan te brengen omdat het nu van de tijd afgaat die je nodig hebt om de feestdagen zelf voor te bereiden. Maar goed we hebben alles overleefd en gaan door met het dagelijkse ritme, maar dan wel met het meenemen van onze goede, om niet te zeggen bijzonder goede, voornemens. Laten we in ieder geval de beweging er in houden!
Die beweging hielden we er in, in december toen we met Marnix Lamers de lachmeditatie/workshop deden. We hebben zeker gelachen, alleen vraag ik me af of het de tweede keer met hem even leuk zou zijn. Maar goed, ik ging met een goed gevoel naar huis die avond en dat was de bedoeling. Ik voelde mezelf bijna alsof ik jarig was….
Maandag komen Anne van der Horst en Jacintha van Burgsteden ons verblijden met een healingconcert met de klankschalen. We hopen daarna ook verkwikt naar huis te gaan. We kunnen er dan weer een jaartje tegen, want de jaaroverzichten van 2015 waren nu niet bepaald opbeurend. Nu is ellende altijd meer nieuws dan vrolijke dingen maar toch…
Ik denk dat de wereld er beter uit gaat zien als iedereen genoeg heeft om te leven en heel misschien ook nog iets extra’s voor leuke dingen. Mensen hebben dan in ieder geval minder de neiging om achter anderen aan te lopen die de boel in het honderd willen schoppen.

Algemene Leden Vergadering

Nog even een woordje over de Algemene Leden Vergadering, dinsdag 19 januari 2016. Deze keer blikken we niet alleen terug naar het seizoen 14/15 en inventariseren we niet alleen de onderwerpen waar de leden behoefte aan hebben, maar kijken we ook vooruit naar de komende jaren met nieuwe plannen en kunnen we de behoeftes peilen die onder de leden leven naar aanleiding van die plannen. Het zal een bijzondere ledenvergadering worden! Alle leden zijn dus van harte uitgenodigd!

Joop

December, van de voorzitter

Lieve mensen,
Zo, de Goedheiligman is weer vertrokken. Kunnen we nu naar de volgende halte in het jaar. We hebben er een paar en er zijn mensen die er verschillende hebben, maar Kerst is een algemene. Als je het zelf niet viert, moet je er rekening mee houden dat de mensen waar je mee omgaat het vieren. Dan zou je je eenzaam kunnen voelen die dagen. Je zou dan iemand anders kunnen uitnodigen, die het ook niet viert, maar dan zou je kunnen denken dat je het wel viert en dat wilde je juist niet.
Zo is er altijd wat.
De maand december blijft speciaal. Ook bij ons!
We hebben jaren in december de muziekavond gehad. Ik weet niet of iedereen er op zat te wachten, maar over het algemeen waren het bijzonder goede avonden.
Dit jaar hebben we iets anders, maar ook heel speciaal: Lachmeditatie.
Vorige keer dat we iemand voor die discipline hadden uitgenodigd kwam ze niet opdagen. Toen verging ons het lachen een beetje.
We hebben deze keer met Marnix al zulke leuke contacten gehad, dat het uitgesloten is dat hij verstek zou laten gaan.
Dus rest ons het lachen zelf. Je kunt je haast niet voorstellen hoe het gaat dus laat je verrassen.
Je zou het ook een keer voor mij kunnen doen. Ik heb prachtige jaren gehad met jullie allemaal en ik hoop jullie met mij. Ik zal voor het laatst de spreker aankondigen in hoedanigheid van voorzitter. In de Algemene Ledenvergadering op 4 januari 2016 zal ik de hamer overdragen aan de nieuwe voorzitter. Dat het Yvonne wordt leidt geen twijfel, want er heeft zich geen andere kandidaat aangemeld. Dat Yvonne het kan heeft ze in onze bestuursvergaderingen bewezen dus ik geef de functie met een gerust hart aan haar. En dat zeker omdat ze een bestuur achter zich heeft staan, dat prima op zijn taak is toegerust en dat open staat voor suggesties en aanbevelingen die uit de leden naar voren komen net als in het verleden.
Alleen maar positieve beschouwingen dus.
Heel fijn als jullie allemaal komen maandag.
Als je even niet kan wens ik je alvast een mooi en spiritueel jaar en fijne feestdagen vóór het Nieuwe Jaar echt begint.
Joop

