Ariane Wever, Hypno- en Regressietherapie

Terugblik op de lezing van 14 januari 2013, Hypno- en Regressietherapie en Workshop “Incarnatie” met Ariane Wever.

Ariane begint met zichzelf als voorbeeld voor het onderwerp wat ze vanavond gaat behandelen. Toen ze zich voorbereidde voor deze lezing werd ze eerst wat zenuwachtig, maar naarmate het dichterbij kwam, kreeg ze meer emotie, wat overging in angst. Ze kreeg last van haar keel, haar buik en haar hart. Toen kwam de reactie: Ze kan het niet, krijgt weerstand en wil niet. Dan wil ze vluchten (komt niet). Is bang voor teleurstelling en schaamt zich al van te voren, is bang voor kritiek en afwijzing.
Ze wordt herinnerd aan een vroegere situatie, waar ze pijn van had: In een vorig leven was ze wetenschapper, die niet begrepen werd. Zo’n herinnering noemen we TRIGGER. Om te overleven had ze zich voorgenomen zich niet meer te profileren, dat heet in haar vak: een beperkende overtuiging.

Toen ze als 4jarig Duits meisje naar Nederland kwam stond ze ook weer buiten de groep, wat haar gevoel uit dat vorige leven nog versterkte. Ze werd nu dus ook weer getriggerd door haar innerlijk kind. Gelukkig is ze toch gekomen!!
In de baarmoeder hebben we nog geen ik-besef, we zijn verbonden met moeder. De emoties die we dan hebben, hebben we samen met onze moeder.
Traumaenergie wordt van onszelf en blijft in ons lichaam.

We trekken verkeerde conclusies, bijvoorbeeld: een auto is gevaarlijk of spreken in het openbaar is slecht. Onverwerkte gebeurtenissen kunnen een trauma worden. Om trauma’s te overwinnen kunnen we : iets wat we niet willen doen toch doen, of kijken wat de oorzaak is waarom we iets niet willen of de energie van het voorval scheiden.
Dat kan tijdens een trance. Dat is een veranderde bewustzijnstoestand. Je bent bezig in je hoofd en hoort niets meer van de omgeving. Trance doe je zelf in tegenstelling tot hypnose, waarin je komt onder begeleiding van een ander. Het sleutelwoord daarbij is RAPPORT, afstemming op de begeleider. Maar de begeleider moet zo weinig mogelijk zelf invullen en moet dus open vragen stellen.

Onder hypnose kunnen we van volwassenheid teruggaan naar kindertijd, de prenatale tijd, de tussenperiode en daarna naar vorige levens.

Na de pauze deden we een geleide meditatie waarin we teruggingen naar het moment dat we nog niet in de baarmoeder waren, zodat we onze ouders konden waarnemen nog voor ons eencellige bestaan. Dit was om de energieën die bij onze ouders horen aan hen terug te geven zodat ze ons niet zullen belemmeren in ons leven.

We hebben een bijzonder verhelderende uitleg gekregen over het onderwerp. Daarbij is Ariane iemand waarmee ik zo een sessie zou doen als ik het nodig had.

Joop

Hermann Hesse – Siddharta

I

Siddartha is een brahmanenzoon. Zijn vader onderwijst hem. Dagelijks verricht hij zijn rituelen, neemt deel aan gesprekken met wijzen,  leert de kunst van het dispuut en mediteert voor dieper inzicht.  Hij is geliefd. Men zegt: ooit zal hij een grote, wijze priester zijn. Zijn vriend Govinda volgt hem in alles.

Tevergeefs zoekt Siddartha rust en vrede. Die vindt hij niet in de heilige rituelen. Waarom de goden aanbidden daar waar Atman de enige, de ondeelbare is. Maar niemand weet waar hij Atman, die in het diepste innerlijk van elk mens huist, kan vinden!

