Joop Schouten Erelid Vereniging Parapsychologie Zaanstreek

Op dinsdag 19 januari jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Parapsychologie Zaanstreek (VPZ) plaats. Zoals de afgelopen twintig jaren steeds het geval was, werd de vergadering geleid door de man met het bordeauxrode jasje: Joop Schouten.
De VPZ, door de leden in het kort ‘Vereniging’ genoemd, werd 32 jaar geleden opgericht op 13 april 1984, met als doel lezingen te organiseren op het gebied van de parapsychologie. De lezingen werden indertijd aangekondigd middels een eenvoudige nieuwsbrief. Joop Schouten nam 23 jaar geleden dit werk van de toenmalige schrijfster over en veranderde de nieuwsbrief in een boekje dat de naam Pariodiek kreeg. Drie jaar later werd Joop voorzitter van de Vereniging. Een taak die hij meer dan 20 jaar zou uitoefenen. Al die tijd bleef hij ook de Pariodiek verzorgen.
Bestuursleden kwamen en gingen, maar Joop bleef letterlijk en figuurlijk, mede dankzij zijn jasje, de rode draad van de Vereniging.
Tijdens de vergadering oefende Joop voor de laatste keer zijn functie als voorzitter uit met het verslag van de lezingen van 2015. “En dan wordt het nu tijd voor mij om afscheid te nemen. Hierbij draag ik de voorzittershamer, nou eigenlijk de microfoon, over aan Yvonne Pietersma.” Waarna Joop opstond en een plaats tussen de leden innam. IMG_2165-2Yvonne begon haar taak als voorzitster met het in het zonnetje zetten van Joop die onder applaus bloemen en geschenken ontving. Vervolgens kondigde Yvonne aan dat als erkenning voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet Joop Schouten tot het eerste erelid van de Vereniging werd gemaakt. In de pauze werd er getoost. Helaas was het pittig aan het vriezen en was het voor velen niet mogelijk om in de auto te stappen en misten zij zo de gelegenheid om Joop te kunnen eren.
Daarom nodigen wij dan ook iedereen van harte uit om op 15 februari tijdens de lezing over Theosofie, de gelegenheid te nemen om Joop alsnog de hand te komen schudden en te feliciteren met zijn welverdiende nieuwe titel.
Joop draagt ook het hoofdredacteurschap van de Pariodiek over, maar heeft beloofd te blijven bijdragen.
Martine