Het Weefhuis en de Beeldentuin

beeldentuin-2Het Weefhuis is ooit gebouwd als papierpakhuis. In de Zaanstreek stonden vroeger veel molens en er was veel water, een prachtige combinatie om papier te maken. Toen het later als woonhuis werd verbouwd, werd in de buitenmuur turfmolm verwerkt om wat meer isolatie te krijgen. Nu is wordt het gebruikt om exposities in te houden. De dochter van Coby heeft haar kunst ook een keer gedeeld met de wereld in het Weefhuis.

De Beeldentuin is ooit de “overtuin” geweest van de mensen die het Raadhuis bewoonden nog vóórdat het gemeentehuis van Zaandijk was. De beelden stonden toen dan ook met hun gezicht naar Hun toe. Wat later werd de tuin verkocht aan de Familie Honig die een paar huizen verderop woonden. De beelden werden toen naar hun huis toe gedraaid. Je wilt natuurlijk niet door je eigen beelden genegeerd worden!

Het zou te gek zijn als die beelden niet een tafereel met elkaar zouden vormen.
Het dichtst bij het Theehuisje zien we de Morgen. De dame heeft een haan bij zich, die voor zichzelf spreekt, en is nog wat schaars gekleed. Net uit bed gerold zeker!
Het dichtst bij de Lagedijk is de Middag. De jager hoort een boog in zijn rechter hand te
hebben en zijn hond haalt het wild op dat hij geschoten heeft. De boog is hij af en toe kwijt. Alles wat je niet gebruikt holt achteruit.
Als we verder gaan met de ronde zien we de Avond. De man viert zo te zien een feestje, dat in vroeger tijden vaker als nu gevierd mocht worden.
Achterin de hoek zien we de Nacht. Die is vergezeld van een uil, die altijd in de nacht
actiever is.
In het midden staat Bacchus, de god van de wijn, die we allemaal wel kennen. Als we niet ooit aan een Bacchanaal hebben meegedaan, hebben we er zeker wel van gehoord en zijn we misschien wel een beetje jaloers op mensen die er wel aan hebben meegedaan.
In vroeger tijden werden problemen en goede raad niet onder stoelen of banken gestoken. Op een zandig stuk in de siertuin, goed zichtbaar vanaf de Lagedijk, had men een kralenperk neergelegd. Met die kralen was voor de mensen die het konden lezen de volgende spreuk neergelegd:
Morgen, Middag, Avond, Nacht, Niet te veel aan Bacchus gebracht.

En naar Bacchus brengen is het eufemisme voor te veel drinken dat begrijp je.

Ik hoop dat dit stukje je vanzelf naar het gebouw van de drumband leidt. Het staat achter het woonhuis wat schuin achter het Weefhuis staat aan het Weefhuispad.

Tot maandag.

Joop

Jaarvergadering 5 januari 2015

Op 5 januari hielden we onze Algemene Ledenvergadering.

Elders in deze Pariodiek kan je lezen hoe het gegaan is vóór we aan het vergaderen waren. Daar zal ik nu dus niet verder over uitweiden.
De voorzitter begon met de leden hartelijk te verwelkomen. Hij vond de opkomst ewonderenswaardig en hoopte alleen dat de volgende keer nóg meer leden het de moeite waard vinden met het bestuur mee te denken over onze Vereniging.

Rens deed een boekje open over de financiën, die prima op orde zijn gezien ook de goedkeuring van haar werk door de Kascommissie. Jan de Waal maakt volgend jaar geen deel meer uit van de kascommissie. Hij gaf zijn plaats graag over aan Zwaantje, omdat er nu eenmaal elk jaar iemand moet afvallen. Dus Zwaantje Keizer en Ria van den Berg zijn volgend jaar samen de kascontrolecommissie.

In korte bewoordingen passeerde daarna seizoen 2013/2014 de revue. Het is altijd weer leuk vooral na een tijdje te horen welke lezingen er in een seizoen geweest zijn. Het was een mooi jaar.

De bibliotheek trekt toch iets meer mensen dan her seizoen er vóór. Deze keer waren er 53 boeken uitgeleend. Niet een zeer hoog aantal, maar groei is altijd mooi.

Over de Pariodiek konden we kort zijn. Er gaan wel eens wat kleinigheden mis, omdat er met oude apparatuur gewerkt wordt. Maar we besteden er veel aandacht aan.