Hij wil zich bij de samana’ s (rondtrekkende asceten) voegen. Siddartha’s vader is wrevelig en verbiedt het hem. De hele nacht blijft Siddartha in dezelfde houding staan. Tegen de ochtend begrijpt  vader dat zijn zoon een onwrikbare beslissing heeft genomen en geeft hem toestemming.

II

Siddartha en Govinda zijn bij de asceten. Ze dragen slechts een lendendoek en een onderkleed, eten dagelijks eenmaal (ongekookt) voedsel, vasten 28 dagen en worden broodmager. Siddartha veracht de wereld die puur leugen en bedrog is. Hij wil leeg worden van aardse verlangens, zijn Ego doden door versterving, rust in zijn hart vinden, aldus openstaand voor het wonder dat zich zal openbaren. De zware ontberingen trotseert hij moedig.

Al snel is hij ontevreden. Hij is even uit de kringloop, maar komt steeds weer bij zijn IK. Govinda is tevreden. Als Siddartha zegt dat hij in elke kroeg hetzelfde had kunnen leren repliceert hij dat ze daar nooit diepe contemplatie hadden bereikt.  Maar contemplatie heeft Siddartha niet van zijn ego bevrijd. Ook de samana’s hebben, ondanks jarenlange meditatie en versterving, het Nirwana niet bereikt. Bestaat leren wel? Het weten bestaat! Dat staat met ‘willen leren’ op gespannen voet. Siddartha overweegt de samana’s te verlaten.

In de stad Savathi is een nieuwe Boeddha, Gotama, die het rad van wedergeboorte kan stoppen. Vijanden (zoals de oudste samana) beweren dat het een bedrieger is omdat hij in de wereld der geneugten heeft geleefd. Govinda wil de nieuwe Boeddha gaan beluisteren. Siddartha denkt dat ze diens leer al lang kennen, maar stemt toe.  De oudste samana is kwaad en scheld hen uit. Siddartha betovert hem tot een willoos schepsel.

 III

In de hof van Jetavana houden zich vele gelovigen op. De nieuwe Boeddha is als een glimlachend kind, verstild en ontspannen. Hij spreekt over de oorsprong van het lijden. De wereld is een keten van oorzaak en gevolg, een samenhangend geheel zonder toeval, onafhankelijke van goden. Er is samenhang tussen alle elementen, of ze nu groot of klein zijn.

Veel pelgrims gaan de orde in. Govinda ook. Siddartha zet zijn tocht alleen voort. De leer is goed. Maar het element der verlossing lijkt hem een lek. Zo wordt de tijdloze, één geheel vormende wereldorde, verbroken. Gotama: denk dieper na! Het gaat om verlossing van het lijden. Siddartha beaamt dit. Maar: Gotama kreeg zijn inzichten door zelfonderzoek. Kennelijk is zelf beleven belangrijker dan leren. Zo wil hij het doen. Gotama: geldt dat ook voor alle anderen? Siddartha ontkent. Hij oordeelt niet maar kiest voor zichzelf. Gotama waarschuwt hem voor te grote scherpzinnigheid.

Siddartha heeft bewondering voor de heilige voor wie hij als enige de ogen neersloeg. De Boeddha heeft hem beroofd van zijn vriend maar gaf hem Siddartha terug.

IV

Siddartha vervolgt zijn weg en ‘peilt de ervaring tot waar de oorzaken rusten.’  Het herkennen van de oorzaken leidt tot het diepste inzicht. Wat zocht hij vroeger bij leer en meesters? Antwoord: zijn IK die Siddartha is, de afgezonderde die hij kent maar tegelijkertijd juist ook niet kent. Waarom? Omdat hij zichzelf ontvluchtte. Hij zocht teveel en verloor daardoor zichzelf.

Nu is hij wijzer. Hij gaat alleen nog bij zichzelf  in de leer. Ineens ziet hij nu beter de schoonheid van de natuur en dat zin en wezen niet ergens achter, maar juist midden in alle dingen zit. Hij voelt zich herboren. Maar dat betekent ook dat hij zijn leven opnieuw moet beginnen. Terug naar zijn oude situatie kan hij niet meer. Hij voelt zich alléén, Siddartha en NIETS meer.

