Wicca

Terugblik op de lezing van 17 februari 2014
met Joke en Ko Lankester

Zittend achter haar laptop vertelde Joke Lankester wat ze kwijt wilde over Wicca. Ko is de schrijver van de boeken, die je op internet kunt vinden.

Als kind zag Joke elfen en kabouters en ontmoette ze de goede fee, maar kon er thuis niet over praten. Haar moeder wilde het eigenlijk niet maar ze wilde graag naar de zondagsschool en op woensdagmiddag naar bijbelles. Toen ze oud genoeg was, begon ze haar zoektocht bij verschillende religies, maar ze voelde zich nergens thuis. Theosofie was het ook niet en toen ze Ko had leren kennen belandden ze bij Astrologie en Tarot.

Bijna 30 jaar geleden ontmoette ze mensen die ingewijd waren bij Wicca. De eerste moderne heksengroep werd begonnen in Engeland door Gerald Gardner in 1940. Hun leer gaat over godinnen die uit de prehistorie stammen.

De moedergodin wordt moeder aarde, die voor ons zorgt en vruchtbaarheid schenkt. Je inwijding in Wicca is een thuiskomst en een geboorte in een nieuw leven en je krijgt een nieuwe naam.

God riep haar en ze vond mensen die bij haar pasten. Ze werden leerling en lazen boeken. Je ontwikkelt jezelf. Alles was nog in het Engels, maar ze wilden het in het Nederlands. Ze wisten dat het hun pad was, de rituelen spraken haar aan.

Mensen hebben je nodig en als je er aan toe bent treed je toe in het priesterschap. Je leert Tarot, Wierook maken en kruiden toepassen.Bij Wicca heeft men geen tempels, maar maakt men een cirkel met eigen energieën. Ze werken ook met de vier windstreken en met de vier elementen: Aarde, Water, Vuur en Lucht. Door het jaar heen vieren ze de seizoensfeesten: ploegfeest in februari, Lentefeest, Midzomerfeest, Herfstfeest, Halloween en Midwinter en elk feest heeft zijn eigen ritueel.

Magie hoort bij Wicca, maar alleen witte magie mag gebruikt worden. Het is soms moeilijk te onderscheiden: wit, zwart of grijs. Het is je eigen invulling. Let altijd op de eigen vrije wil van mensen. In een visualisatie gingen we naar het bos en op een veilige plek konden we onze kaars opladen met een wens. Die kaars kunnen we aansteken met Volle Maan. We kunnen altijd weer naar die plek terug om een andere kaars op te laden.

Bepaalde kruiden horen bij planeten en planeten horen bij problemen. Dus kun je met kruiden bepaalde problemen oplossen.

Bij Wicca hanteert men drie graden inwijding:

1) Als je alles geleerd hebt en het gehele ritueel kunt doen.
2) Als je alles kunt, ook met de kruiden en de kaarten.
3) Als je een eigen groep wilt starten.

Maar de inwijding is geheim en hoe we haar ook bewerkten het bleef geheim wegen de privacy van de ingewijdene, waarvan we er niet één kennen.
Joke leeft met de natuur, dus biologische dynamisch.

Het was bijzonder jammer dat we niet meer inhoudelijke informatie kregen. Wat we deze avond gehoord hadden kun je niet acht boeken mee vol schrijven.

Vond je het meevallen? Geef je mening op deze website of via info@parapsychologiezaanstreek.nl

Joop

2014-02 wicca

Kascontrole

Om helemaal volgens de statuten te werken is een kascommissie nodig om de Kas van Rens te controleren. Ik maak me sterk dat onder onze leden wel twee mensen te vinden zijn die dat samen op zich willen nemen. Ik vraag dus bij deze:

Zijn er vrijwilligers voor of moet ik er twee aanwijzen? Meld je aan via info@parapsychologiezaanstreek.nl of rechtstreeks op de lezingavond. Alvast bedankt,
Joop