November, van de voorzitter

Het kan raar lopen hier op aarde.
Voor november hadden we Christiane Beerlandt bereid gevonden weer naar ons toe te komen om een lezing te houden. Het is al weer meer dan 6 jaar geleden dat ze bij ons was. Haar komst is toen niet ongemerkt voorbij gegaan. Het was bijzonder druk die avond en dat was niet voor niets. Christiane is een bijzondere vrouw met een zeer bijzondere missie.
Jammer dat hieraan zo plotseling een einde kwam. Christiane is na een kort ziekbed deze zomer overleden.
Het is flauw om te zeggen dat we als parapsychologische vereniging kunnen verwachten dat ze evengoed nog kan komen maandag, dus dat doen we maar niet.
We zijn heel gelukkig, haar vriend en metgezel bereid te hebben gevonden in haar plaats de lezing te geven. Het zal een heel andere lezing worden, maar wij denken dat hij als arts zijnde ons heel veel kan vertellen over Christiane haar werk en over ziekte en gezondheid in het algemeen. We zouden hem tevens aan de tand kunnen voelen waarom hij wel waarde hecht aan haar denkbeelden en veel “normale artsen” niet.
We hopen dat het een avond zal worden om nooit te vergeten.
Onze vereniging heeft ook nog steeds onze volledige aandacht nodig. In januari gaan we onze nieuwe voorzitter kiezen. Een kandidaat heeft zich al aangediend en zal zich later in deze Pariodiek voorstellen. Denk nu niet: o we hebben er al een dus ik hoef niet meer, want dan is er niets meer te kiezen in januari.
En laten we niet vergeten dat ons orgaan ook vernieuwing behoeft in de vorm van een nieuwe redacteur, die dan ook naar eigen inzicht de Pariodiek kan vullen. Een modern jasje zou ons niet misstaan denk ik. En je hoeft het niet eens heel bijzonder te doen om af en toe eens een complimentje te krijgen van een van onze leden. Kijk maar naar mij!
Het is dus echt dankbaar werk, maar inderdaad, werk blijft het.
Joop

Oktober, van de voorzitter

Lieve mensen,
We hebben ons nieuwe huis tot goed gevolg in gebruik genomen. De Vuurvogel is prima te bereiken, heeft een mooi schoolplein waar ook op geparkeerd kan worden, heeft een prachtige ruimte waar we onze interessante lezingen kunnen houden en heeft uiteraard lokalen, die we ook mogen gebruiken in de toekomst als we in de toekomst doe-avonden en cursussen gaan geven. Kortom overdag is het een lagere school en ’s avonds is het ons clubgebouw.
Er zijn misschien in het begin wat dingen waar we nog aan moeten wennen (de kapstokhaken zitten in de gang en wat lager, zodat de kinderen er bij kunnen) en dingen, waar we oplossingen voor moeten bedenken (het ging nog niet helemaal goed met de microfoon). Nel deed het prima als serveerster, want de inwendige mens moeten we nu ook zelf bevredigen. Maar we zijn er zeker op vooruit gegaan en daar gaat het om.
Misschien zijn er mensen die even over de streep getrokken moeten worden. Dan is maandag de uitgelezen dag. Bert Hauwert komt psychometrie bedrijven. Hij zal ons dingen vertellen, waar we niet van zullen weten waar hij het vandaan haalt. En dat is de reden dat we mensen als hij twee maal per jaar uitnodigen.
Het benieuwt mij intussen hoe druk het gaat worden maandag.
De laatste lezing, de eerste van het seizoen, werd gegeven door dr. Frits van der Blom met een niet alledaags onderwerp bij ons: de etiketten op potten, zakken, pakken en wat er nog meer verkocht wordt in de hedendaagse supermarkten. Hoewel ik er best wel veel van wist, ook door mijn glutenintolerantie, heb ik veel van hem opgestoken. De manier waarop hij de dingen benadert en behandelt en op het laatst liet zien dat we het nu zelf wel kunnen, was heel bijzonder. Toen ik later in de winkel liep, dacht ik dat het misschien toch minder makkelijk is. Maar daarom had Frits ook de mogelijkheid gegeven om zijn presentatie te downloaden. Kunnen we het nog eens nakijken.
Ik heb het inderdaad gedownload en had zo af en toe het idee dat je zijn uitleg er niet echt bij nodig had. Maar dat kwam natuurlijk omdat zijn woorden als vanzelf weer bij me naar boven kwamen.
Niettemin, van alleen zijn presentatie worden we al een stuk wijzer.
Joop

