Gre Kieft-Schoone – Psychometrie

Gré doet waarnemingen (psychometrie) aan de hand van foto’s en voorwerpen van levenden en dierbare overledenen. Ze begint en eindigt de avond met een eigen muziekje.
(Lezing van maandag 24 oktober 2016 20:00 uur).

Mijn naam is Gre Kieft-Schoone. Inmiddels is het zo’n elf jaar geleden dat ik door mijn leermeester van het eerste uur uur, Joop Popping, als het ware op het pad van de helderziende waarnemingen “gezet” ben. Iets waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben, mede omdat ik er heel veel voldoening uit haal om mensen mee te kunnen geven dat er een “leven na dit leven” is. Daarnaast vind ik het mooi een stukje sturing, bemoediging, steun, dan wel troost te kunnen bieden.
Uiteraard voel ik, naast de voldoening, vooral een grote dankbaarheid aan mijn liefdevol team te weten mijn geestelijke begeleider of gidsen van “boven”. Zonder hen zou ik dit prachtige ‘werk’ absoluut niet kunnen doen.
Ongeveer acht jaar gelden ben ik lid geworden van Harmonia Zaanstad, een afdeling waar met liefde en in goede harmonie het gedachtegoed wordt gedeeld en uitgedragen. Bij Harmonia heb ik tijdens mijn ontwikkeling, middels cursussen, aldaar de kans gekregen een eerste keer voor de zaal te mogen staan. Zo heeft mijn werk zich stukje bij beetje uitgebreid en inmiddels sta ik regelmatig hier en daar voor een zaal.
Het is fijn om te werken aan de hand van voorwerpen en foto’s van levenden dan wel overleden dierbaren. Het is altijd weer bijzonder verschillende energieën te ervaren.

Ook verzorg ik huiskameravonden, hetgeen ik ook heel mooi vind te mogen doen vanwege de diepgang die er ontstaat en omdat je voor een iedere aanwezige ruim de tijd kunt nemen.
Ik hoop samen met mijn liefdevol team maandag 24 Oktober een mooie en zinvolle avond neer te zetten. Ik kijk er naar uit!

Een lieve groet van Gre

 

Heilige Geometrie

Maandag 19 september 2016 (verslag door Yke de Schipper)

De Heilige Geometrie is zo oud als mensenheugenis. Vroeger bekend bij de Grieken en de Egyptenaren was het zoeken naar mathematische archetypen, de numerologie.
Het gaat om Getallen die Energieën vertegenwoordigen. Dit zijn 9 cijfers en de 0.
Voor oude filosofen, waaronder Pythagoras en Plato, was het vanzelfsprekend in het gehele universum dezelfde wetten van het getal te laten gelden. Vanwege de rationele kijk op processen, ging echter de holistische kijk verloren.
Dit zien we o.a. terug in het woord kosmos, dit betekent borduurwerk. Alle patronen van het borduurwerk staan met elkaar in relatie.

Hoe vind je je geboortegetal?
Dat vind je door numerieke wortel van je geboortedatum te bepalen. Stel je geboortedatum is 1-11-1956 = 1+(11=1+1) 2= samen 3+(1+9+5+6=21 samen 21)= 2+1=3 dus 3 + 3 wordt het getal 6.

Door middel van een pentagram vertelde Peter naar aanleiding van de geboortedatum iets over jezelf. Het is belangrijk waar de getallen in het pentagram staan. Een pentagram is een vijfpuntige ster.

Het getal 1
Peter had een cirkel met een stip getekend. De geometrische verbeelding van 1
De cirkel symboliseert heelheid en eenheid. Voorbeelden zijn een zeepbel, jaarringen van een boom, een zonnebloem en onze planeet.
‘1 mensen’ houden altijd van iets nieuws, zij pionieren. Zij houden van alleen zijn, hebben behoefte aan een eigen plek, zijn zeer intuïtie.

Het getal 2
Peter tekende twee cirkels die elkaar overlappen. Het getal twee is spiegeling, dualiteit en het betreft uiterst gevoelige mensen.
2 vertegenwoordigt ook yin en yang, kerkdeuren, glas in lood ramen. (De vorm gelijk een mijter van Sinterklaas), een magneet met 2 polen en twee stijl dansende mensen.

Het getal 3
Het getal 3 is een driehoek en staat voor creativiteit. De drie eenheid, de piramide, staat voor kracht en sterkte.
Net zoals de borromeaanse ringen. Dit zijn drie ringen die dusdanig in een knoop liggen, dat een sterke verbinding ontstaat en verwijdering van een ring de twee andere volledig vrij maakt.
Gelijk een haarvlecht, deze is ook sterk.
Voorbeelden van de drie zijn de doorsnede van een komkommer, een paprika, of een meloen.
De mens achter het getal 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en is kunstzinnig.

Het getal 4
Het getal vier is de kubus, te zien in vierkante kerken met ronde koepels. De structuur van plantencellen en van pyriet is ook vierkant.
‘4 mensen’ houden niet van veranderingen, ze blijven ook lang bij het zelfde bedrijf werken. Ook hebben zij moeite hun gedachten tot stilstand te brengen, ze zijn aards.

Het getal 5
Het getal 5 is het leven zelf. Symbolen zijn het pentagram en een 5 hoek. In de natuur, de hand, een esdoorn blad en in een zeester zien we het getal 5.
‘De 5 mens’ houdt van vrijheid en onafhankelijkheid. Ook vertelde Peter over het getal phi en de gulden snede .

De gulden snede is een spiraalvorm. Maar ook het fluitenkruid van bovenaf, koolsoorten, varens, het hart van een zonnebloem, het melkwegstelsel en de ribbels op het strand, zijn spiraal vormen. Het is een complexe materie. Zie het internet voor een uitgebreidere uitleg.

Het getal 6
‘6 mensen’ houden van orde en perfectie en zijn rationeel. Omdat er tekort tijd was om de 6 verder te bespreken en de 7 een interessant getal is, gaan we naar de 7.

Het getal 7
De 7 komt in de materie niet voor, je kunt het benaderen maar het is ongrijpbaar.

Voorbeeld van de 7 zijn de 7 muzieknoten, de 7 kleuren van de regenboog.
De 7 is ook verbonden met de mythologie, de 7 koppige draak.
Het esculaap teken correspondeerde vroeger met de chakra’s. De ‘7 mens’ heeft behoefte aan religie.

Het getal 8
8 mensen zijn geboren leiders, en zitten tussen macht en kracht.

‘9 mensen’ hebben behoefte aan evenwicht.

Helaas was de avond tekort, om de 8 en de 9 uitgebreid aan bod te laten komen.

Het was een interessante avond met een boeiend onderwerp.