4 vragen

In therapieland heb je allerlei soorten methodes, hypes, technieken, uitbreidingen op technieken en afleidingen van technieken.

Als je als therapeut op de hoogte wilt blijven dan kun je je lol op met bijscholen. Naast alle reguliere methoden, zijn er tal van ‘complementaire’ technieken die vaak goede resultaten opleveren. Kortom: in therapieland, voor elk wat wils.
Bij de RET methode, leer je bewust kijken naar de bril die je gebruikt om naar situaties te kijken. Dit geeft inzicht en vandaar uit kun je gedrag veranderen.

Laten we deze methodiek nu eens vergelijken met het Werk van Byron Katie. Zij is een vrouw die al tientallen jaren de wereld rondtrekt met een door haar ontwikkelde manier om jezelf beter te voelen. Ze trekt volle zalen want haar methode werkt en je hoeft er niet voor in therapie. Je kunt het zelf doen.
Wat houdt the Work van Byron Katie dan in? De theorie is eenvoudig. Je leert kijken naar je gedachten die de oorzaak zijn van je lijden. Je stelt jezelf de volgende 4 vragen:

1) Is het waar?
2) Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
3) Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
4) Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Nadat je de uitspraak hebt onderzocht met de vier vragen is het tijd om de vraag die je onderzoekt om te keren. De omkering is belangrijk, want die zorgt ervoor dat je het tegenovergestelde van wat je aanvankelijk geloofde kan ervaren. Zo kun je een uitspraak omkeren naar jezelf, een ander en naar het tegenovergestelde.

Een voorbeeld:
Een cliënte komt bij mij en is zeer verdrietig omdat ze 59 jaar oud is en na jaren in onderwijs op een nare manier uit haar baan is gezet. Ze wil een nieuwe baan maar zegt: “Nu het crisis is vind ik nooit meer een baan. Ik ben veel te oud”.

Ik stel voor dat zij op deze opmerking de vier vragen loslaat.
1) Is dit waar? “Nou ja, het is waar, want iedereen zegt het, en het is crisis.”
2) Kun je absoluut zeker weten dat het waar is? “Tja, dat niet. Nee, absoluut zeker niet, dat niet.”
3) Hoe reageer je als je de gedachte gelooft? “Ja, dat zag je, dan word ik verdrietig en dan voel ik mij oud en overbodig. Ik raak er gedeprimeerd van”
4) Wie zou je zijn zonder die gedachte? “Tja, als ik dit niet zou denken, dan zou ik me niet zo belabberd voelen. Dan zou ik denk ik optimistischer zijn en gaan solliciteren.”

Dat is natuurlijk een heel mooi aanknopingspunt voor het vervolg: de omkering.
In dit geval zou dat kunnen zijn. ‘Zelfs nu het crisis is, vind ik nog een baan. Ik ben nog niet te oud’
De cliënte keek in eerste instantie een beetje sceptisch, aangezien dit wel een heel eenvoudige manier leek om haar gevoel te veranderen. Maar ik liet haar de omkering herhalen en legde uit dat wij heel erg overladen worden door overtuigingen en aannames van anderen die zij weer hebben overgenomen van anderen en helemaal niet hoeven te kloppen.

Afijn, ze kreeg weer moed en ging solliciteren. Na 2,5 maand had ze de keus uit drie banen. Nu drie jaar later, werkt zij nog steeds. Als je eenmaal hebt ervaren dat het stellen van deze 4 vragen aan jezelf, jouw gevoel doet veranderen, dan kun je ze steeds toepassen als je een naar gevoel hebt. Daar gaat namelijk altijd een gedachte aan vooraf. ‘Els vindt mij niet aardig’ draai om: ‘Ik vind Els niet aardig’ en draai nog eens om: ‘Els vind mij aardig’ naar ‘Ik vind Els aardig’.
De gevoelservaring na de veranderde gedachte maakt dat iemand zelf verder kan. Een fantastische methode.