September, van de voorzitter

Lieve mensen,

De meteorologische herfst is begonnen. Dat betekent dat de natuur zich gaat opmaken om na de zomer een beetje af te sterven en zo in het voorjaar weer opnieuw te gaan groeien en bloeien als nooit te voren.

Een mooi moment om een aankondiging te doen. De voorzitter van deze prachtige Vereniging gaat stoppen. Na zo’n 20 jaar zal er met ingang van 2016 een nieuwe voorzitter zijn, die weer op zijn (of haar) eigen wijze onze Vereniging zal leiden.
Uiteraard met de hulp van de andere enthousiaste leden van het bestuur, zoals ik dat ook niet zonder hen had kunnen doen.
Na 20 jaar is het de hoogste tijd dat iemand anders mijn werk gaat overnemen. In de Algemene Ledenvergadering van begin januari 2016 zal de nieuwe voorzitter gekozen worden. Omdat ik er zeker van ben dat er onder de leden mensen zijn die het mooie ambt goed zouden kunnen vervullen vraag ik u te overwegen om u kandidaat te stellen. Het zou mooi zijn dit snel te doen zodat u zichzelf nog voor januari zou kunnen voorstellen in de Pariodiek en de leden in januari ook weten op wie ze kunnen stemmen.

Wat verder in dit nummer zal ik beschrijven welke eigenschappen u zou moeten hebben volgens het bestuur om deze taak goed te kunnen doen. Wees niet al te kritisch op jezelf, want ik denk niet dat er iemand is die alle eigenschappen bezit, die opgesomd zullen worden, want er zullen niet al te veel mensen zijn die aan alles voldoen.

De Pariodiek zal ik nog tot mei, het eind van dit seizoen, maken. Uiteraard zou het ook fijn zijn als zich daar iemand voor aanmeldt. Het lijkt me leuk om het een paar keer samen te doen, hoewel je het natuurlijk met ingang van het volgende seizoen geheel kan doen op je eigen manier. Ik denk zeker dat een hele nieuwe, frisse Pariodiek, of hoe het blad dan ook gaat heten, een mooi teken zal zijn van de vernieuwing die de Vereniging gaat doormaken.

We hebben samen hele mooie jaren gekend en ik ben jullie bijzonder dankbaar voor alle steun en waardering die ik mocht ontvangen van jullie. De samenwerking in het bestuur is al die jaren bijzonder inspirerend geweest. Ook voor de Pariodiek heb ik vooral de laatste jaren veel steun gehad van Martine, Jan en Willem. Verder hoop ik dat de nieuwe mensen er net zo veel plezier aan gaan beleven als ik. Ik had deze jaren voor geen goud willen missen.

Joop

Mei, van de voorzitter

Lieve mensen,
Het is weer mei. We gaan na maandag bezig met andere dingen dan ’s avonds naar de lezing. De tuin snakt naar onze aandacht zoals ons lichaam snakt naar de zon om de vitaminen, zoals zeker de d5 die we nodig hebben voor de botten, aan te vullen.

In september kijken we verder. Dat wil niet zeggen dat ons geestelijk leven de hele zomer stilstaat, want buiten en in de natuur en in de heerlijke zonnestralen op je huid, heb je al snel de neiging je gedachten te laten gaan over hogere dan de alledaagse dingen.