In een laatste huivering recht hij, zelfbewust, zijn rug en vervolgt zijn nieuwe weg.

Kamala
Siddartha ziet de schoonheid der wereldse dingen omdat hij er deel van uit maakt.  Hij concludeert dat het geen zin heeft het ik en de zinnen te doden. Ze moeten juist gehoord worden. Op een nacht droomt hij van Govinda die plotseling in een vrouw verandert.  Het bedwelmt hem. Bij het oversteken van een rivier ontmoet hij de veerman. Hij kan hem helaas niet betalen voor het overzetten maar dat hindert niet. De veerman zegt: de rivier heeft mij geleerd dat alles terugkomt. Jij ook.

In de stad ziet hij de courtisane Kamala. Omdat hij haar niet als bedelmonnik onder ogen kan komen wast en scheert hij zich. Daarna spreekt hij haar aan, vraagt haar raad en maakt een gedicht voor haar. Dan krijgt hij zijn eigen kus. Maar zij wil dat hij zich perfect kleed, rijk wordt en haar geschenken kan bieden. Ze geeft hem een overkleed.

Siddartha kan denken, wachten en vasten. Bovendien kan hij lezen en schrijven. De hulp van Kamala, die hij zelf heeft afgedwongen brengt hem in een stroomversnelling van ontwikkelingen.

Bij de kindmensen
Hij komt in dienst van een rijke koopman die hem onderricht in zaken.  Dit blijft voor hem een spel. Ondertussen bezoekt hij Kamala en geeft haar geschenken. Zij leert hem de kunst van het minnen. Dit geeft zijn leven zin. De zaken doen dat niet. Winst of verlies, het deert hem niet. Als hij eens in een dorp geen succes heeft, maakt hij toch plezier met de bevolking. Want als hij geen plezier had dan zou zijn tijd verspild zijn geweest. Hij kent geen zorgen en is met zijn hart niet bij de handel. Hij ziet hoe kinderlijk de anderen zijn die zich moe maken, leden, verwijten maakten, pijnen lijden. Hij behandelt iedereen op dezelfde manier maar handelen blijft een spel voor hem. Toch is er af en toe die stervende stem die hem wil terugroepen. Maar dan is er weer het volle leven met Kamala. Toch blijft hij altijd de samana.

Sansara
Langzamerhand wordt hij rijker. Maar in de loop van de tijd wordt hij ook steeds meer als de anderen. Zijn innerlijke stem wordt zwakker en de wereldse sterker. Hij geeft zich over aan het dobbelspel en het spel van de liefde (Sansara) en is nog maar nauwelijks vrolijk. Zijn frustratie is dat hij nooit zo kan liefhebben als de kindmensen. Maar uiteindelijk wordt hij ziek van zichzelf. Op een dag droomt hij van een vogel in een gouden kooi die sterft. Dan voelt hij dat hij oorspronkelijke zelf heeft laten sterven. Hij overdenkt zijn leven, en besluit weg te gaan. Natuurlijk mist iedereen hem maar Kamala begrijpt. Siddartha is een samana en zal dat altijd blijven. Ze is zwanger van hem.

Bij de rivier
Siddartha verafschuwt zichzelf en wil dood. Want wat voor leven had hij geleid. Hij komt bij de rivier en het water spiegelt hem de verschrikkelijke leegte tegemoet. Vanuit zijn wanhoop roept/zingt hij het OM ( de voleinding).  Plotseling ziet hij hoe dwaas zijn handelswijze was. Door het OM komt al het oude weer terug.  Hij valt in slaap. Als hij weer wakker is, voelt hij zich een nieuw mens. Tegenover hem zit Govinda die hem niet herkende maar over de slapende waakte. Siddartha maakt zich bekend. Govinda verwondert zich over diens rijkdom maar Siddartha maakt hem duidelijk hoe vergankelijk de wereld der vormen is. Govinda vervolgt zijn weg. Siddartha voelt zich weer een klein kind. Hij begint weer van voren af aan. Hij moest een dwaas worden om zijn Atman weer te vinden. Hij voelt zich ontzettend goed. Het water, ondertussen, stroomt.

