De wet AVG, Privacy Gegevens gaat 25 mei 2018 is definitief van  start.

Het bestuur van de Vereniging voor Parapsychologie Zaanstreek-Waterland, gebruikt uw email, en adres gegevens, alleen voor het gebruik van de vereniging. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verschaffen, zonder uw toestemming, wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Het bestuur vraagt u te reageren,

Als U hier niet mee akkoord gaat Is het niet meer mogelijk U de Gratis Pariodiek toe te sturen.

Wij zullen uw gegevens verwijderen uit ons bestand.

Reageert u niet, gaan wij ervan uit , dat u automatisch toestemming geeft, dat wij van de Vereniging voor Parapsychologie Zaanstreek-Waterland uw gegevens bewaren in een Exel-bestand

Met vriendelijke groeten

Yvonne Pietersma-Kruijver
voorzitter

ALV

Maandag 23 januari 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen oa. onderstaande onderwerpen besproken worden.
Verenigingszaken: contributie,
Financiën: verslag kascommissie; begroting 2016/2017
Verslag seizoen 2015/16
Pariodiek
Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.

Afscheid

Het was een prachtige Algemene Leden Vergadering.
Wel een beetje anders dan anders. Ook en vooral voor mij. Het leek er echt op dat iedereen al een hele tijd blij met me was. En ik was en zal altijd blijven: blij met jullie. Al die jaren heb ik aan alles kunnen merken dat de leden mij waardeerden.

Bedenk daarbij wel dat ik niets was zonder de andere bestuursleden. Er ging af en toe wel iemand weg, maar steeds was er dan wel weer iemand die de taak van het vertrekkende bestuurslid kon overnemen. En altijd in bijzonder goede harmonie. Daarom ben ik alle bestuursleden bijzonder erkentelijk voor de goede jaren die we samen in de Vereniging hebben meegemaakt.
Bedankt en we houden contact!
Joop

IMG_2115_2IMG_2121_2

Joop Schouten Erelid Vereniging Parapsychologie Zaanstreek

Op dinsdag 19 januari jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Parapsychologie Zaanstreek (VPZ) plaats. Zoals de afgelopen twintig jaren steeds het geval was, werd de vergadering geleid door de man met het bordeauxrode jasje: Joop Schouten.
De VPZ, door de leden in het kort ‘Vereniging’ genoemd, werd 32 jaar geleden opgericht op 13 april 1984, met als doel lezingen te organiseren op het gebied van de parapsychologie. De lezingen werden indertijd aangekondigd middels een eenvoudige nieuwsbrief. Joop Schouten nam 23 jaar geleden dit werk van de toenmalige schrijfster over en veranderde de nieuwsbrief in een boekje dat de naam Pariodiek kreeg. Drie jaar later werd Joop voorzitter van de Vereniging. Een taak die hij meer dan 20 jaar zou uitoefenen. Al die tijd bleef hij ook de Pariodiek verzorgen.
Bestuursleden kwamen en gingen, maar Joop bleef letterlijk en figuurlijk, mede dankzij zijn jasje, de rode draad van de Vereniging.
Tijdens de vergadering oefende Joop voor de laatste keer zijn functie als voorzitter uit met het verslag van de lezingen van 2015. “En dan wordt het nu tijd voor mij om afscheid te nemen. Hierbij draag ik de voorzittershamer, nou eigenlijk de microfoon, over aan Yvonne Pietersma.” Waarna Joop opstond en een plaats tussen de leden innam. IMG_2165-2Yvonne begon haar taak als voorzitster met het in het zonnetje zetten van Joop die onder applaus bloemen en geschenken ontving. Vervolgens kondigde Yvonne aan dat als erkenning voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet Joop Schouten tot het eerste erelid van de Vereniging werd gemaakt. In de pauze werd er getoost. Helaas was het pittig aan het vriezen en was het voor velen niet mogelijk om in de auto te stappen en misten zij zo de gelegenheid om Joop te kunnen eren.
Daarom nodigen wij dan ook iedereen van harte uit om op 15 februari tijdens de lezing over Theosofie, de gelegenheid te nemen om Joop alsnog de hand te komen schudden en te feliciteren met zijn welverdiende nieuwe titel.
Joop draagt ook het hoofdredacteurschap van de Pariodiek over, maar heeft beloofd te blijven bijdragen.
Martine

