Jaarvergadering 3 jan 2011

Het bestuur

Er zijn momenten in het leven, die je eigenlijk niet wil meemaken. Afscheid nemen is er zo een. Coby heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar werk voor de Vereniging. Als je, zoals wij, zoveel jaar samenwerkt in een bestuur is het moeilijk te beseffen dat overal een eind aan komt. Coby heeft jaren haar beste krachten gegeven aan jullie, leden van de Vereniging. Het is nu tijd voor iemand anders, zegt ze.
In veel verenigingen hoor je dat het moeilijk is nieuwe mensen in het bestuur te vinden. Iedereen heeft het druk met van alles en nog wat. Maar het druk hebben is iets anders dan dingen doen met en voor anderen om de Vereniging draaiend te houden. Zo gek veel tijd gaat er nu ook weer niet in zitten. En als je bij de algemene ledenvergadering was geweest had je kunnen meemaken hoeveel waardering de leden hebben voor het werk van de bestuursleden. Ik heb er dan ook goede hoop op dat er iemand onder de leden zal zijn, die zegt: Ik wil wel helpen in het bestuur van deze mooie Vereniging te meer omdat de bestuursleden een hecht team vormen die het werk samen opknappen, waarbij ieder zijn eigen werk doet. Ik nodig je dan ook uit om eens te komen praten op een lezingavond over het werk wat dan van je verwacht zal worden en welke ondersteuning je dan kan verwachten van de anderen. Ik geef toe het is een uitdaging, maar het geeft ook heel veel voldoening.

Jaarvergadering Vereniging voor Parapsychologie op 3-1-2011

Aanwezige bestuursleden:
Coby, Nel, Rens, Joop (voorzitter), Jan Willem, Willem (verslag)

Aanwezige leden:
Frank Bonte, Fred Clardy, Rietje Djarkasi-Sak, Ank Goudriaan, Zwaantje Keizer-Jullens, Marcel Laan, Beitske Pfann-Snoek, Rina Snoek, Ans van der Zon.

1. Opening van de vergadering (Joop)
Joop heet iedereen van harte welkom. Het is fijn dat er een aantal leden is dat de moeite heeft genomen mee te praten over het wel en wee van de vereniging.

2. Overzicht financiën (Rens)

 • Financieel
  We hebben een goed financieel jaar gedraaid en hebben zelfs zo’n € 500,00 euro overgehouden.
 • Boekenpotje
  In de kas zit momenteel een aardig bedrag, verdiend met het verkopen van door leden geschonken boeken. Dat geeft ruimte voor nieuwe aankopen.
 • Besparingen
  Een grote onkostenpost is de porto op de Pariodiek. U leest hier over onder punt 9.
 • Leden
  We hadden enkele jaren geleden ruim 80 leden. In 2009 zakten we tot 62. Maar in het afgelopen jaar kwamen we terug tot 78 leden. Een bemoedigend resultaat. Klaas Jonkman bracht in zijn eentje vier leden aan. Hulde.

3. Overzicht lezingen (Jan Willem)
September 2009: Joop Popping met waarnemingen.
Jan Willem was daar niet bij. Anderen herinneren het zich als een zeer goede avond.

Oktober 2009: Johan Oldenkamp met de verandering
Jan Willem: een interessante avond. Voor Johan komt de verandering al in 2011. Hij heeft zijn leven daar helemaal op aangepast en vertelde daar met vuur over. Hij had er ook een boek over meegenomen. Hij gaat daar in op het verrotte systeem waarin wij leven. Minpunt van deze avond: Johan wilde geen discussie met de leden aangaan. Dat viel niet bij iedereen even goed.

November 2009: Umtul Valeton – Kiekens met Sufi
Een interessante avond over het universeel Sufisme en de stichter Hazrat Inayat Khan.

December 2009: Borg Diem Groeneveld met boventoonzang en klankschalen
In december programmeert Jan Willem altijd iets met muziek. Dit keer werd het boventoonzang. Borg deed het geweldig. Hij vertelde het nodige over deze zang maar liet mensen, vooral na de pauze ook echt meedoen. En dat viel in goede aarde. Een waardevolle avond.