Willem vertelde daarna welke huisavonden er geweest zijn. De avonden met Ger Mosman en met Christien Fassaert sprongen positief uit. Willem vroeg inbreng vanuit de leden omdat het niet altijd eenvoudig is om onderwerpen te vinden die geschikt zijn, temeer omdat de entreeprijs niet te hoog moet worden. Vanuit de zaal kwam het voorstel dat alle leden bij zichzelf te rade kunnen gaan om te overwegen iets van zichzelf te laten zien. Er zijn er vele onder ons die heel wat in hun mars hebben en dan hoeft het ook niet heel veel te kosten. De avonden met Ger en Christien zijn hele mooie voorbeelden.

Erik vertelde over de website en hoeveel hits er in de loop van het seizoen geweest zijn.
Het waren er meer dan 4000 dus kunnen we stellen dat de website:
parapsychologiezaanstreek.nl zijn geld dubbel en dwars waard is.
Tussen haakjes mag ik hier zeggen dat Erik de site ontwikkeld heeft en hem ook keurig bijhoudt. Pluim voor hem en ik kan je aanraden de site eens te bezoeken als je de mogelijkheid hebt. Je kunt je op en aanmerkingen op de Vereniging en op de site er ook kwijt.

Yvonne Pietersma is toegetreden tot het bestuur. We zijn bijzonder blij met haar.

Na de pauze was Frans Meulman er met zijn Tarotkaarten. Hij had de kaarten klein en ook heel groot uitgeprint, zodat we achterin de zaal ook goed zicht op zijn verhaal hadden. Aan de kaarten, die ik trok voor de Vereniging, kon hij zien dat we aan vernieuwing toe zijn, omdat we al heel lang een beetje op dezelfde voet doorsudderen.
Het klonk misschien niet echt leuk maar hij had wel gelijk. Daarom bij deze de oproep aan alle leden om eens mee te denken met het bestuur. Welke dingen die we doen kunnen of moeten anders? En welke dingen die we niet doen kunnen of moeten we wel doen? En heel “toevallig” schrijft Martine daar ook een beetje over.

Al met al hadden we een heel goede avond, waarbij het bestuur een pluim kreeg voor wat weer tot stand gebracht is in dat seizoen. Een stimulans om verder te gaan!

Joop

Huisavonden -2

Huisavonden organiseer je samen!
Het vorige seizoen bezochten 23 leden onze huisavonden. Dat geeft ons de moed om met het organiseren ervan door te gaan. Huisavonden zijn alleen toegankelijk voor leden. Er is sprake van kleine groepen zodat het onderwerp flink kan worden uitgediept. Dat gebeurt in de regel op een gezellige en saamhorige manier. Daarbij staat vertrouwelijkheid hoog in het vaandel.

Welke onderwerpen kunt u verwachten? Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als psychometrie, pendelen, numerologie etc.
Hieronder twee suggesties:

 • Tarot / astrologie etc. met Gerrit Koning.
  Wie hem op de lezingavond van oktober heeft meegemaakt, weet dat Gerrit deskundig en enthousiast is en dus garant staat voor een mooie, interactieve avond.
 • Film met nabespreking
  Er zijn tegenwoordig veel dvd’s (met ondertiteling) beschikbaar over esoterische onderwerpen. Denk daarbij aan ‘leven in het NU’ van Eckhard Tolle, of de dvd’s van Osho of Krishnamurti.

Laat ons eens weten wat u van deze suggesties vindt. Maar natuurlijk zijn we ook razend nieuwsgierig naar uw eigen wensen op dit gebied. Wij vragen u met nadruk deze op tafel te leggen. Dat kan tijdens de pauzes van de lezingenavond maar ook via mail willemrol48@gmail.com  Laat van u horen, want… samen doen we meer!! Willem

Nogmaals: Bestuur

Je had het idee dat je wel eens wat meer zou willen doen, iets nuttigs, zonder daarvoor veel te moeten laten. Hier is je kans: wordt lid van ons bestuur. Denk niet: “dat kan ik niet”, want zo moeilijk is het nu ook weer niet en zoveel tijd ben je er nu ook weer niet mee kwijt. We zijn gewend in het bestuur heel veel samen te doen en op te lossen zodat je niet snel met je handen in het haar komt te zitten. In het begin zal je zelfs nog niet zozeer een eigen taak hebben, tot je zelf aangeeft het aan te kunnen. Wij zijn er ook eens mee begonnen en het gaat redelijk, al schrijf ik het zelf. Aarzel niet langer en maak even een praatje met een van ons. Je zult zien: het is leuk om er bij te horen. 

