Kascontrole

Om helemaal volgens de statuten te werken is een kascommissie nodig om de Kas van Rens te controleren. Ik maak me sterk dat onder onze leden wel twee mensen te vinden zijn die dat samen op zich willen nemen. Ik vraag dus bij deze:

Zijn er vrijwilligers voor of moet ik er twee aanwijzen? Meld je aan via info@parapsychologiezaanstreek.nl of rechtstreeks op de lezingavond. Alvast bedankt,
Joop