De veerman
Hij wil de geheimen van het nooit stilstaande water leren kennen. Hij komt bij de veerman. Hij wil hem zijn kleren geven en bij hem in dienst komen om te leren. Vasudeva, de veerman, die hem 20 jaar niet heeft gezien herkent hem. Siddartha vertelt hem zijn verhaal. De veerman luistert. Die kunst beheerst hij. De stroom hem dat heeft geleerd.  De stroom zal Siddartha ook nog andere dingen leren, bijvoorbeeld dat er geen tijd bestaat. Zie maar, de stroom is overal en altijd. Er bestaat voor de stroom alleen een heden. De stroom heeft ook alle stemmen in zich verenigd tot een heilig OM. De stroom heeft de stem van het leven.

Steeds meer mensen komen aan de rivier die onder de indruk van de beide veermannen zijn. Sommigen lachen om hun ogenschijnlijke onnozelheid. Ook komen er veel monniken langs die op weg zijn naar Gotama, die stervende is. De woorden die hij ooit tot Gotama richtte voelden nu hoogmoedig en pedant aan. Op een dag ook komt Kamala bij hem aan met haar zoon Siddartha. Zij wordt door een slang gebeten.  Voor ze sterft vertelt ze Siddartha dat de jongen zijn zoon is. Ze richten een brandstapel voor haar op.

De zoon
De zoon heeft verdriet. Het is een rijk moederskindje. Hij geeft Siddartha veel zorgen en verdriet.  Hij behandelt de zoon met liefde maar krijgt niets terug. Vasudeva zegt dat hij noodgedwongen de stad heeft moeten verlaten. Dwingt Siddartha hem niet met zijn liefde om te blijven? Hij kan hem misstappen niet besparen. Op een dag zegt de jongen hem de waarheid en loopt weg. De veermannen gaan er achter aan want ze willen hun boot terug. Siddartha komt in de stad en herleeft zijn Sansaraperiode. Dan gaat hij samen met Vasudeva terug naar de stroom. De jongen hebben ze niet gevonden.

Om
Ondanks het feit dat Siddartha weet dat het willen vasthouden van de zoon in feite Sansara is, is het verdriet groot. Maar de stroom leert hem te lachen om die kringloop van het leven. Hij vertelt al zijn verhalen tegen de nu zeer oude veerman. Deze neemt hem daarna bij de hand en neemt hem mee naar de rivier. Deze zingt van smart maar ook van lijden, begeerte,  weemoed en verdriet, maar ook van vreugde. Alles lijkt met elkaar verweven en komt uit tot één groot OM. Siddartha ziet in dat hij moet stoppen met vechten. Op dat moment houdt hij op met lijden. De veerman heeft op dit moment gewacht en trekt het woud in om tot de eenheid te komen.  Hij straalt.

Govinda
Govinda hoort van een oude veerman spreken. Men noemt hem een wijze. Govinda wil hem ontmoeten. Hij is altijd een zoeker gebleven. Siddartha zegt: door al dat zoeken kom je niet aan vinden toe. Zoeken is: een doel hebben. Vinden is: openstaan. Hij maakt zich bekend want weer had Govinda hem niet herkend. Siddartha vertelt hem zijn geschiedenis. De pointe: wijsheid is niet over te dragen, tijd bestaat niet en het leven nooit het een of het ander. Alles wat je wilt worden is in potentie al in je aanwezig.

Drie korte boekbeschrijvingen

Tijdens laatste lezingavond kregen we van Martine en Erik (dank jullie wel) een aantal boeken voor de bibliotheek. Drie daarvan breng ik hier kort onder de aandacht.