Joop

Uitbreiding bestuur

Er moet een lid voor het bestuur bijkomen.
Ik zie je al zuchten: daar heb je ze weer!
Maar je snapt dat een vereniging als de onze en elke vereniging niet kan bestaan als er niet ‘bestuurd’ wordt. En dat besturen lijkt een beetje een groot woord. Ik zal beschrijven wat we zoal doen en waar je op den duur aan mee zou moeten doen.

Het voornaamste is natuurlijk het samenstellen van het programma voor volgend seizoen. Dat doen we door eerst via internet en andere kanalen (waaronder ook onze leden) vaststellen van de onderwerpen, die ons interessant lijken. Een werk waar je net zo veel (of zo weinig) tijd aan kan besteden als je wilt. Dat is wel het moment waarop je het meest invloed kan uitoefenen op onze Vereniging.
Dan gaan we daar de mensen bij zoeken, die we capabel vinden om een lezing te geven. Ook daar kunnen de leden mensen noemen, maar we besluiten in het bestuur.

Ondergetekende is de voorzitter en zit dus de vergadering voor.
Nel is secretaris en maakt de afspraken met de sprekers.
Rens is penningmeester en zorgt dat we niets te kort komen.
Willem maakt boekbesprekingen, helpt bij de Pariodiek, maakt Notulen, doet de huisavonden, bereidt de vergaderingen voor en is onze bibliothecaris.
Erik houdt de website bij.
Ten slotte maak ik de Pariodiek 1x per maand.

Nu doen we met zijn allen het samenstellen van het programma, vandaar dat zo vaak (ongeveer 1x per maand) vergaderen in een bijzonder vriendelijke sfeer.
Als je nu naar de werkzaamheden van Willem kijkt, zie je dat die het meest te doen heeft, terwijl hij ook nog vaak weg is. Daarom zoeken we iemand die in het begin kan assisteren met de bibliotheek, maar op den duur dat werk alleen kan doen. Liefde voor boeken en soms eens een boek lezen om anderen boeken te kunnen aanraden is een pré.

We heten je van harte welkom als je deel wilt uitmaken van ons bestuur.
En bedenk: we zijn allemaal eens begonnen!
Joop

Huisavonden

We gaan door met het organiseren van huisavonden.

Het is verheugend dat in korte tijd 23 leden één of meer huisavonden hebben bezocht. Het toont aan dat het onderwerp leeft en dat geeft ons het gevoel dat we er ook in het nieuwe seizoen mee door kunnen gaan.

Belangrijke aspecten van huisavonden

 • Huisavonden zijn uitsluitend voor leden.
 • Doordat er sprake is van kleine groepen (maximaal zo’n 10 leden) kunnen we wat meer de diepte in gaan dan tijdens een lezing. • We proberen de huisavonden betaalbaar te houden. De afgelopen avonden konden we aanbieden voor 6,00 en 6,50 per persoon. Deze prijzen hangen af van wat de spreker vraagt en hoeveel leden er aan de huisavond deelnemen.
 • Een huisavond betekent niet alleen gezelligheid en spiritualiteit maar ook veiligheid. Op zo’n avond moet iedereen van alles kunnen zeggen, maar het blijft altijd binnenskamers.

 Kan ik ook iets bijdragen aan de totstandkoming van een huisavond?
Jazeker, graag zelfs. Het bestuur organiseert uiteraard maar uw ideeën, suggesties voor lezingen en namen van sprekers zijn meer dan welkom. Hoe meer we weten over uw wensen, hoe gerichter wij de avonden kunnen samenstellen en ook… hoe meer kans er is dat er een huisavond komt waar u graag aan deelneemt.

Waar kan ik mijn ideeën kwijt.

 • Heeft u een pc? Stuur dan een mail naar willemrol48@gmail.com.
 • Heeft u geen pc? Spreek u dan uit op de lezingenavonden. 12 Mei is een mooie gelegenheid. • U kunt trouwens ook de telefoon pakken (tel: 075-6286422)
 • En tenslotte kunt u ook nog zo’n leuk ouderwets briefje schrijven.

U ziet, mogelijkheden te over. Dus heeft u een idee, deel het met ons.  Hopelijk tot 12 mei en voor later… een fijne vakantie gewenst.

