De vereniging voor Parapsychologie bestaat 30 jaar.

Wij zijn voor u de archieven ingedoken om eens wat te kunnen vertellen over de historie van onze vereniging. Hoe reilde en zeilde dat nu, daar in de jaren ’80?
Bent u van het eerste uur, dan zult u zeggen: ‘was dat niet 1983?’ Dat klopt want in 1983 werd , op initiatief van Jan Kleyn, de Werkgroep Parapsychologie Zaanstreek opgericht. Deze had ten doel: het bestuderen van paranormale evenementen door het organiseren van lezingen en het instellen van subwerkgroepen. De bereikte resultaten zouden worden gepubliceerd.
Een werkgroep dus met wetenschappelijke ambities.

Precies een jaar later (in 1984) werd de werkgroep vervangen door de vereniging zoals wij die nu nog kennen. De doelstellingen werden iets anders geformuleerd maar getuigden nog steeds van dezelfde ambities: de Vereniging liet lezingen houden waarbij het wetenschappelijke element geregelmatig werd onderstreept. Zo is er een brief van Jan Kleyn waarin staat dat de vereniging binnenkort een lezing astrologie zou houden. Dat was weliswaar een randverschijnsel binnen de parapsychologie maar toch wel interessant genoeg om eens van te horen.
Werd er ook onderzoek gedaan? Nou, dat schijnt een keer gebeurd te zijn maar de resultaten waren niet wereldschokkend. Wel ligt er in de archieven een brief van een dankbare mevrouw die het onderwerp als zeer inspirerend had ervaren.
Over dat eerste verenigingsjaar is weinig meer overgeleverd dan het jaarverslag en een handgemaakte, financiële verantwoording. Het verslag getuigt van enig ongenoegen bij de leden. Een beginnende vereniging heeft het vaak moeilijk en daarop was onze vereniging geen uitzondering. Dat jaar liep het aantal leden schrikbarend terug (van 80 naar 30). Toch ging de contributie zonder morren van f 25 naar f 30 per jaar.
Na de pauze besteedde men aandacht aan I-Tjing.
Na de eerste jaren verdween het wetenschappelijke element langzamerhand naar de achtergrond. Een aantal bestuursleden haakte enigszins teleurgesteld af. Maar de vereniging ging door, met name met het houden van lezingen en het onderhouden van contacten met andere spirituele organisaties. In 1987 werden er voor het eerst huisavonden georganiseerd en dat waren er meteen ook maar negen. Op deze avonden werden ook ontwikkelingsspelletjes gedaan. Een beetje verbaasd werd er geconstateerd dat de huisavonden zelfs relatief beter werden bezocht dan de lezingenavonden. Daardoor moest het bestuur op zoek naar een andere, kleinere locatie, de Vertoeving. Twee jaar later moest men daar weer weg. Kunt u raden waarom dat was? De oplossing komt in hoofdstuk 2. Het alternatief was: de Bres en dat zou het jarenlang blijven.
Zo ongeveer ging het in die eerste jaren. De notulen werden weliswaar nog met de hand geschreven, de Pariodiek was nog in de verste verte niet te bekennen maar… het begon toch al aardig te lijken op de Vereniging die we nu kennen.

Volgende maand deel 2 met o.a.: hoe zag de eerste Pariodiek eruit? Welke lezingen waren toen interessant? Hoe zat dat nou met die ontwikkelingsavonden en meer…. leest u dan weer mee?

Reacties op dit stuk worden zeer op prijs gesteld: willemrol48@gmail.com of gebruik het formulier
Willem