Jaarvergadering 2016

Jaarvergadering Vereniging Parapsychologie Zaanstreek
Datum: 19 januari 2016
Aanwezig: 20 personen (15 leden; 5 bestuursleden)

Welkom

op deze mooi avond in januari 2016.
Vóór we ertoe overgaan het voorzitterschap over te dragen moet ik nog een paar dingen afhandelen met jullie over het seizoen 2014/2015.
Dat zal zijn: Financiën, De lezingen van dat seizoen en de Pariodiek. Lees verder

Jaarvergadering 19 januari 2016

Dinsdag 19 januari 2016 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Joop Schouten
Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen de onderstaande onderwerpen besproken worden. Daarnaast zal Joop, na ongeveer 20 jaar inzet, het voorzitterschap neerleggen.
Binnen de vereniging is een nieuwe voorzitter gevonden. De leden zullen gevraagd worden akkoord te gaan met zijn/haar benoeming.

 • Verenigingszaken: benoeming nieuwe voorzitter; contributie, wa verzekering
 • Financiën: verslag kascommissie; begroting 2014/2015
 • Verslag seizoen 2014/15
 • Bibliotheek, boeken
 • Pariodiek
 • Parapsychologie-cursussen (Huisavonden, cursussen)
 • Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.

 

De Pariodiek

pariodiekWe zoeken nog steeds iemand die de Pariodiek van mij kan en wil overnemen. In eerste opzet is ons orgaan in het leven geroepen om de leden in kennis te stellen dat er weer een interessante lezing aan komt en dat doet de Pariodiek nog steeds. We vragen vaak aan de spreker een stukje te sturen en anders downloaden we het van internet.
Om de leden, die niet naar de vorige lezing konden, op de hoogte te stellen hoe het was en dat ze eigenlijk wel heen hadden moeten gaan als we het inderdaad een mooie avond
vonden, zijn we bezig gegaan met het schrijven van een verslagje van de avond. Dat was in het begin niet zo makkelijk, maar al doende leert men en vooral als je af en toe eens een complimentje krijgt, komt het zelfvertrouwen vanzelf en dat is het halve werk.
Het stukje van de voorzitter moest ik vroeger overtikken van een kladje. Nu kun je het zo kopiëren van een mailtje van die voorzitter.
Er zijn wel eens mededelingen vanuit het bestuur. Die krijg je gewoon in de bestuurs-vergadering, die ongeveer een keer per maand gehouden wordt.
En dan zijn er de stukjes, die leden mogen inbrengen. In de loop der tijd is Martine een graag geziene schrijfster van interessante stukjes, die ze steeds zo uit haar mouw lijkt te schudden. Het is dan wel goed haar een week voor je het stukje nodig hebt, een seintje te geven.
Eigenlijk dus een fluitje van een cent te meer omdat ik aanbied om mijn ervaringen te delen en te helpen bij de eerste uitgaven die je doet. Niet dat je het allemaal op dezelfde manier moet doen. Je eigen inbreng is maatgevend.
Het zou misschien goed zijn als er weer een andere vrijwilliger is, die naar alle (of bijna alle) lezingen gaat en die het stukje wil maken over de lezing. Dat zou je dan onderling kunnen afspreken wanneer wie wat doet.
Je ziet: het is allemaal zo flexibel als wat.
Het enige wat vast staat is: ons orgaan moet doorgaan. Zonder zijn we geamputeerd!
Joop

Een nieuwe voorzitter?

IMG_7499_klnYvonne Pietersma heeft zich gemeld, voor de vacature van voorzitter van de Vereniging voor Parapsychologie Zaanstreek.
Wie is zij?