Januari 2010: Loes Hof met helderziende waarnemingen
Alhoewel Loes Hof niet meer professioneel bezig is, wilde ze voor ons nog wel een keer komen. Een heel geslaagde avond.

Februari 2010: Leon Beckx met Ritmes van Gabriëlle Roth
Een avond vol van dansen  bevrijding  en het stromen van de energie (de wave). Een heel goede avond. Er werd genoten.

Maart 2010: Avani van Leeuwe met de geheime leer van de Sjamaan
De lezing van 2008 was een succes. Daarom werd hij, bij wijze van uitzondering, vrij snel teruggevraagd. Ook deze avond, waarin aandacht voor de vier krachten en het heilige pad van de vier winden, was prima.

April 2010: Ton Olsthoorn met handlijnlezen.
Ton bracht zijn verhaal erg leuk. Hij is dan ook leraar en bovendien heel enthousiast. Na de pauze was het natuurlijk handlezen in de praktijk en dat maakte het eigenlijk nog leuker.

Mei 2010: Anouk Groen met Biophotonen coherentie
Uitgelegd werd wat biopthonen zijn en wat ze met je cellen doen. Joop was zo enthousiast over haar dat hij daarna een paar keer voor een behandeling bij haar is geweest. Overigens zijn er ook geluiden dat deze therapie niet altijd goed is voor iedereen. Men zegt dat je er als het ware klaar voor moet zijn. Maar hoe dan ook, de avond werd goed ontvangen.

4. Huisavonden (Coby)
25 november 2009 (3 mensen. Kosten € 5,00)
Holistische ‘integra’ gegeven door twee dames. Zij deden spiertesten, chakrameting en hadden een voetbad dat schadelijke stoffen uit je lichaam deed verdwijnen. Een erg leuke avond want je maakte wat mee.

9 december en 28 januari ( 2 x 5 mensen. Kosten € 15,00 per keer)
Annelies Weenings met helderziende waarnemingen. Een gezellige vrouw die vertrouwen uitstraalt en veel mensen kent. Velen hebben iets aan deze avonden gehad.
24 februari 2010 (7 mensen. Kosten € 3,00)
Hans Lesage (bij Nel) over de uitleg van de tarot. Hij had wel goede ideeën maar kon het niet zo goed verwoorden. Voor een lezing minder geschikt.

24 maart 2010 (4 mensen. Kosten € 20,00)
Riet van Diemen: huismiddag doesjop dolfijn: innerlijk beeld schilderen met meditatie. Was erg aardig. 20 Euro, materialen inbegrepen.

24 april 2010 (11 personen € 6,00 euro)
Das Tiroler Zahlenrad. Deze huisavond met Martine Clausen ging helaas niet door wegens ziekte van Martine.
Voor het nieuwe seizoen staat op het programma:

 • Ilse Heijne met biogenesis. Zij komt maandag 4 april.
 • Ettje de Vries met Snoezelen (intuïtief tekenen) of mogelijk een ander onderwerp.
 • Sjoerd Hidma met psychometrie. Deze avond heeft inmiddels plaatsgevonden.
 • Coby gaat nog met Diet List praten over een avondje Tarot.

5. Overzicht bibliotheek (Willem)
Op 1 januari 2009 was het aantal te lenen boeken 202
Op 1 januari 2010 was dit aantal gestegen tot 267 (+65 boeken)

Verkochte boeken (opbrengst voor de parabieb)
Op 1 januari 2009 was het verkoopsaldo € 81,00
Op 1 januari 2010 was dit saldo gestegen tot € 140,00 (+ 59,00)
Alle leden die zo gul boeken gaven, hartelijk bedankt. Hierdoor kunnen we nieuwe boeken kopen.

Boekenkast
Van Jan Valk van Mozamo kregen we een boekenkast in bruikleen. Dat scheelt veel sjouwwerk. We gaven Jan er een lekker fles wijn voor terug.

