Februari 2014

Lieve mensen,
Het is me het wintertje wel. Overal om ons heen komt de sneeuw met bakken uit de hemel en zo koud het daar is, is het al in geen eeuw geweest. Wij hebben wel een en ander gehad aan regen en wind, maar we redden het nog. Er zijn ook buitenlanden, waar de mensen amper hun hoofd boven water konden houden. Nu maar hopen op een lekker voorjaar en zomer dan zien we volgende winter wel weer verder.
Het seizoen schiet ook al weer op. We zijn over de helft en in het bestuur zijn we volop bezig om weer interessante lezingen voor volgend seizoen te kiezen. Het is niet de meest eenvoudige taak maar het komt wel weer in orde.
Willem, ons meest actieve bestuurslid, viel het op dat onze Vereniging dit jaar 30 jaar bestaat. Een mooi moment om eens terug te kijken naar hoe het begonnen is en hoe het in het begin anders was dan nu. Denk alleen maar eens aan het taboe, dat toen nog rustte op de denkbeelden die bij ons besproken worden.
We weten nog niet goed of we ook op een andere manier aandacht kunnen geven aan ons jubileum. Als er leden zijn die daar gedachten over hebben houden we ons alvast aanbevolen. Het zou best eens leuk kunnen zijn iets anders te doen dan normaal. Je zou dat kenbaar kunnen maken via de website: info@parapsychologiezaanstreek.nl, of aan Willem zijn mailadres: willemrol48@gmail.com.
Frisse ideeën zijn bijzonder welkom.
Intussen hebben we maandag twee Wiccans, het echtpaar Lankester, die samen doen aan Wicca, wat weer enigszins teruggrijpt op oude heidense gebruiken en omdat men over heksen en hekserij spreekt, ook op middeleeuwse praktijken. Laten we alleen wel met elkaar afspreken dat we de moderne heksen meer krediet geven dan ze vroeger hebben gehad, toen de Inquisitie alles deed wat God had moeten verbieden.
Het belooft een zeer interessante avond te worden.
Lees het stukje op de volgende pagina en vergeet niet een kaars mee te nemen.
Tot maandag.
Joop