Lachmeditatie door Dhyan Sutorius.
Ooit zag ik hem schaterend over het beeldscherm lopen, de mensen in de zaal meenemend naar het paradijs van hun buik. Hij laat ze wiebelen, flabberen en trillen. Lachen, zegt hij, prikkelt de levenskracht. Zijn publiek beaamt dat. Na een kwartiertje lachen voelen ze zich ontspannen, vredig en kunnen ze de dagelijkse dingen beter accepteren.

Het boek neemt u in 128 bladzijden (22 ultrakorte hoofdstukken) mee naar de wereld van de ontspanning. Sutorius, die ernst bestempelt als een ziekte, behandelt in dit boek thema’s als de transformerende kracht van lachen en huilen, lachen als medicijn, geeft tal van tips en schotelt u een oefening van ongeveer 15 minuten voor die bestaat uit drie onderdelen van elk vijf minuten, namelijk rek- en strekoefeningen voor alle spieren, lachen en- of huilen en, als afsluiter, stilte.

Het boek stimuleert u tevens een lachmeditatie-dagboek bij te houden aan de hand van een bijgeleverd voorbeeld.

Als u het boek nu leent, kunt u gedurende een hele maand een kwartiertje per dag gratis schateren. Daarna gaat het natuurlijk vanzelf.

Titel
Auteur
Bladzijden
Uitgever
Jaar
ISBN
Lachmeditatie, schaterend naar het paradijs in je buik
Dhyan Sutorius
128
BZZToH
1996
90 5501 356 0

Tien essentials van persoonlijke transformatie
Klinkt ingewikkeld? Dat valt mee hoor. Dit kleine boekje geeft een minimum aan tekst, maar een maximum aan informatie over wat u kunt doen om met minder inspanning meer resultaat te bereiken. Veel managers beginnen te watertanden als ze deze zin lezen want wie wil dit nu niet? Het boek leert ons dat een succesvolle organisatie begint bij een goed uitgeruste -, bewust handelende- en creatieve werknemer.  Natuurlijk hebben ook niet werknemers baat bij dit boekje.

Beschreven worden de tien essenties van persoonlijke transformatie. U maakt kennis met de drie H’s. U leert vastgeroeste patronen en weerstanden herkennen. U leest over de kracht van zelfkennis, het omkeerprincipe en…die van de verwondering en het loslaten.

Dit alles in een boekje van amper 60 bladzijden. Lees het bij voorkeur als de piepers toch opstaan of in dat kwartiertje voor u gaat slapen.

Titel
Auteur
Bladzijden
Uitgeverij
Jaar
ISBN
Tien essentials van persoonlijke transformatie
Wim Salters
60
Nieuwe dimensies
2005
90 77341 22 6

Een nieuw begin, sleutel tot meer plezier en begrip in je leven
Wat gebeurt er als je niet wil luisteren naar je lichaam. Als je in de hectiek van het dagelijks leven maar doorgaat alsof er niets aan de hand is. Juist, op een dag word je op jezelf teruggeworpen. Aldus word je gedwongen je doel in het leven te herzien en jezelf eens goed onder de loep te nemen. Het overkwam Ruud Overstegen (u kent hem o.a. van de open dag). Hij leerde opnieuw luisteren naar zijn innerlijke stem, oude dingen los te laten en te gaan leven zoals hij dit ooit, bij zijn geboorte, met zichzelf had afgesproken.

In dit boek neemt hij ons mee op de weg naar heling. Hij leert ons de kracht van onze vingers. Hij laat ons opnieuw ademhalen. Hij vraagt aandacht voor de kracht van onze gedachte, spreekt over spiegels, meditatie, gidsen, chakra’s en leidt ons op deze manier naar een nieuw begin. ‘Zie het leven als een opleiding’, zegt hij tenslotte, ‘en denk positief. Natuurlijk ondervind je hindernissen maar uiteindelijk boek je resultaat.’

Een prima leesbaar boekje dat eindigt met het stimulerende zinnetje: ‘Echt, je bent er nu klaar voor. Zeker als je tot hier bent gekomen.’

