Klankschalen Healing

Op maandag  12 december houdt Katherina Bornefeld een klankhealing in het BWZ gebouw aan de Pinkstraat 14 in Koog aan de Zaan. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Leden gratis, niet leden 10 Euro. Graag aanmelden bij theo40@yahoo.com, er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Een klankbad is een prettige manier om helemaal bij jezelf te komen. Door de zachte klanken van
de klankschalen, gong, oceandrum, rainstick en andere instrumenten kan het lichaam ontspannen en weer tot adem komen. Klank raakt ons in onze oorspronkelijkheid, daar waar wij nog grenzeloos vertrouwen hadden. Daardoor geraken wij in een lichte transtoestand, die ons een geborgen ruimte geeft. Zo kan klank helpen loslaten, je bewustzijn vergroten en nieuwe inzichten en inspiratie
geven. Het helpt je in liefde te komen waar alles mag en niets moet. Klank activeert zo het natuurlijk helend vermogen van de mens en zijn natuurlijke stemming. Trilling en klank vormen de matrix die alles in het universum met elkaar verbindt. Ik werk intuitief en afgestemd op de groep en wat deze op dat moment nodig heeft. Elk klankbad is daardoor uniek. Mijn opleiding in de klankmassage en mijn meer dan 30 jaar ervaring als muzikante helpen mij om er een subtiel en mooi vloeiend geheel van te maken.

Op deze avond geef ik 2 klankbaden met elk een ander thema en die op elkaar aansluiten.

Klankbad 1: Expansie van het hart
Door het hart te openen en oude ballast los te laten scheppen wij ruimte om onvoorwaardelijke liefde toe te laten en verbinding met al wat is te ervaren.

Klankbad 2: Kontakt met je eigen Waarheid
Wij hebben allemaal een persoonlijke blauwdruk, onze eigen waarheid en de klanken kunnen de poorten openen om dit gebied in je binnenwereld bloot te leggen, waar te nemen en te h(er)kennen.
Hoe meer wij ons met onze eigen blauwdruk en waarheid verbinden en deze in overeenstemming met ons hart leven, hoe meer wij ons gedragen zullen voelen op onze weg.

pariodiek

VERENIGING voor PARAPSYCHOLOGIE
ZAANSTREEK – WATERLAND
Opgericht: 14 maart 1984
PARIODIEK No.3
Seizoen 2022/2023 november
Zaandijk 3 november 2022


Lieve Leden en Sympathisanten,
Wat is het prachtig weer de laatste tijd. Maar hoort dat wel zo? In het weekend waren er
al weer schaatswedstrijden terwijl we buiten gewoon zonder jas liepen en als je niet
uitkeek in korte broek. Het is natuurlijk wel zo dat er in een soms ver verleden ook rare
schommelingen waren op gebied van klimaat. IJstijden kwamen voorbij en als je wat
dieper in de grond komt kun je ook zien dat er warmere tijden zijn geweest. Maar ik
maak me sterk dat de verandering nooit zo snel ging als nu.
Vroeger had de oorzaak van de verandering een natuurlijke oorsprong, zoals de
veranderende stand van de aardas, wat maar heel langzaam ging. De natuur heeft dan de
tijd om langzaam mee te veranderen, zodat het natuurlijk evenwicht het kon bijhouden.
Nu is dat anders. Er hebben nog nooit zo veel mensen op deze aarde gewoond met bijna
allemaal dezelfde behoeftes. De aarde, hoe groot ook, raakt voor bepaalde grondstoffen
uitgeput. En wat we veel gebruikt hebben, hadden we veel nodig dus dat zullen we gaan
missen. De uitvinders onder ons zouden moeten opstaan om dingen die we nodig hebben
op een andere manier te maken en zonder weer andere stoffen op te maken. De energie
die we gebruiken gaat nooit verloren heb ik wel eens gehoord dus als er geen oorlog
gemaakt wordt hebben we daar genoeg van. We zouden het weer uit de dampkring
moeten halen!
We hebben maandag weer een mooie avond met elkaar en met Adrienne Bonn, die ons
gaat vertellen over Sjamanisme en wat we ermee kunnen en ze zal met ons oefeningen
doen zodat we het ook kunnen voelen. Dat wordt weer interessant.
Tot ziens allemaal. Joop
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid

Maandag 7 november 2022
Sjamanisme met Adrienne Bonn
Sjamanisme is oeroud en gaat ver terug bijna naar het begin van onze jaartelling. Het is
een levenswijsheid die uitgaat van verbinding en bezieling en z’n oorsprong vindt in het
Altai gebied in Siberië. In de loop van de tijd zijn de gedachtes van het Sjamanisme
verspreid over de hele wereld. Alles is met alles en iedereen in de geziene en ongeziene
wereld verbonden. En alles van natuur, van de elementen, mineralen, van steen tot mens
heeft een ziel en communiceert ongezien en gezien met elkaar via het hart en het
energieveld om iets en iedereen heen. Het is daarbij wel zo dat elke streek en zelfs ieder
mens het Sjamanisme anders beleeft. Indianen van Zuid-Amerika bijvoorbeeld noemen
hun spirituele beleving anders maar het komt heel dicht bij het Sjamanisme van Siberië.
Het is dan ook een spirituele levenswijze en healing methode. Het woord Sjamaan
betekent “de extatische” en wordt zo genoemd omdat hij zichzelf onder begeleiding van
trommelgeluid zingend in trance danst. In deze trance maakt de Sjamaan een reis naar
een andere werkelijkheid, waar hij kan schouwen en van waaruit hij met spirits en
krachtdieren kan helen.
Om je ook te laten voelen en te laten meemaken zal Adrienne ons meenemen in het
Sjamanisme en ons laten beleven hoe het voelt om met Sjamanistische oefeningen bezig
te zijn.
Ik verheug me nu al op wat de avond ons brengen zal.
En dan te bedenken dat ik het ook leuk vind jullie allemaal weer te zien!
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis (als je meteen de €40 contributie afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro

Terugblik op de lezing van 10 oktober 2022
Parapsychologie met Richard Krebber
Richard begon te vertellen dat hij geboren is in Nieuw Guinea, het tegenwoordige West
Papoea. Op verschillende plaatsen op deze wereld kijken mensen anders tegen de
werkelijkheid aan. Zo heeft hij mensen met een psychose geholpen zonder pillen omdat
er altijd een heel vervelende gebeurtenis uit het verleden de oorzaak is van die psychose.
De psychiater moet de patiënt dan wel doorsturen! Als je die psychose onderdrukt met
pillen komt hij later zeker weer terug. Iemand die stemmen hoorde heeft hij ook
geholpen.
Hij heeft in Zwitserland de cursus Parapsychologie en Pedagogie gevolgd na zich hier in
cytologie (cel kunde) en sjamanisme bekwaamd te hebben. Hij is al 66 jaar maar ziet zich
niet zitten achter de geraniums.
Hij heeft een zesde zintuig: voelt na een handdruk al wie hij voor zich heeft.
Voorspellende dromen geven meestal aan dat er iets slechts op komst is.
Met een foto van het gezicht van iemand kan hij een reading doen, vaak healing geven en
advies geven. Soms ziet hij dan een probleem bij die persoon, die er zelf nog geen weet
van heeft.
De werkelijkheid heeft verschillende aspecten. Zo kan hij van de 7 chakra’s de
verschillende kleuren zien, terwijl “gewone” mensen niets zien.
Als je ergens interesse in hebt kun je je er beter in bekwamen, kun je gegevens over dat
onderwerp beter begrijpen en onthouden. Als scheikunde je bijvoorbeeld interesseert zou
je een goede edelsmid kunnen worden.
Na het tv-programma: Het Zesde Zintuig, wat hij begeleide, kreeg hij 80.000 brieven van
bewonderaars en mensen met problemen.
Als je je in iets ontwikkelt, stopt het niet en kom je er steeds verder mee. Het laat je dan
niet meer los.
Als mensen een blokkade ondervinden gaan alternatieve geneeswijzen vaak uit van de
chakra’s en soms ook van de kleuren van de aura. Dat is het energieveld van de mens, het
dier, de boom of de plant en zelfs van de steen of andere “dode” dingen.
Om aan te tonen dat mensen informatie kunnen overgeven zonder elkaar te zien of in
elkaars nabijheid zijn, werden van twee proefpersonen, die zich in verschillende kamers
bevonden, de hersenen gemeten. Als er in de ene kamer beelden worden vertoond van
een abattoir, worden gegevens ook in de andere kamer ontvangen. Ieder is met iedereen
verbonden. Een mens is meer dan de som van de delen.
De ziel is ons bewustzijn. Bij het overlijden wordt het lichaam van de ziel en de geest
gescheiden.
Energie gaat nooit verloren, informatie ook niet. Als je dus raad vraagt aan een medium,
kan die iets meemaken wat jou jaren geleden is overkomen.

Onder Parapsychologie verstaan we: Telepathie, Helderziendheid, Psychokinese,
Geestverschijning en Spookhuis.
Als een paragnost wel met zwarte magie bezig geweest is, is hij energetisch belast. Maar
hij kan zichzelf reinigen. Wanneer iemand na “glaasje draaien” lastig gevallen werd door
een vastgelopen geest en het uitlegde aan een psychiater, zei die dat hij naar een
psychiater moest. De geest die moeilijk deed neemt immers geen pillen in!
Als je een gave hebt, kun je water programmeren. Je stopt er dan informatie in. Dus wat
Jomanda deed was zo gek nog niet. Ook op afstand kan er van alles gebeuren!
Er wordt vaak gezegd: “Laat eens wetenschappelijk onderzoek doen naar
Parapsychologische verschijnselen”. Daar is geen geld voor. Scepsis, een organisatie die
alles ontkent wat niet direct gesnapt wordt, doet ook geen onderzoek.
Richard is een bijzonder innemende man die veel bijzondere dingen vertelde. Daarom heb ik lang niet
alles kunnen bijhouden. Ik vond het een zeer bijzondere avond. Daarom hebben we hem na afloopgevraagd of hij volgend jaar weer wilde komen om door oefeningen ons dingen te laten beleven. Hij heeft toegezegd dat te doen. Prima!
Joop
Agenda van de Vereniging voor Parapsychologie:
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 7 maart Karel Hoekman (?) over Kinderen Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber met Waarnemingen