Uitleen
Helaas is er sprake van een dieptepunt. Er werden in 2010 maar 30 boeken uitgeleend. Jammer. Meer dan de helft van de boeken is nog nooit uitgeleend terwijl er werkelijk juweeltjes tussen zitten.

Wat zijn de ideeën om de uitleen weer wat te versterken?

 • Op de bijeenkomsten wijzen op de boeken en mensen stimuleren om te lenen.
 • Een lijst publiceren van titels. Eventueel op volgorde van onderwerp.
 • De plek waar de boeken staan beter markeren zodat hij opvalt.

6. De Pariodiek
Joop geeft een kort overzicht van wat er in de Pariodiek te lezen is en wie er regelmatig in schrijft. Ook komt hij nog één keer terug op de Pariodiek waarin een verkeerde lezingdatum stond in januari vorig jaar. Gelukkig kon de schade worden beperkt. Alhoewel deze fout een klein incident was werd toch besloten om het boekje te laten controleren. Dat gebeurt nu door Willem.

7. Suggesties voor onderwerpen lezingenavonden en huisavonden

 • Frank: een avond aurafotografie. Maar dan moet daar ook iets over verteld worden.
 • Ank: vraag Ingrid Hogendoorn van de ASPI, Spiritueel Centrum Krommenie. Dat is een goede.
 • Een film tonen en daar na de pauze een discussie over hebben met genodigden. Dit kan interessant zijn mits het een onderwerp betreft dat veel mensen aanspreekt. Frank heeft films. Ans van der Zon gaat er ook op zoek naar.
 • Graancirkels. Ettje de Vries weet daar veel van.
 • Kakiboom. Er is al eens een lezing over gehouden en dat was zeer interessant.
 • Waarnemingen. In dit verband wordt Margaretha van Etten genoemd als zeer goed. Rietje vraagt ook andere namen op.
 • Dromen. Er is een workshop van Edith Bakker.
 • Bachbloesemremedie. Is al eens geweest. Nog een keer?

8. Invulling open dag
Op de vraag wat men van de open dag vindt, wordt door de aanwezige leden wisselend geantwoord. De een gaat er graag heen (maar komt niet altijd), de ander
komt er nooit.

 • Frank is voor het vertonen van films als centraal thema.
 • Ank: vraag de spirituele hulpverleners om een half uur over hun vakgebied te vertellen. Dat kan eventueel zowel boven als beneden. Een half uur kan natuurlijk ook een kwartier zijn en je kan dit idee mixen met andere onderdelen.

Hier wordt nog verder over nagedacht. Het onderwerp komt terug in de bestuursvergadering.

9. Pariodiek per email
Het idee is om de mensen, die beschikken over een e-mailadres, te vragen of zij het boekje digitaal willen ontvangen. Dat scheelt met name portokosten. Degene met een e-mailadres die het boekje op de oude wijze willen blijven ontvangen en de mensen zonder e-mailadres, krijgen het boekje gewoon per post. Aldus wordt besloten. Joop maakt briefjes zodat de mensen hun voorkeur kunnen uiten.

10. Nieuwe gastvrouw huisavonden
Coby heeft te kennen gegeven dat zij, na een heel lange staat van dienst in het bestuur, graag het stokje aan het eind van dit seizoen aan een ander wil overgeven. Dat is goed voor haarzelf en goed voor de vereniging, zegt zij.
Joop bedankt Coby van harte voor haar jarenlange inzet binnen het bestuur.

Nu is een bestuurslid wel iets meer dan alleen een gastvrouw. Coby moet dus als bestuurslid én als gastvrouw worden vervangen. Onder de aanwezigen is niemand die zich aanmeldt dus gaat de zoektocht de komende tijd door. Geopperd wordt dat het gastvrouwschap door meer mensen gedeeld kan worden maar dat de coördinatie bij één bestuurslid moet komen te liggen.

Kunnen de huisavonden ook eens op een andere dag dan woensdag plaatsvinden. Coby gaat daar voor zorgen.

11. Rondvraag (geen vragen)
12. Joop sluit de vergadering. De uitgebreide pauze kan beginnen