De nieuwe voorzitter

Na 20 jaar voorzitter geweest te zijn van een vereniging zal het moeilijk zijn het voorzitterschap over te dragen. We zijn in de vereniging niet gewend om naar een nieuwe uit te kijken. Voor mij zal het ook even slikken zijn, omdat ik eigenlijk ook niet beter meer weet. Alleen daarom al is het goed dat iemand anders het voorzitterschap zal overnemen. Nieuwe bestuurders zullen nieuwe en betere plannen in het leven roepen. Een vereniging dient met haar tijd mee te gaan. Jonge bestuurders zullen daar voor gaan zorgen. En mocht de nieuwe voorzitter niet echt helemaal jong meer zijn kan het helpen als zij(hij) jong van hart is.
Mocht je niet helemaal voldoen aan het lijstje wat je hieronder zal aantreffen troost je met de gedachte dat ik het 20 jaar gedaan heb, zonder aan de helft van de voorwaarden voldaan te hebben.

Je geeft je nu op voor het mooie ambt, het bestuur zal contact met je opnemen om een gesprekje te hebben met je en in de algemene ledenvergadering zullen de leden beslissen wie van alle kandidaten de beste is.
Je bent hierbij ook uitgenodigd om in de Pariodiek een stukje te schrijven over wie je bent en wat je eigenschappen zijn die jou tot de beste voorzitter maken. Dan kun je er meteen aan wennen in de Pariodiek een stukje te schrijven, wat niet moeilijk is, want ik heb er ook al enige op mijn naam staan.

  De volgende taken zal de voorzitter moeten uitvoeren:

 • Het aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over de vereniging in de Algemene ledenvergadering.
 • Het voorzitten van de bestuursvergaderingen (ongeveer 1 keer per maand).
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgesteld in de notulen van de bestuursvergaderingen.
 • Vervullen van de vertegenwoordiging van het bestuur.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Toezicht op taakverdeling en waar nodig onderlinge vervanging van bestuursleden.
 • Toezicht op navolging en opvolging van de statuten en van het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en de andere regels en bepalingen.
 • Signalering van problemen, aandragen van oplossingen of ze leggen bij het juiste bestuurslid.

Bedenk dat je bij deze taken altijd hulp krijgt van de andere bestuursleden.

  De volgende eigenschappen zullen nodig zijn:

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met besturen en management.
 • Affiniteit met beheren van gelden.
 • Flexibele instelling en stressbestendigheid.
 • Leiding kunnen geven.
 • Je conformeren aan beleid en visie van de vereniging.
 • Prettig in de omgang met bestuursleden, vrijwilligers, leden en bezoekers.
 • Als het nodig is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van de vereniging. Zij (hij) regelt de behandeling van regelingen en voorstellen, die door bestuursleden of gewone leden ingediend zijn. Zij (hij) houdt de voortgang van het uitvoeren van de bestuursbesluiten in de gaten, zodat die niet voor niets genomen zijn.
 • De voorzitter wordt tijdens ziekte of afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid.

Houd wel in de gaten dat ik ook niet al die mooie eigenschappen heb.

Joop