Willem

Ons dertigjarig bestaan

Heeft u het vorige stukje gelezen over ons 30 jarig bestaan? Deze keer een stukje over de geschiedenis van de Pariodiek, het blad dat al ruim 20 jaar door één man in elkaar wordt gezet. U kent hem. Dit stukje is een eerbetoon aan voorzitter… Joop.

1989
Eind 1989 is een belangrijke moment in onze geschiedenis. Op 22 november wordt Pim de Jong voorzitter en treedt Jan Zindel toe tot het bestuur. In de laatste vergadering wordt bovendien kenbaar gemaakt dat we in 1990 de lezingen gaan houden in de Bres. Ook krijgen de leden een ledenlijst met de oproep deze te gebruiken om contact met elkaar te zoeken zodat men met elkaar kan meerijden naar de lezingen.
Worden er ook lezingen genoemd? Jawel. De Heer Sap hield vorige maand een geslaagde lezing over dieetleer en de heer van de Kam spreekt in december over paranormale geneeswijzen. In januari komt Elsie Kloeg praten over hekserij. Dit alles wordt vermeld in de nieuwsbrief van één A4-tje en zwierig ondertekend door secretaris Majorie van der Grijn.

1990
In januari 1990 is de nieuwsbrief een boekje geworden. Maar het heet nog geen pariodiek. Wel staat de verenigingsnaam in kleine letters op het voorblad samen met deze spreuk:

Het is moeilijk te zeggen of er werkelijk zoiets als hoop bestaat.
Het is met de hoop als met de wegen op het platteland.
Er was nooit een weg.
Maar als veel mensen dezelfde richting lopen, ontstaat de weg vanzelf.

 In deze nieuwsbrief, de aanzet tot een echt verenigingsblad, stelt de voorzitter zich voor, wordt het programma t/m mei 1990 gepresenteerd en zien we mooie mandalatekeningen met kleine verhalen. Ook wordt vermeld dat de Vereniging een bibliotheek gaat opzetten. De boeken worden te leen aangeboden voor de prijs van f 1,- per 4 weken!! De boete voor te laat terugbrengen is f 5,- per boek!! Ook wordt een ledenwerfactie opgezet. Wie een nieuw lid opgeeft krijgt per opgegeven lid een tegoedbon van 5,- (kon je daarmee je boekenboete betalen).

Februari 1990
Het boekje dat de nieuwsbrief vervangt heet nog steeds geen pariodiek. Het is een dubbel gevouwen A4-tje maar wel voorzien van het ons bekende logo (in zwart-wit).

We lezen dat een huisavond f 3,50 kost, dat de eerste boeken zijn uitgeleend en dat het eerste lid is geworven. In de versie van maart 1990 is ook de achterkant van het boekje beschreven. Dan gaat het snel. In juni 1990 is het al 12 bladzijden groot en ziet er verzorgd en gezellig uit. In het boekje van maart wordt voorgesteld om twee- à driewekelijks huisavonden te organiseren om eens bij elkaar te komen om te praten over niet alledaagse zaken.
Kennelijk heeft dit voorstel het nooit gehaald. Het zou trouwens nog tot december1994 duren voor het boekje daadwerkelijk Pariodiek zou gaan heten, de naam die Dolf Eijgenstein heeft voorgesteld. Dat was ook de tijd dat Joop met de redactie begon.

Tenslotte uit de het boekje van januari 1990 nog een verhaaltje. Het is te mooi om te laten liggen.
‘Ik ben een ellendige kerel,’ zei Hamun op een dag tot Giben. ‘De laatste tijd werd ik hevig geïrriteerd door de fouten van mijn vrienden en ik kwam tot de ontdekking dat ik hen bekritiseerde. Zelfs op jou, Giben, had ik kritiek.’
‘Ik vergeef je,’ zei Giben.
‘Ja, maar ik kan het mezelf niet vergeven,’ ging Hamun door. ‘Ik heb besloten deze fouten te overwinnen en mezelf te verbeteren.’
‘Ah, juist,’merkte Giben op. ‘Je wil beter zijn dan wij.’ 

Vergeeft u mij dat ik zo lang van stof was.
Willem

Een experiment

We hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen aan een experiment. Bij het laatste TV programma over het zesde zintuig is een dame als “winnaar” tevoorschijn gekomen. Ze moet dus wel enige gave hebben om dingen aan te voelen. Nu is ene Eric op het idee gekomen met haar een onderzoek te doen, omdat je bij een TV programma nooit weet hoe of wat mensen van te voren al weten.