Februari 2014

Lieve mensen,
Het is me het wintertje wel. Overal om ons heen komt de sneeuw met bakken uit de hemel en zo koud het daar is, is het al in geen eeuw geweest. Wij hebben wel een en ander gehad aan regen en wind, maar we redden het nog. Er zijn ook buitenlanden, waar de mensen amper hun hoofd boven water konden houden. Nu maar hopen op een lekker voorjaar en zomer dan zien we volgende winter wel weer verder.
Het seizoen schiet ook al weer op. We zijn over de helft en in het bestuur zijn we volop bezig om weer interessante lezingen voor volgend seizoen te kiezen. Het is niet de meest eenvoudige taak maar het komt wel weer in orde.
Willem, ons meest actieve bestuurslid, viel het op dat onze Vereniging dit jaar 30 jaar bestaat. Een mooi moment om eens terug te kijken naar hoe het begonnen is en hoe het in het begin anders was dan nu. Denk alleen maar eens aan het taboe, dat toen nog rustte op de denkbeelden die bij ons besproken worden.
We weten nog niet goed of we ook op een andere manier aandacht kunnen geven aan ons jubileum. Als er leden zijn die daar gedachten over hebben houden we ons alvast aanbevolen. Het zou best eens leuk kunnen zijn iets anders te doen dan normaal. Je zou dat kenbaar kunnen maken via de website: info@parapsychologiezaanstreek.nl, of aan Willem zijn mailadres: willemrol48@gmail.com.
Frisse ideeën zijn bijzonder welkom.
Intussen hebben we maandag twee Wiccans, het echtpaar Lankester, die samen doen aan Wicca, wat weer enigszins teruggrijpt op oude heidense gebruiken en omdat men over heksen en hekserij spreekt, ook op middeleeuwse praktijken. Laten we alleen wel met elkaar afspreken dat we de moderne heksen meer krediet geven dan ze vroeger hebben gehad, toen de Inquisitie alles deed wat God had moeten verbieden.
Het belooft een zeer interessante avond te worden.
Lees het stukje op de volgende pagina en vergeet niet een kaars mee te nemen.
Tot maandag.
Joop

De vereniging voor Parapsychologie bestaat 30 jaar.

Wij zijn voor u de archieven ingedoken om eens wat te kunnen vertellen over de historie van onze vereniging. Hoe reilde en zeilde dat nu, daar in de jaren ’80?
Bent u van het eerste uur, dan zult u zeggen: ‘was dat niet 1983?’ Dat klopt want in 1983 werd , op initiatief van Jan Kleyn, de Werkgroep Parapsychologie Zaanstreek opgericht. Deze had ten doel: het bestuderen van paranormale evenementen door het organiseren van lezingen en het instellen van subwerkgroepen. De bereikte resultaten zouden worden gepubliceerd.
Een werkgroep dus met wetenschappelijke ambities.

Precies een jaar later (in 1984) werd de werkgroep vervangen door de vereniging zoals wij die nu nog kennen. De doelstellingen werden iets anders geformuleerd maar getuigden nog steeds van dezelfde ambities: de Vereniging liet lezingen houden waarbij het wetenschappelijke element geregelmatig werd onderstreept. Zo is er een brief van Jan Kleyn waarin staat dat de vereniging binnenkort een lezing astrologie zou houden. Dat was weliswaar een randverschijnsel binnen de parapsychologie maar toch wel interessant genoeg om eens van te horen.
Werd er ook onderzoek gedaan? Nou, dat schijnt een keer gebeurd te zijn maar de resultaten waren niet wereldschokkend. Wel ligt er in de archieven een brief van een dankbare mevrouw die het onderwerp als zeer inspirerend had ervaren.
Over dat eerste verenigingsjaar is weinig meer overgeleverd dan het jaarverslag en een handgemaakte, financiële verantwoording. Het verslag getuigt van enig ongenoegen bij de leden. Een beginnende vereniging heeft het vaak moeilijk en daarop was onze vereniging geen uitzondering. Dat jaar liep het aantal leden schrikbarend terug (van 80 naar 30). Toch ging de contributie zonder morren van f 25 naar f 30 per jaar.
Na de pauze besteedde men aandacht aan I-Tjing.
Na de eerste jaren verdween het wetenschappelijke element langzamerhand naar de achtergrond. Een aantal bestuursleden haakte enigszins teleurgesteld af. Maar de vereniging ging door, met name met het houden van lezingen en het onderhouden van contacten met andere spirituele organisaties. In 1987 werden er voor het eerst huisavonden georganiseerd en dat waren er meteen ook maar negen. Op deze avonden werden ook ontwikkelingsspelletjes gedaan. Een beetje verbaasd werd er geconstateerd dat de huisavonden zelfs relatief beter werden bezocht dan de lezingenavonden. Daardoor moest het bestuur op zoek naar een andere, kleinere locatie, de Vertoeving. Twee jaar later moest men daar weer weg. Kunt u raden waarom dat was? De oplossing komt in hoofdstuk 2. Het alternatief was: de Bres en dat zou het jarenlang blijven.
Zo ongeveer ging het in die eerste jaren. De notulen werden weliswaar nog met de hand geschreven, de Pariodiek was nog in de verste verte niet te bekennen maar… het begon toch al aardig te lijken op de Vereniging die we nu kennen.