Wel, u bent tot hier gekomen. Pak dat boekje dan meteen maar een maandje mee.

Titel
Auteur
Uitgeverij
Jaar
Bladzijden
Een nieuw begin, sleutel tot meer plezier en begrip in je leven.
Ruud Overstegen
Boekenmaker.nl,  Zaandam
2005
98

Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, houdt prospectieve – langlopende wetenschappelijke onderzoeken naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) van hartpatiënten.  Dat betekent dat hij patiënten met een vooraf bepaalde diagnose benadert.
In zijn boek:

  • Beschrijft hij de elementen van een BDE, betrekt daar de uitkomsten van wetenschappelijke studies bij. Ook geeft hij aan in hoeverre een BDE het mensenleven verandert zowel bij volwassenen als kinderen.
  • Geeft hij een overzicht van de studies naar een BDE en komt met theorieën en conclusies.
  • Veel wetenschappers zijn van mening dat fysieke situaties de oorzaak van een BDE zijn (Hallucinaties, dromen etcetera).  Van Lommel wijst deze  meningen gefundeerd van de hand en ondersteunt met name de theorie dat het bewustzijn niet zetelt in de hersenen maar in de non lokale ruimte.
  • Beschrijft hij wat er in de hersenen gebeurt als het hart stopt en gaat in op de functie van de hersenen.
  • Betrekt hij de kwantumfysica, het bewustzijn en DNA bij het onderwerp.
  • Neemt hij ons mee naar de historie en geeft een overzicht van culturen en wereldreligies. Overal speelt de BDE een rol. Het is dus niet iets van de laatste jaren maar van alle tijden.

Na elk hoofdstuk is er een heldere conclusie. In een laatste hoofdstuk beantwoord hij veelgestelde vragen.

Een intrigerende theorie
Het is bekend dat patiënten die een BDE beleven naderhand details geven die ze nooit kunnen weten. Ze waren immers nagenoeg dood, hadden op geen hersenfunctie, waren vaak onder narcose etc. Zelfs blinde patiënten kunnen tijdens een BDE gewoon ‘zien’. De huidige stand van de wetenschap heeft hier geen verklaring voor.

De theorie van de non lokale ruimte. Deze houdt in:
Dat het bewustzijn van de mens niet in de hersenen zetelt, maar in een non lokale ruimte. Dit is een ruimte (buiten het lichaam) waar geen tijd en plaats bestaat en waar alles met elkaar is verbonden. Alles = de verborgen werkelijkheid die invloed uitoefent op onze fysieke wereld. In deze theorie fungeren onze hersenen als ontvangstation.Iemand met een BDE, staat op dat moment los van zijn lichaam en heeft dus toegang tot die non lokale ruimte. Hij kan dus alles zien en horen. Deze theorie zou kunnen verklaren hoe het komt dat mensen waarvan de hersenen door een ziekte ernstig zijn aangetast, soms gewoon blijven doorfunctioneren.

Er is nog geen bewijs
En het is de vraag of dat ooit komt. Toch doet van Lommel een beroep op zijn collega wetenschappers om nieuwe theorieën niet klakkeloos af te wijzen maar mee te werken aan onderzoek. Een wetenschapper moet niet op zijn mening blijven zitten, maar juist nieuwsgierig blijven en dus vragen blijven stellen.

Het boek is een flinke pil van 400 bladzijden en, ondanks de heldere schrijfstijl, niet op alle punten makkelijk te lezen. Met name het hoofdstuk over kwantumfysica is pittig.

Titel
Auteur
Bladzijden
Uitgeverij
Jaar
ISBN
Eindeloos bewustzijn
Pim van Lommel
402
Ten Have
2007
978 90 259 5778 0

 

 

Rosemary Brown, componisten schrijven voort.

