Leven na de dood

Lezing met Marlies van der Horst
Terugblik: 13-jan-2014

Stervensbegeleiding en het vervolg met Marlies van der Horst
Marlies is regressietherapeut. Op 36 jarige leeftijd word een vriend van haar ernstig ziek. Ze begeleidt hem naar zijn overgang en wordt ook stervensbegeleider. Sindsdien heeft ze al veel mensen in hun laatste tijd op aarde begeleid.
Wat gebeurt er als je sterft? Je gaat uit je lichaam en het is dan mooi om te weten: je wordt door een of meer bekenden opgehaald. Je komt dan bij je zielsfamilie terug, waarvan je ook mensen bent tegengekomen in het aardse leven.
Als je niet bang bent voor de dood, is je laatste lijdensweg beter te dragen. Als iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, valt er in veel gevallen iets van hem af. Er is geen druk meer, maar rust.
Geboorte en dood horen bij het leven.
Ze helpt bij het vormgeven van het einde, bij het op papier zetten van de nalatenschap en bij het regelen van de begrafenis of crematie.
De ene mens reageert laconiek op wat te gebeuren staat en voor een ander is het een bijzonder groot en moeilijk proces. Maar het is alvast goed te weten dat de problemen, die we hier hebben, daar een illusie zijn. Alles draait om hoe je hebt liefgehad!
Marlies begint het eerste gesprek altijd met te vragen wat de overtuiging is van de patiënt. Ze komt vaker bij mensen die niet angstig zijn voor de dood. Zij willen alles weten.
Na de tweede wereldoorlog was de dood haast een taboe, werd in ieder geval geweerd. Nu is weer veel meer bespreekbaar, mensen worden vaker thuis verpleegd en als ze gestorven zijn thuis opgebaard.
Mensen overlijden vaak pas als ze even alleen gelaten worden. Het is toch moeilijk mensen waar je van houdt los te laten.
Zorg altijd dat je weet wat hij (zij) wil, bespreek dat op tijd omdat als ze op het laatst in coma raken ze je vaak nog wel kunnen horen, maar geen instructies meer kunnen geven.
Als het hart gestopt is, is het moment zelf nog niet daar. Vaak duurt het nog uren, soms zelfs dagen voordat de ziel geheel uit het lichaam is gegaan. Ook Pim van Lommel is die mening toegedaan. Daarom is het goed de overledene niet te snel te cremeren.
Als je overleden bent kom je eerst in een omgeving waar je kunt helen: je voelt wat je voor anderen hebt gedaan, goed of fout. Je leven trekt aan je voorbij, maar je wordt niet beoordeeld. Je wordt daar ontvangen in onvoorwaardelijke liefde. Je had gekozen voor het leven op aarde als onderdeel van een cyclus en daar kun je alles uitwerken.
Na zelfdoding, wat altijd gebeurt in zware depressie, kan de depressiviteit nog “een tijd” doorgaan. De pijn zit in de ziel en gaat mee naar daar.
Na een hele snelle dood, door bijvoorbeeld een ongeluk, kan de overledene vaak niet inzien wat hem overkomen is. Er was eens iemand die gewoon langs de weg liep en zich verwonderde dat niemand hem zag. Omdat Marlies hem wel zag ging hij met haar mee en kon zij hem helpen naar het licht te gaan.
Als je over bent bezie je de dingen anders, meer in samenhang. Alles hoort bij het leerproces.
Er ontstaat een discussie over het doneren van organen. Voor de donor zou het niet goed zijn omdat die nog teveel aan de aarde blijf hangen en voor de ontvanger zou het niet goed zijn omdat karaktereigenschappen van de donor kunnen overgaan naar de ontvanger, hoewel het wel een mooi gebaar is naar degene die ontvangt en zo nog een betere voortzetting van zijn leven krijgt.
Als je bewust bent dat het gaat gebeuren, wordt de dood je vriend en als je weet dat je doorleeft is het makkelijker afscheid te nemen.
De dokter houdt mensen tegen te sterven door ze te beademen.
Als de gestorvene nog maar net is overleden, kan je nog wat zeggen zoals “Ik houd van je”. Daarna moeten we ze een tijdje rust gunnen om bij te komen in de heel-omgeving. Daarna, na 2 maanden tot een jaar, kun je in een droom of op een andere manier de boodschap krijgen dat de overledene contact wil. Marlies noemt dat “de ontmoeting in zomerland”. Daar bedoelt ze mee de ruimte tussen hemel en aarde.
Doden zoeken ook contact met ons dus waarom wij niet met hen? Zelfs 86% van de mensen voelt de aanwezigheid van de geliefde, eerst een lichte aanwezigheid zoals een windvlaag lang je gezicht en later wel zwaardere tot zelfs het verplaatsen van dingen.
Mensen die angstig zijn voor de dood gaan vaak niet naar het licht maar blijven in het donker vóór de tunnel. Ze heeft het een keer meegemaakt dat een kind van 6 jaar 55 jaar in het donker zat. Je kunt tegen ze praten en na herhaling komt vertrouwen . Dan kan hij gerust naar het licht gaan.
In het donker vóór de tunnel zit geen energie. Ze hebben wel energie nodig en proberen dat bij stervelingen te halen. Vertel ze dat het veilig is naar het licht te gaan.
Als we dingen willen leren over vorige levens moeten we naar jonge kinderen luisteren. Zij weten vaak nog dingen te herinneren uit hun vorige leven.
Uiteraard waren er dingen die Marlies vertelde die we al eerder gehoord hadden. Maar de hele lezing, gegeven door iemand die bijna dagelijks met stervenden omgaat en daardoor dingen rechtstreeks uit het leven kon vertellen was bijzonder boeiend.
Joop