Het uitproberen waard. Zie voor meer info www.thework.com

Martine Clausen, vragensteller

December 2013

Lieve mensen,

We zijn al weer aanbeland in december, voor veel mensen een maand van feesten en andere ongemakken. Er moet anders gegeten worden, of het is geen feest. Zeker met kerst moet er versierd worden anders is het geen Kerst. Met Oud-en-Nieuw moeten er oliebollen komen, anders kunnen we niet het Nieuwe Jaar in.
Het lijkt allemaal te doen om het nog drukker te hebben dan normaal. Je kunt er tegenop zien, maar als puntje bij paaltje komt is het fijn om zo met elkaar de extra vrije dagen te vieren, om dan na al die festiviteiten na Nieuwjaar, het nieuwjaarsconcert, het restant van de oliebollen en het schansspringen aan het nieuwe jaar te beginnen al of niet met ieder jaar dezelfde goede voornemens.
Het geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die vermoeden de volgende december niet meer te halen en daar best wat extra aandacht voor mogen hebben.
Er zijn mensen die in hun eentje al die dagen door moeten komen en die daar als een berg tegenop zien. Er zijn ook mensen die het voor anderen leuk moeten maken omdat het hun vak is en die het juist in deze dagen extra druk hebben.
Er zijn ook mensen die “gewoon” moeten werken, omdat er nu eenmaal mensen of dingen zijn die niet kunnen blijven “liggen”. Is er iets op tegen om iemand bij je thuis uit te nodigen omdat je weet dat die eenzaam is?

Is er iets op tegen om bijvoorbeeld zusters in het ziekenhuis een pluimpje te geven omdat ze werken voor je vriend, kennis of wie dan ook die je gaat bezoeken daar? Is er iets op tegen om de kelner wat vriendelijker dan normaal te bejegenen, als hij voor jou het feest nog prettiger maakt?
Echt, het zal zo veel schelen als we aardig zijn voor elkaar en laten blijken dat we de ander waarderen om wat hij voor je doet.
Maandag komt Theo Wierdsma bij ons om over zijn contacten met UFO’s te spreken. Hij staat zelfs bij Janet Ossebaard hoog aangeschreven, zodat ik iedereen van harte uitnodig te komen de 9 de.

Joop

Sonia Bos – Op weg naar de zon

De hoogste vorm van spiritueel genezen in het vissentijdperk was gebaseerd op het vergroten van het bewustzijn van de mens. Door bewustzijnsgericht te werken werd de mens niet alleen bewuster, maar oversteeg hij het blokkerende karma, de oorzaak van de kwaal.
Met de intrede van het aquariustijdsperk opent het goddelijk hartcentrum zich. De spiritueel genezer kan nu via zijn bewustzijn toegang krijgen tot het goddelijk bewustzijn en mag leren werken vanuit de scheppingskracht. Daarmee kan hij niet alleen de individuele mens zeer effectief bij zijn klachten en kwalen begeleiden, maar zal hij tevens het karma van de aarde en van alle overige levensvormen in de schepping kunnen transformeren.
De spiritueel genezer zal daardoor een universeel genezer worden.

Door het vermogen van transformatie van karma door de scheppingskracht zal de mens kunnen deelnemen in het proces van wereldtransformatie. Hij zal daarmee immers de restschuld van het wereldkarma kunnen neutraliseren. Zo zal hij leren deelnemen in het beheer van het leven en in het beheer van de evolutie.
Om zijn nieuwe universele taken te kunnen verrichten, wordt een universele vorm van begeleiding aan de mens geïntroduceerd. In deze taken zal hij niet meer van buitenaf, via het mediumschap, worden geleid, maar van binnenuit, via de innerlijke mystieke verbinding. In de innerlijke mystieke verbinding ontmoet hij de Meesters van Liefde en Wijsheid, de Christus en de Bron. Zij zullen, via de mens, de wereldtransformatie leiden.

In het boek beschrijft Sonia de verschillende fasen van spiritueel genezen. De integratiefase, de bewustwordingsfase en de transformatiefase.
Zij werkt met vele symbolen die, wanneer ze regelmatig getraind worden, een veranderingsproces zullen bewerkstelligen dat er voor kan zorgen dat de lezer geleidelijk aan bepaalde gaven van genezen gaat ontvangen.