Zo aan het eind van een mooi seizoen is het leuk de lezingen nog even de revue te laten passeren.
September: We begonnen een heel nieuw seizoen met Psychometrie. Gertien van der Gracht kreeg hulp van Helpers, maar ze wist nooit wie de hulp bracht. Afwachten dus…
Oktober met de kruiden van Gerrit Koning. Hij wist er bijzonder veel van maar kon het niet allemaal kwijt op één avond.
November met Praveëta Timmerman, die alles over kleurentherapie kon vertellen. Vaak voel je je fijn bij de kleur die bij je past en dat kan op verschillende momenten een andere zijn.
December bracht ons de mantra-zing-avond met een enthousiaste Henry Marchall en zijn band: The Playshop Family. We deden allemaal euforisch mee en hebben een puike avond gehad.
Januari gaf ons door René van Diest piramidekrachten in zijn “open” piramide, mits we daar even in plaats namen.
Februari met Fung Shui door Hans den Hoed, die ons vooral uitlegde dat we volgens ons eigen gevoel ons leven moeten inrichten. Hij gaf wel een paar aanwijzingen.
Maart gaf Yvonne van Steen haar visie over Atlantis in deze tijd. De Atlantiërs hebben zich over bijna de hele wereld verspreid en overal hun sporen nagelaten in de vorm van piramides.
April was de maand met de Bachbloesems, besproken door Reine Lanning-Nienhuis. Bij elke onvolkomenheid in ons lichaam kan een flesje met Bachbloesems uitkomst bieden, maar we moeten eerst wel weten wat de oorzaak van de ziekte is.

18 Mei zal Thea Rusting haar waarnemingen doen. We kennen haar en weten dat het een interessante en ook mooie avond wordt, waarin ze zich concentreert met de Tarotkaarten. We kennen haar al een hele tijd en raden iedereen aan te komen.

Tot maandag!
Joop

April, van de voorzitter

Lieve mensen,
Het is al weer april, de maand van net wel en net niet. Er zijn dagen in april dat er een
heerlijk zonnetje schijnt, die je dan best voelt op je huid, en er zijn dagen die nog niet zo
erg doen denken aan voorjaar. Maar de natuur staat op springen. We wachten met zijn
allen op het mooie weer. We gaan er dan op uit en hebben weer meer tijd voor elkaar,
als we toch buiten zijn, zittend of lopend. Misschien had je het zelf al bedacht, maar het
is niet voor niets dat we buiten niets hebben aan de smartfoon, want die is met een flink
zonnetje niet meer te lezen. We moeten het buiten doen met elkaar en als we toch alleen
zijn met een boek, waarbij we net iets meer met onszelf en ons hoofd doen dan als we
met de smartfoon bezig zijn.
We hoeven niet altijd van die zware gesprekken te hebben met elkaar. Als we samen
eens lekker lachen, kan er ook ijs breken. We zijn nu eenmaal een gezelschapsdier,
hoewel er als we alleen zijn, soms hele mooie dingen tot stand kunnen komen. Voor
alles is wel wat te zeggen. Het is daarom wel goed om de boel eens af te wisselen. Kijk
in je omgeving of er mensen eenzaam zijn en probeer daar wat aan te doen. Niet alle
eenzame mensen hoeven saai te zijn. Er zijn mensen die nu eenmaal minder makkelijk
contact maken en er evengoed best behoefte aan hebben. Nou, denk er eens over. We
kunnen de wereld zo wel beter leefbaar maken.
We spoeden ons gezamenlijk naar het einde van het seizoen. De Bach-bloesems waar
we ons maandag mee gaan bezighouden, hadden niet zo zeer mijn aandacht. Ik weet er
ook te weinig van. Maar als je het stukje leest op pagina 2, zal daar best wel eens
verandering in kunnen komen. Het spreekt me altijd al bijzonder aan om niet alleen
symptomen in je lijf aan te pakken, omdat er grote kans is dat er andere dingen met je
aan de haal gaan, die je dan later weer met andere middelen moet bestrijden. Nee we
moeten de oorzaak aanpakken. Als we de oorzaak wegnemen zal na zekere tijd het
symptoom vanzelf verdwijnen. Dus ook na maandag zullen we er mee aan de slag gaan.
Reine Lanning-Nienhuis, die de avond gaat verzorgen heeft eerst Klassieke
Homeopathie gestudeerd, maar toen ze in aanraking kwam met de Bach-bloesems, is ze
zich alleen daarmee bezig gaan houden, hoewel ze haar eerder gevolgde studie
bijzonder waardeert. En de zegswijze van Dr. Bach zal ze altijd in ere houden: Niet de
dokter, maar wijzelf dienen de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons
welzijn ter hand te nemen.
Joop