Netty Koele, Waarnemingen

Terugblik op de lezing van 17 maart
Waarnemingen met Netty Koele.

Netty bleek heel gewoon in haar doen en laten. Misschien is het ook wel gewoon om waarnemingen te doen. Is het niet zo dat iedereen wel eens dingen aanvoelt? Maar om dan zo voor zo’n zaal met toch wel een stel kritische toehoorders de waarnemingen te doen en ook uit te leggen wat er mee bedoeld wordt, dat is knap. Netty bleef gewoon.

Geen bombarie, geen kwinkslagen, geen gebulder, maar gewoon zeggen wat je doorkrijgt. Iedereen was er afloop van overtuigd: ze had het heel goed gedaan en heel integer. Een hele mooie waarnemingavond, waarbij je weer eens kon zien hoe het ook kan. Ik vermoed dat we haar nog wel eens uitnodigen en misschien leg ik dan iets neer wat ze leuk vindt en wat ze dan ook pakt. En of er dan iets komt waar ik wat aan heb?

Het is en blijft altijd een avontuur.
Joop

Een experiment

We hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen aan een experiment. Bij het laatste TV programma over het zesde zintuig is een dame als “winnaar” tevoorschijn gekomen. Ze moet dus wel enige gave hebben om dingen aan te voelen. Nu is ene Eric op het idee gekomen met haar een onderzoek te doen, omdat je bij een TV programma nooit weet hoe of wat mensen van te voren al weten.

Maar als we een onderzoek doen, moet het wel op een manier gebeuren dat het goed en grondig is zonder haar gave in twijfel te trekken. Daarom wil ik deze oproep doen: Zijn er mensen onder onze leden die graag zouden willen meedenken om dit onderzoek goed uit te voeren in samenwerking met Eric. Het is in ieder geval een interessant project en het hoort helemaal bij het doel waarvoor de Vereniging 30 jaar geleden is opgericht.

Meld u aan bij: info@parapsychologiezaanstreek.nl

Maart 2014

Lieve mensen,

In het bestuur zijn we al een heel eind op streek met de lezingen voor volgend jaar. Iedereen die onderwerpen heeft aangedragen bedankt! Vooral als je ergens geweest bent en je de spreker hebt gezien en gehoord, kunnen we er van uitgaan dat het een goede avond gaat worden.

Hoe het mis kan gaan, hebben we gemerkt in de laatste lezing over Wicca. Van te voren hadden we er een heel goed gevoel over. Jo en Ko hadden een mooie website en er was telefonisch contact geweest. Op hun website hadden we gezien dat ze een achttal boeken geschreven hadden dus was het niet zo gek dat we er van uitgingen dat het een interessante avond zou worden.

Vóór de pauze werd er wel iets verteld, maar als je er beelden bij hebt zal je ook aan de hand van de beelden je verhaal moeten doen. Anders leiden ze maar af. Wát verteld werd, was vlak en inhoudelijk niets zeggend. We hebben geen inzicht gekregen waarom je je zou moeten aansluiten bij Wicca.

In de pauze heb ik even met haar gepraat over hoe weinig echte informatie we van haar gekregen hadden en gevraagd of ze na de pauze aan de hand van de vragen wilde uitweiden over waarom, wat en hoe. Dat zou ze doen. Het meest van wat me is bijgebleven van na de pauze is, dat ze bepaalde dingen niet mocht vertellen omdat ze dan de privacy van mensen zou schenden. Op die manier hadden ze ook die acht boeken niet kunnen schrijven. Zo kan het wel eens mis gaan en ik vind het jammer dat de aanwezigen met een zeer onbevredigend gevoel naar huis gingen. Dat dit nooit meer zal gebeuren kan ik niet zeggen, maar dat we er alles aan willen doen om zo’n avond te vermijden beloof ik.

Maandag 17 maart gaat Netty Koele waarnemingen doen aan de hand van de voorwerpen die we meebrengen. Het is één van de twee waarnemingavonden per seizoen dus laat hem niet voorbijgaan als je het leuk vindt. Er zijn ook mensen die zo’n avond niet zien zitten, maar we kunnen het niet iedereen altijd naar de zin maken. En de waarnemingen horen wel bij de Vereniging omdat we op zo’n avond laten zien dat in de Parapsychologie de dingen die je niet ziet of niet kan weten er wel zijn of wel kunt voelen.

Tot ziens dus maandag!