Aan het einde van zijn inleiding tot dit boek schrijft de bekende professor in de parapsychologie professor ten Haeff:
Het geval Rosemary Brown vereist een systematisch en nauwgezet onderzoek door in groepsverband samenwerkende academici van verschillende studierichting. Tot dusver is het daar niet van gekomen. En daarom kunnen wij momenteel niet verder gaan dan erkennen, dat het geval Rosemary Brown een interessant parapsychologisch probleem is. Slagen wij er in het op te lossen dan zal waarschijnlijk blijken dat Kant ongelijk had toen hij in paragraaf 48 van zijn Prolegomena schreef dat de ‘der Tod des Menschen das Ende aller Erfahrung ist was die Seele als einen Gegenstand derselben betrifft.’ Lees verder

13 korte boekbesprekingen

De hieronder genoemde boeken zijn nieuw in de bibliotheek van de vereniging. Deze is voor anderen weliswaar niet toegankelijk maar wellicht hebben zij er toch wat aan. Immers veel van deze boeken zijn via internet nog volop te koop en als het onderwerp je interesseert en het je wat meezit heb je een mooi boek voor een lage prijs. Hier de beschrijvingen. Lees verder

M. Scott-Peck, In de hemel als op aarde

Heel kort:
De auteur beschrijft de dood en het wakker worden van de ziel van Daniël aan gene zijde. Vanuit het grote onbekende, ontmoet hij zielen. Via deze contacten en zijn eigen opvattingen leert hij de morele principes, die voorbij de grenzen der sterfelijkheid gaan, te begrijpen. Op deze manier krijgt de lezer een beeld van het lot van de ziel na zijn aardse bestaan en leert hij over de zin hiervan. Lees verder

Boeken over dromen

Deze korte boekbeschrijvingen gaan allemaal over dromen. Drie ervan zijn nieuw in onze bibliotheek. Dus dromers (en wie onthoudt er niet van tijd tot tijd een droom) u kunt uw hart ophalen. Daar gaan we:

1. Dromen om wakker te worden: Annelies van Ostaden-de Jong – Ankertjesserie.
Een prima boekje voor beginners. Het geeft een kort en helder overzicht met een  aantal nuttige wenken en suggesties. Lees verder

Thorwald Dethlefsen, Terug naar vorige levens.

De schrijver
Thorwald Dethlefsen, onlangs overleden, was hoofd van het instituut voor Buitengewone Psychologie te München. Hij wordt, naast wetenschappers als Kelsey en de Rochas, gezien als de pionier van de regressie- en reïncarnatietherapie. Hoewel andere bronnen het jaar 1978 noemen als het geboortejaar van de reïncarnatietherapie was Dethlefsen al in 1968 actief op dit gebied via experimenten.

Waarom die experimenten?
Eigenlijk heel simpel. Hij had patiënten die hij niet kon genezen via de toen gangbare methoden. Al snel bleek dat als hij ze onder hypnose bracht en vervolgens de geboorte opnieuw te liet beleven, hij veel van zijn patiënten alsnog kon bevrijden van angsten, trauma’s en onbegrijpelijke neigingen. Dat bracht hem op de gedachte om een stapje verder te gaan. Maar dat was niet genoeg. Hij wilde wetenschappelijke bewijs leveren voor zijn therapie. Lees verder

Gijsbert van der Zeeuw – Psychometrie in ruimte en tijd

Helderziendheid in ruimte en tijd – Gijsbert van der Zeeuw

De schrijver
Gijsbert de Zeeuw (1912-1981) kwam oorspronkelijk uit de drukkerswereld. Al vroeg kwam hij er achter dat hij gaven had op het gebied van de psychometrie. Vanaf 1947 was hij ‘beroeps.’ Voorts schreef hij een aantal boeken van wie er drie in de bibliotheek zijn opgenomen.
Een van de in het oog springende feiten is dat hij (en daarmee staat hij op één lijn met Jozef Rulof) naarmate zijn inzichten vorderden, steeds meer afstand nam van de kerk, maar… niet van het geloof. Hij was een sterk voorstander van samenwerking tussen de wetenschap en het geloof (lees o.a. psychometristen). Lees verder