Ik ben geboren en getogen in Zaandam, getrouwd, kinderen en kleinkinderen en reeds lang lid van de Vereniging.
Ik draag de Vereniging een warm hart toe en ben daarom ook toegetreden, tot het bestuur.
Ik heb een praktijk aan huis, met o.a.voetreflexologie, MIR-Methode en ben docent Encaustic Painting, het bijenwas schilderen, kunstzinnig, intuïtief spiritueel schilderen en technieken.
Ik zie samen met mijn andere bestuursleden het zitten om voorzitter te worden en jullie belangen te behartigen en een zo goed mogelijk programma neer te zetten.
Met groeten, Yvonne Pietersma

www.zaanreflex.nl
www.encausticschilderen.nl

De nieuwe voorzitter

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat we met ingang van januari 2016 een nieuwe voorzitter nodig hebben. Misschien heb je er niet meer aan gedacht, maar het is echt nodig als je je er geschikt voor acht, je op te geven bij een van de bestuursleden. We kunnen er dan in gezamenlijkheid over praten hoe we het verder gaan doen.
Een vereniging zonder voorzitter, dat gaat natuurlijk niet.

De Pariodiek
Ook voor de Pariodiek is een nieuwe man (m/v) nodig. Er komen er 9 per jaar en het zou goed zijn als je een nieuwe layout zou introduceren. De Vereniging gaat met de tijd mee en de Pariodiek is het visitekaartje.
Joop

De nieuwe voorzitter

Na 20 jaar voorzitter geweest te zijn van een vereniging zal het moeilijk zijn het voorzitterschap over te dragen. We zijn in de vereniging niet gewend om naar een nieuwe uit te kijken. Voor mij zal het ook even slikken zijn, omdat ik eigenlijk ook niet beter meer weet. Alleen daarom al is het goed dat iemand anders het voorzitterschap zal overnemen. Nieuwe bestuurders zullen nieuwe en betere plannen in het leven roepen. Een vereniging dient met haar tijd mee te gaan. Jonge bestuurders zullen daar voor gaan zorgen. En mocht de nieuwe voorzitter niet echt helemaal jong meer zijn kan het helpen als zij(hij) jong van hart is.
Mocht je niet helemaal voldoen aan het lijstje wat je hieronder zal aantreffen troost je met de gedachte dat ik het 20 jaar gedaan heb, zonder aan de helft van de voorwaarden voldaan te hebben.

Je geeft je nu op voor het mooie ambt, het bestuur zal contact met je opnemen om een gesprekje te hebben met je en in de algemene ledenvergadering zullen de leden beslissen wie van alle kandidaten de beste is.
Je bent hierbij ook uitgenodigd om in de Pariodiek een stukje te schrijven over wie je bent en wat je eigenschappen zijn die jou tot de beste voorzitter maken. Dan kun je er meteen aan wennen in de Pariodiek een stukje te schrijven, wat niet moeilijk is, want ik heb er ook al enige op mijn naam staan.

  De volgende taken zal de voorzitter moeten uitvoeren:

 • Het aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over de vereniging in de Algemene ledenvergadering.
 • Het voorzitten van de bestuursvergaderingen (ongeveer 1 keer per maand).
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgesteld in de notulen van de bestuursvergaderingen.
 • Vervullen van de vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Toezicht op taakverdeling en waar nodig onderlinge vervanging van bestuursleden.
 • Toezicht op navolging en opvolging van de statuten en van het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en de andere regels en bepalingen.
 • Signalering van problemen, aandragen van oplossingen of ze leggen bij het juiste bestuurslid.

Bedenk dat je bij deze taken altijd hulp krijgt van de andere bestuursleden.

  De volgende eigenschappen zullen nodig zijn:

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met besturen en management.
 • Affiniteit met beheren van gelden.
 • Flexibele instelling en stressbestendigheid.
 • Leiding kunnen geven.
 • Je conformeren aan beleid en visie van de vereniging.
 • Prettig in de omgang met bestuursleden, vrijwilligers, leden en bezoekers.
 • Als het nodig is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van de vereniging. Zij (hij) regelt de behandeling van regelingen en voorstellen, die door bestuursleden of gewone leden ingediend zijn. Zij (hij) houdt de voortgang van het uitvoeren van de bestuursbesluiten in de gaten, zodat die niet voor niets genomen zijn.
 • De voorzitter wordt tijdens ziekte of afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid.

Houd wel in de gaten dat ik ook niet al die mooie eigenschappen heb.

Joop