Een aantal van de symbolen zijn:
De witte roos, de gouden kroon, de gouden zon en de ark en ze werkt met de symbolen Universele Liefde, Universeel licht en Universeel Leven.
Omdat ze deze informatie via channeling ontvangt en al veel jaren met haar gidsen werkt, heeft zij een groot vertrouwen gekregen van haar lezers.
Ze beschrijft de verschillende niveaus van werken:

Het individuele leven,
Het leven,
De vervulling van het leven en
De hoogste vervulling van het leven.

Dit alles kunt u verkrijgen door transformatiesymbolen te visualiseren en deze in uw lichaam los te laten.
U gaat hierdoor van integratie via bewustwording naar transformatie en kunt dan de scheppende kracht van de Bron gaan gebruiken. Aan het eind van elk hoofdstuk beantwoordt ze vragen die door lezers gesteld zijn.
Ze beschrijft gedetailleerd diverse meditaties die u op uw pad zullen ondersteunen om uw doel te bereiken.

Ger

Waarheid

Met een vuile arm veegde de jongen het zweet van zijn voorhoofd. Alle spieren van zijn dunne, blote benen, die onder zijn korte broek uitstaken, stonden gespannen. De kleine schoudertas bungelde als een dood dier langs zijn lijf. Hij was moe, had nog maar nauwelijks besef van tijd. Eindelijk was daar de rivier. Nu zou hij een doorwaadbare plaats moeten vinden. Even zochten zijn ogen de overzijde af. Daarna sloeg hij, linksaf, het smalle pad langs het water in. Tegen het einde van de avond zat hij aan de oever en keek met half toegeknepen ogen naar de lucht die allengs roze was gekleurd en zich spiegelde in het warrelende water. Bomen en struiken werden tot silhouetten.
Weer tuurde hij naar de overzijde. Was daar een vuur? Was dit zijn bestemming? Wel, in elk geval was het een slaapplaats. De oversteek kon hij hier wel wagen. De stroom was kalm en er waren voldoende rotsen. Voorzichtig ging hij het water in. Aan de andere oever stond een kleine, uit takken opgetrokken, hut. Ervoor stond een magere man met een lange grijze baard en slechts gekleed in een lendendoek.
‘Welkom,’ zei hij met krakende stem en wees hem een plaats aan het vuur. Om hen heen heerste duisternis. De jongen luisterde naar de bekende, altijd fascinerende oerwoudgeluiden. De grijsaard had zijn karig maal met hem gedeeld. Tijdens het eten had hij de jongen gevraagd naar zijn bestemming. ‘Ik ben op zoek naar de waarheid,’ had de jongen gezegd. ‘Ik weet onvoldoende maar werd geleid op dit pad.’
De grijsaard had bedachtzaam geknikt. ‘Zo gaat dat soms. Morgen de rest, eerst slapen.’
Ze waren ontwaakt bij het eerste licht. Nadat ze wat gegeten hadden, zaten ze aan de rivier en keken in de eeuwig voortkabbelende stroom. ‘Hoe bent u hier terechtgekomen,’ vroeg de jongen nieuwsgierig. Bent u een goeroe?’
De man schudde zijn hoofd. ‘Ik had een zaak in de stad en was tamelijk welgesteld. Maar ik wilde meer, werd te overmoedig en begon te speculeren. Dat had ik beter kunnen laten.’ Hij haalde diep adem. ‘Mijn kapitaal verdampte en werd tot een schuld. Geen grote, maar ik wist niet hoe deze in te lossen en ben gevlucht. Hier kwam ik tot rust en leerde van de rivier dat het aards bestaan niet meer is dan een macaber spel.
Toen besloot ik mijn naam en oude bestaan af te zweren en de rest van mijn leven aan mijn zielenheil te wijden. En jij, kleine waarheidszoeker, wat is jouw verhaal?’

De jongen wendde zijn blik naar hem toe en vroeg: Bent U Nytia Balshakar?
De man knikte verbluft. ‘Dan heb IK mijn waarheid gevonden en U heeft een prachtige mogelijkheid uw leven een stralend nieuw begin te geven,’ zei de jongen met een lachje.’
‘Hoe bedoel je?’
De jongen opende zijn schoudertas en haalde er een incassopapier uit. ‘Door deze schuld te voldoen vóórdat u zich aan uw ziel wijdt.
De zon schitterde en de rivier leek te glimlachen in haar gouden stralen.

Willem