Maar als we een onderzoek doen, moet het wel op een manier gebeuren dat het goed en grondig is zonder haar gave in twijfel te trekken. Daarom wil ik deze oproep doen: Zijn er mensen onder onze leden die graag zouden willen meedenken om dit onderzoek goed uit te voeren in samenwerking met Eric. Het is in ieder geval een interessant project en het hoort helemaal bij het doel waarvoor de Vereniging 30 jaar geleden is opgericht.

Meld u aan bij: info@parapsychologiezaanstreek.nl

Kascontrole

Om helemaal volgens de statuten te werken is een kascommissie nodig om de Kas van Rens te controleren. Ik maak me sterk dat onder onze leden wel twee mensen te vinden zijn die dat samen op zich willen nemen. Ik vraag dus bij deze:

Zijn er vrijwilligers voor of moet ik er twee aanwijzen? Meld je aan via info@parapsychologiezaanstreek.nl of rechtstreeks op de lezingavond. Alvast bedankt,
Joop

De vereniging voor Parapsychologie bestaat 30 jaar.

Wij zijn voor u de archieven ingedoken om eens wat te kunnen vertellen over de historie van onze vereniging. Hoe reilde en zeilde dat nu, daar in de jaren ’80?
Bent u van het eerste uur, dan zult u zeggen: ‘was dat niet 1983?’ Dat klopt want in 1983 werd , op initiatief van Jan Kleyn, de Werkgroep Parapsychologie Zaanstreek opgericht. Deze had ten doel: het bestuderen van paranormale evenementen door het organiseren van lezingen en het instellen van subwerkgroepen. De bereikte resultaten zouden worden gepubliceerd.
Een werkgroep dus met wetenschappelijke ambities.

Precies een jaar later (in 1984) werd de werkgroep vervangen door de vereniging zoals wij die nu nog kennen. De doelstellingen werden iets anders geformuleerd maar getuigden nog steeds van dezelfde ambities: de Vereniging liet lezingen houden waarbij het wetenschappelijke element geregelmatig werd onderstreept. Zo is er een brief van Jan Kleyn waarin staat dat de vereniging binnenkort een lezing astrologie zou houden. Dat was weliswaar een randverschijnsel binnen de parapsychologie maar toch wel interessant genoeg om eens van te horen.
Werd er ook onderzoek gedaan? Nou, dat schijnt een keer gebeurd te zijn maar de resultaten waren niet wereldschokkend. Wel ligt er in de archieven een brief van een dankbare mevrouw die het onderwerp als zeer inspirerend had ervaren.
Over dat eerste verenigingsjaar is weinig meer overgeleverd dan het jaarverslag en een handgemaakte, financiële verantwoording. Het verslag getuigt van enig ongenoegen bij de leden. Een beginnende vereniging heeft het vaak moeilijk en daarop was onze vereniging geen uitzondering. Dat jaar liep het aantal leden schrikbarend terug (van 80 naar 30). Toch ging de contributie zonder morren van f 25 naar f 30 per jaar.
Na de pauze besteedde men aandacht aan I-Tjing.
Na de eerste jaren verdween het wetenschappelijke element langzamerhand naar de achtergrond. Een aantal bestuursleden haakte enigszins teleurgesteld af. Maar de vereniging ging door, met name met het houden van lezingen en het onderhouden van contacten met andere spirituele organisaties. In 1987 werden er voor het eerst huisavonden georganiseerd en dat waren er meteen ook maar negen. Op deze avonden werden ook ontwikkelingsspelletjes gedaan. Een beetje verbaasd werd er geconstateerd dat de huisavonden zelfs relatief beter werden bezocht dan de lezingenavonden. Daardoor moest het bestuur op zoek naar een andere, kleinere locatie, de Vertoeving. Twee jaar later moest men daar weer weg. Kunt u raden waarom dat was? De oplossing komt in hoofdstuk 2. Het alternatief was: de Bres en dat zou het jarenlang blijven.
Zo ongeveer ging het in die eerste jaren. De notulen werden weliswaar nog met de hand geschreven, de Pariodiek was nog in de verste verte niet te bekennen maar… het begon toch al aardig te lijken op de Vereniging die we nu kennen.

Volgende maand deel 2 met o.a.: hoe zag de eerste Pariodiek eruit? Welke lezingen waren toen interessant? Hoe zat dat nou met die ontwikkelingsavonden en meer…. leest u dan weer mee?

Reacties op dit stuk worden zeer op prijs gesteld: willemrol48@gmail.com of gebruik het formulier
Willem