Huisavond: Mesologie

Terugblik op de huisavond 24 maart 2014.

Twaalf enthousiaste deelnemers zaten vol spanning te wachten tot de avond zou beginnen. Mesologie, wat was dat en wat kon je er mee?

Christien wilde altijd al iets met geneeskunde gaan doen. Op een bepaald moment kwam de opleiding Mesologie op haar pad en dat heeft ze vanaf dat moment niet meer losgelaten. Zes jaar lang studeren en drie jaar praktijk erachteraan, dat houd je alleen maar vol als je er volkomen door gegrepen bent. Intussen heeft ze een eigen praktijk.

Dat ze inmiddels de nodige wijsheid en ervaring op dit gebied heeft opgebouwd, merk je meteen als je haar hoort praten. Rustig en weloverwogen leidde ze ons deskundig door de powerpoint-presentatie heen.
We leerden dat Mesologie een combinatie is van de reguliere geneeskunde en een aantal alternatieve geneeswijzen (homeopathie, Chinese geneeskunde, Ayurveda etc). Wat opvalt is de zorgvuldige en uitgebreide wijze waarop patiënten worden behandeld. Het begint al meteen met het invullen van een uitgebreid vragenformulier dat zij het liefst  van te voren ontvangt zodat ze alle tijd heeft de inhoud goed te bestuderen. Op het consult komt daar dan nog een gesprek bovenop gevolgd door een uitgebreid onderzoek, onder meer met een EFD apparaat (EFD staat voor Electro Fysiologische Diagnostiek) om de zgn. disfunctie vast te stellen. Aan de hand van dit onderzoek wordt uiteindelijk een middel uitgezocht. Het kan dan zijn dat je een advies krijgt om een bepaald vitamine- of mineraaltekort aan te vullen, het kan ook zijn dat je kruiden of een homeopathische middel moet gebruiken of dat je voedingstips krijgt. De middelen worden eerst gecontroleerd met het EFD apparaat. Hoe reageert de patiënt daarop, is dit het juiste middel, is het toch beter naar de reguliere arts te gaan? Ook kan het gebeuren dat je op consult komt voor een pijnlijke pols maar dat je wordt behandeld aan de dunne darm.

Christien betoogt dat ze zo graag zou willen samenwerken met de reguliere artsen, maar helaas staat lang niet iedereen daar voor open.

Na de pauze kregen we een overzicht van een juist voedingspatroon. Het verbaasde waarschijnlijk niemand dat we in feite veel minder suiker moeten gaan gebruiken. ‘Suiker’, zo zei Christien, ‘zou weer moeten worden wat het vroeger was, een kleine traktatie.’ We leerden ook dat harde en halfharde vetten beter niet gebruikt kunnen worden (verhit de olijfolie niet maar sprenkel liever iets over je voedsel), dat een goed bord eten minstens voor de helft is gevuld met verse groente en dat we het beste (onbewerkte) producten kunnen kiezen van de onze eigen geboortegrond. Dat betekent dat voor iemand van bijvoorbeeld Surinaamse afkomst heel andere dingen gezond zijn dan voor Nederlanders (en andersom). Doe alles met mate, ga ook niet overdrijven door elke dag kokosolie te gebruiken. Doe het zo af en toe, wissel af. De schijf van vijf is een goede leidraad.

Daarna ging Christien aan de slag met het EFD apparaat. Iedereen die dat wilde werd kort onderzocht. Opvallend was dat er vaak al binnen een half minuutje testen iets uitkwam waar je je voordeel mee kon doen. Echt zo’n apparaat waarvan je zeg: ‘hoe is het mogelijk.’

Er kwam net een mail binnen van een deelnemer die schreef: wat een goede, interessante lezing. Ik ben geen moment weggezakt. Toen ik dat las dacht ik: dat is precies goed geformuleerd. Zo voelde ik het ook. Een gezellige, leerzame avond gepresenteerd door een vriendelijke vakvrouw. Ik ben meteen begonnen met suiker te minderen. En u?

Heeft u deze avond meegemaakt en wilt u op dit stuk reageren of zelf iets schrijven, klim dan in uw toetsenbord en schrijf uw mening op info@parapsychologiezaanstreek.nl. Heeft u geen computer, schrijf dan zo’n lekkere ouderwetse brief en stuur die naar de Irisstraat 1, 1521WK te Wormerveer.

Willem