Januari 2014

Lieve mensen,
De hoogtijdagen zijn weer voorbij: Kerst met zijn gezellige dagen, Oud en Nieuw met de oliebollen, appelflappen, de donkere dagen ertussen waar de meeste van ons vrij waren en lekker hebben kunnen genieten van het niet zo erg koude zonnetje en de klap op de vuurpijl: onze Algemene Leden Vergadering.
Er waren een paar afzeggingen van mensen die eigenlijk hadden willen komen maar niet konden, er waren mensen die er niet aan gedacht hebben of het niet interessant vonden (of is dat hetzelfde?) en er waren zeer enthousiaste mensen die gekomen waren. Ze staken het bestuur een hart onder de riem en voorzagen ons van ideeën en nieuwe inzichten, want een Vereniging als de onze staat of (ja) valt met wat de leden met de Vereniging willen. Vandaar dat ik het een zeer inspirerende vergadering vond, die we volgend jaar beslist weer zullen houden.
En zolang we nog kunnen hopen op wat meer belangstelling zullen we daarop blijven hopen. In ieder geval bedanken we de mensen die er waren en die zo ook hun waardering voor uw bestuur hebben getoond.
Chapeau!!

Maandag, 13 januari komt Marlies van der Horst voor de lezing: Stervensbegeleiding en het vervolg. Misschien komen we er niet allemaal toe om iemand te helpen op zijn sterfbed, maar met wat er daarna gebeurt zullen we allemaal mee te maken krijgen. Daar komt nog bij dat Marlies een beminnelijk mens is, die al vele jaren ervaring heeft. Welke ervaring zal ook wel ter sprake komen, want ik denk niet dat ze zelf al een kijkje genomen heeft aan de andere kant.
Dus ik ben benieuwd en ik hoop jullie ook.
Het is tevens leuk iedereen weer eens te zien na alle feestdagen, die gelukkig weer achter de rug zijn. Nu nog wachten wat de winter verder nog gaat brengen en hoe de natuur daar dan weer mee omgaat, want het zal toch niet zo zacht blijven tot april, en die doet zelfs nog wat ie wil! Er zijn heel wat planten die denken dat de winter al voorbij is en die moeten als het wel gaat vriezen weer helemaal opnieuw beginnen.
Dat ligt nog in het verschiet. Het zal in ieder geval maandag nog niet te glad zijn om bij de lezing te komen.
Tot ziens allemaal.

Jaarvergadering 6 januari 2014

Jaarvergadering Vereniging voor Parapsychologie Zaanstreek Waterland
Datum: 6 januari 2014
Aanwezig: 19 personen (13 leden; 6 bestuursleden)

1. Welkom (Joop)
Joop wenst iedereen hartelijk welkom en een gelukkig Nieuwjaar.
Fred krijgt een mooie fles wijn als dank voor weer een jaar trouwe dienst aan de bar.

2. Financiën (Rens)

 • Het seizoen 2012-2013 werd afgesloten met een positief saldo van € 428,24. Het totale positieve saldo bedraagt per 1 augustus € 5343,73.
 • Voor de Pariodiek werden de kosten gedrukt door meer mensen het boekje per mail te bezorgen. De prijs van de postale bezorging steeg echter vanwege de duurdere postzegel.
 • Mozamo gaat de huur verhogen van € 40 naar € 75 euro per avond. De contributie en de entreegelden zullen daardoor stijgen. Over de precieze invulling daarvan, praat het bestuur volgende week verder, maar de hogere kosten zullen leden én bezoekers van de lezingen samen op moeten brengen.
 • Er zijn nu 72 leden.

