Bestuur

Wij zoeken nieuwe bestuursleden voor de vereniging die op eigen wijze vorm en inhoud kunnen geven aan het beleid van de vereniging. Het levert ook wat op kennis vergroten van de parapsychologie en bestuurlijke ervaring opdoen. Belangstelling voor deze interessante functie laat het ons dan weten.

namens het bestuur Theo Hoek