Alert kick off 12 september

Alert. Op maandag 12 september is de aftrap van het nieuwe jaar. Ufo’s, orbs en graancirkels door Theo Wierdsma. Om 19.30 is de zaal open we starten om 20.00 uur. In het BZW gebouw aan de Pinkstraat 14, 1541 HD Zaandam. Leden gratis, voor niet leden is de toegang 10 Euro. Graag van te voren opgeven omdat er maximaal 50 personen in de zaal kunnen.

Opgeven via theo.hoek36@gmail.com

 

 

Nieuwe leden

Beste lezer,

Om de continuiteit van de vereniging te waarborgen hebben we meer leden nodig vandaar een oproep om lid te worden. Je kan je als lid opgeven via deze website  www.parapsychologiezaanstad.nl.Het lidmaatschap heeft  ook voordelen je kan gratis de bijeenkomsten met interessante sprekers bijwonen niet leden betalen 10 euro per bijeenkomst. Dus wordt lid als je het belangrijk vindt dat de continuiteit van de vereniging op termijn gewaarborgd wordt.

 

Lezing parapsychologie oktober 2022

Lezing ‘Parapsychologie, paranormale ervaringen en -verschijnselen’

 

Binnen de parapsychologie onderscheiden we twee richtingen: de sociologische die gaat over buitenzintuiglijke ervaringen en – verschjnselen en de impact die het heeft op de mens en een meer wetenschappelijke die hier wetenschappelijk onderzoek naar doet. Vaak wordt binnen de Westerse reguliere (geestelijke) gezondheidszorg gedacht dat er een vorm van (psycho-)pathologie aan deze ervaringen en verschijnselen ten grondslag ligt, terwijl dit lang niet altijd het geval is. Het mensmodel waarmee de parapsychologie werkt stamt uit de Indiaas-Tibetaanse en Chinees-Japanse cultuur. Binnen deze culturen beschikt de mens niet alleen over een fysiek lichaam maar ook over fijnstoffelijke energielichamen (aura’s) en een informatiesysteem (chakra’s en meridianen). Vanuit dit mensmodel is veel van wat we nu ‘paranormaal’ of ‘buitenzintuiglijk’ noemen verklaarbaar, waardoor ook de benadering van grensoverschrijdende ervaringen en verschijnselen anders is. Het is duidelijk dat de westerse psychiatrie en de parapsychologie hierin op gespannen voet met elkaar staan. Toch is het van het allergrootste belang dat hierin een differentiaaldiagnostiek wordt gehanteerd teneinde cliënten hierin optimaal te kunnen begeleiden.

Bij de lezing zullen ervaringen als telepathie, helderziendheid, psychokinese, precognitie en healing

de revue passeren. Verder zal besproken worden op welke wijze de parapsychologie een postitieve bijdrage kan leveren in de psychologie en geneeskunde en is er ruimte voor het stellen van vragen.

De moeite waard om deze lezing in oktober bijtewonen

 

 

Jaarprogramma 2022-2023

Het programma is tot stand gekomen mede door inbreng van de leden die via de polls een stem hebben kunnen uitbrengen. Het is een boeiend en interessant programma geworden.

  • maandag 12 september, Ufo’s, orbs en graancirkels door Theo Wierdsma.
  • maandag 10 oktober, Parapsychologie en Kwantumfysica door Richard Krebber.
  • maandag 7 november, Sjamanisme, zielsreizen en oefeningen door Adrienne Bonn.
  • maandag 12 december ,Klankschalen oefening Katharina Borneveld.
  • maandag 9 januari, Dromen, Onderzoek, Analyse door Marjan Moors.
  • maandag 6 februari ,Tarot door Frans Meulman.
  • maandag 7 maart ,Kinderen met paranormale ervaringen Karel Haakman.
  • maandag 3 april,  Spirituele Stervensbegeleiding door ?
  • maandag 8 mei,  Demonstratieavond met medium Mirjam Lefhebber.

Toegang leden gratis, niet leden 10 Euro. Graag van te voren aanmelden gezien de grote belangstelling. Ruim van te voren kondig ik op de website de avonden aan zodat u zich op tijd kunt opgeven.