3. Lezingen (Joop)
Joop geeft een samenvatting van de voorbije lezingen. Geconstateerd werd dat het een mooi seizoen was met twee (ook qua bezoek)toppers: Henry Marshall en band met mantrazingen en Graancirkels met Janet Ossebaard. Ook de avond met Frits van der Blom (gezondheid) sprong er positief uit. Voor de CD van deze avond (overigens nog steeds verkrijgbaar via de bibliotheek) bleek zeer veel belangstelling.

4. Voorstellen voor lezingen (Allen)

 • Een avond met Sjamanisme waarop een Sjamaan de bezoekers spirituele dingen laat beleven.
 • Een avond met Martine Clausen waarin we gaan mediteren en Mantrazingen.
 • Een avond over (leven vanuit) de ziel.
 • Guido Fassaert kent iemand die vanuit een heel zwaar leven veel problemen heeft kunnen oplossen en ook veel heeft bereikt. Hij gaat verder uitspitten of dit iets voor een lezing is.
 • Joop heeft nog wat visite-kaartjes van therapeuten die mogelijk een avond kunnen verzorgen.
 • Alle leden worden hierbij opgeroepen om ideeën voor lezingen kenbaar te maken.

5. De bibliotheek (Willem)

 • Er zijn nu 344 boeken. Van de nieuwe boeken zijn recensies verschenen.
 • Er is een bijgewerkte boekenlijst beschikbaar (voor de digitale versie: mail naar willemrol48@gmail.com).
 • Op de lezingenavonden zijn enkele papieren exemplaren beschikbaar.
 • Er worden vrij weinig boeken uitgeleend. ( in 2013, 44 keer aan 13 personen).
 • Suggesties ter verbetering (door de leden):
  • Een leeskring (voorlezen en discussie over de inhoud van het boek)
  • Boeken op een andere plaats neerzetten.
  • Voor aanvang of in de pauze van de lezing aandacht vragen voor de bieb.
  • Boekenlijst. Deze is steeds beschikbaar op de lezingenavonden.

6. Pariodiek (Joop)
Joop krijgt een compliment voor de mooie verslagen van de gehouden lezingen.

7. Huisavonden (Willem) Inmiddels aangemeld:
In de komende maanden zijn er drie huisavonden.

 1. Mantelzorg (spreker en juiste datum volgt nog) 5 personen
 2. Mesologie met Mevr. Fassaert, in maart 2014 6 personen
 3. Leven vanuit het hogere zelf met Ger Mosman, in april 2014) 6 personen
 • Alle huisavonden zijn op maandag
 • Er is plaats voor plm. 10 personen
 • De prijs hangt o.a. af van het aantal deelnemers
 • Let op de aankondigingen in de Pariodiek m.b.t. de desbetreffende huisavond.

Aanmelden: op de lezingenavond (bieb), e-mail (willemrol48@gmail.com) of via tel.075-6286422.

8. Website (Erik)
De website heeft tot nu toe zo’n 3000 bezoekers getrokken (250 per maand). Vlak voor de lezingenavond is er vaak sprake van een piek.
Voor degenen die de website nog niet kennen is hier nogmaals het webadres:
www.parapsychologiezaanstreek.nl
Degenen die de website al wel kennen worden opgeroepen om daar eens te reageren en het bestuur te voorzien van op- en aanmerkingen.

9. Rondvraag
Anita Beemsterboer mist een persoonlijk schakeltje in de vereniging. Zij zou graag zien dat er op de avonden (mogelijk op een aparte avond) mogelijkheden zijn waarop leden die daar de behoefte aan hebben, eens kunnen uitpraten tegen elkaar of tegen iemand met paranormale kwaliteiten.
Deze suggestie levert instemming op maar ook veel vragen (hoe geef je zoiets dan vorm).
Anita werkt daarom haar idee uit op papier en stuurt dit naar het bestuur.
NB. Wie ondersteunt dit plan? Laat het weten aan het bestuur.

10. Sluiting vergadering en pauze
Tijdens de pauze kon iedereen genieten van een gratis versnapering.
Tarot met Frans Meulman
Na de pauze kwam Frans Meulman aan de tafeltjes met zijn waaiers aan tarotkaarten. Op zijn eigen innemende en positieve wijze slaagde hij er in om in ongeveer 2,5 uur iedereen van een persoonlijk tarotconsult te voorzien. Het werd een latertje, maar wel een heel gezellige en spirituele avond.
Willem