Volgende maand deel 2 met o.a.: hoe zag de eerste Pariodiek eruit? Welke lezingen waren toen interessant? Hoe zat dat nou met die ontwikkelingsavonden en meer…. leest u dan weer mee?

Reacties op dit stuk worden zeer op prijs gesteld: willemrol48@gmail.com of gebruik het formulier
Willem

Graancirkels: de meest betoverende ooit van Janet Ossebaard.

2014=02 graancirkelsJanet Ossebaard gaf een prachtige lezing over graancirkels bij de vereniging en
verraste ons met 2 boeken die zij heeft geschreven.
Dit is deel 1 van de serie over het graancirkelfenomeen.
Janet beschrijft:
In 2000 werd wetenschappelijk bewezen dat de meeste graancirkels niet door mensen werden gemaakt, maar toen ik in 1994 mijn eerste graancirkel binnenstapte, moest dit bewijs nog worden geleverd en was ik overtuigd van het tegendeel.
In mijn analytische, rationele geest konden alleen mensen verantwoordelijk zijn voor deze prachtige patronen in onze velden.
Wat ik in 1994 niet kon weten, was dat dit fenomeen mijn hele leven op zijn kop zou zetten.
Ik kwam in een wereld terecht waarin harde feiten en Science Fiction elkaar in hoog tempo leken af te wisselen. Ik werd geconfronteerd met de vele facetten en gezichten van dit wonderlijke fenomeen, dat mijn hokjesgeest tartte, mijn horizon verlegde en mijn hart openbrak.
De afgelopen 13 jaar heb ik honderden graancirkels in verschillende landen bezocht, bestudeerd en gefotografeerd. Het was een intense, verrijkende en geestverruimende reis die ik zonder twijfel nog vele jaren zal voortzetten.
In dit boek – de eerste in een serie van acht – geef ik u een overzicht van de graancirkels
die op mij de meeste indruk hebben gemaakt tijdens mijn 13 jaar durende reis.
Het zijn allemaal Engelse graancirkels, aangezien Engeland de ‘bakermat’ van de graancirkels is. In de overige delen van deze serie komen ook graancirkels uit andere landen aan de orde.
Ik nodig u uit om met mij een duik te nemen in de wereld van de graancirkels…
In het rijk geïllustreerde boek staan tientallen van de meeste prachtige graancirkels.
Janet beschrijft bij alle cirkels wat ze er van weet door er al die jaren onderzoek naar te verrichten.
Ook beschrijft ze de lichamelijke en emotionele ervaringen die zij en anderen hebben ervaren tijdens het betreden en verblijven in de cirkels.
Ze beschrijft verder dat ze heeft gezien hoe cirkels uit het niets ontstaan, ze schrijft over schaduw-cirkels die in de aarde verschijnen op de plek waar in het graan het jaar ervoor een cirkels was gekomen.
Ze schrijft over binair gecodeerde graancirkels (dus met wiskundige boodschappen)
Over de siliciumverbindingen die zijn gevonden in de cirkels en de verborgen boodschappen, die te vinden zijn in de formaties die soms in slechts 20 minuten waren ontstaan. En over lichtbollen die zichtbaar zijn als de formaties worden gevormd zowel overdag als ’s avonds.
Ger