Pariodiek

Lieve Leden en Sympathisanten,
Maandag was de Algemene Leden Vergadering. Er waren 11 leden die de tijd hadden
gevonden om naar ons toe te komen en mee te denken over hoe nu verder met onze mooie
Vereniging. Je zou kunnen zeggen: 11 leden maar? Juist door die 11 leden werd het een
zinvolle vergadering. Men was zeer betrokken en had zeer goede en ter zake kundige
voorstellen. Daar kunnen we wat mee. Verderop in deze Pariodiek zal ik wat meer
uitweiden over deze zeer boeiende avond.
Maandag 6 februari komt er weer een interessante avond in dit geval over de Tarot met
Frans Meulman. We kennen Frans natuurlijk uit het verleden waar hij een paar keer optrad
na de pauze in de Algemene Leden Vergadering. We weten nog dat hij vaak een geintje niet
schuwde. Waarom zou dat ook niet kunnen?
Hij heeft ook zijn televisieprogramma gehad en was daar ook zeer gezien. Het belooft dus
weer een mooie avond te worden. Hij heeft nog wel eens voor alle aanwezigen met wat
minder kaarten iets verteld wat op het nieuwe jaar sloeg. Maar als we weer met 50 zijn
maandag zal hij daar wel geen tijd voor hebben. We moeten het even afwachten.
Tot ziens allemaal. Joop
Op 6 februari:
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
1
Maandag 6 februari 2023
Tarot met Frans Meulman
Frans is een graag geziene gast op een van onze lezingavonden. Vandaar dat we hem nu
weer uitgenodigd hebben. We hebben de Tarotkaarten allemaal we eens gezien, maar er
gevolgtrekkingen mee maken is een andere zaak.
Frans zal dan ook een korte uitleg geven. De Grote Arcana is het meest symbolische deel
van de Tarot en vertegenwoordigt de belangrijke veranderingen in ons leven. De kaarten
van de Kleine Arcana vertegenwoordigen de vier elementen: vuur, lucht, aarde en water.
Die hebben meer te maken met de dingen van alle dag. Maar elke kaart heeft uitleg nodig
zeker in combinatie met andere kaarten.
Frans schudt de kaarten. Een van de aanwezigen trekt een kaart. Hij heeft ook vergrote
kaarten mee, zodat ieder kan zien over welke symbolen de kaart gaat en wat de uitleg zal
zijn voor degene die de kaart getrokken heeft. Het is soms ook nodig andere kaarten erbij te
betrekken, om de boodschap te verduidelijken. Een en ander zal humoristisch, ontspannen
en toch serieus verteld worden, Frans kennende.
Het zal een interessante en aangename avond worden.
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis
(als je meteen de €30 contributie voor de rest van ons verenigingsjaarjaar afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro
2
Terugblik op de lezing van 9 januari 2023
Dromen en Droomanalyse met Marja Moors
Dromen doe je als iets een passie is of als het nodig is om gebeurtenissen te verwerken.
Marja begint de therapie met de vraag: hebt u gedroomd? Zo vindt ze ook dat het goed is
in een relatie dromen te bespreken omdat je dan ook weerwoord krijgt en misschien meer
begrip voor de ander.
Marja Schrijft haar dromen al zo’n dertig jaar op. Dan word je ook gewaar van bijvoorbeeld
hoe vaak een bepaalde droom terugkomt, omdat je met die repeterende droom echt wat
moet. Eigenlijk Is het een mooie manier om met je eigen dromen om te gaan, zodat je
later anderen er mee kan helpen.
Dromen bevatten al onze elementen en kunnen onze eventuele disbalans helen. Soms zijn
ze symbolisch, maar je hoort je ook af te vragen of ze echt zijn. Dus bel eens iemand op als
hij of zij in je droom voorkwam om te kijken of je droom waarheid bevat.
Een nachtmerrie is heel belangrijk, en daarom goed er met iemand over te praten. En als
iemand met jou over zijn dromen praat, probeer dan niet meteen te veel jouw omgang
met dromen een op een als oplossing te geven. Begin dan je antwoord bijvoorbeeld met:
Als het mijn droom was…. .
Freud heeft veel gesproken over dromen rond het jaar 1900.
Jung is de “godfather” van de droom en niet alleen die van het onderbewuste, maar ook
die van het bovenbewuste. Volgens Jung kun je inderdaad je balans herstellen.
Hij liet ook weten wat we allemaal met elkaar gemeen hebben: de moeder en de dood.
Een cirkel is ook een oer-symbool. Maar de symbolen betekenen niet voor eenieder
hetzelfde.
We hebben een gezegde als: Slaap er een nachtje over. Dat kan inderdaad een goede raad
zijn, als je het over “in balans komen” hebt.
We kunnen verschillende soorten dromen onderscheiden: Schouwdromen, Lucide
dromen, Telepathische dromen, Voorspellende dromen enz. Meestal weet je niet dat een
voorspellende droom dat ook is. Het zou goed zijn iemand te waarschuwen, omdat ze heel
vaak over ongelukken of problemen gaan.
Een overledene kan je geruststellen in een droom of andersom. Dromen over een ander
kunnen ook over jezelf gaan. Na een realitycheck kom je er vaak wel achter. Dromen
kunnen in kleur zijn of in zwart-wit. Je kunt heel soms dezelfde droom hebben als iemand
anders. Dan moet je er ook samen wat mee, zou je zeggen. Je kunt ook dromen over
vorige levens. Wel heel bijzonder omdat we eigenlijk nooit iets weten over onze vorige
levens.
3
Edgar Cayce, een paranormaal medium in de VS begin 20ste eeuw, deed zijn waarnemingen
meestal in dromen en kon zo heel veel mensen helpen met hun problemen.
Als je dromen wilt gaan opschrijven om er wat mee te doen later, is het ’t beste om in de
houding waarin je wakker wordt wat steekwoorden op te schrijven. Dan kan je later het
verhaal uitwerken. Want anders ben je de droom heel snel vergeten.
Marja gaf niet zozeer een “lezing” maar vertelde gewoon op een ongedwongen manier over haar en onze
dromen, wat voor ons de mogelijkheid gaf om vele vragen te stellen. Het werd zo een heel bijzondere
avond.
Joop
De Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2023

Zoals al onze avonden begonnen we precies om 8 uur te vergaderen.
De leden, 11 in getal werden welkom geheten. Omdat we met niet zo veel mensen waren
konden we met zijn allen om de tafels zitten zodat iedereen er bij was.
De financiën, door Rens heel overzichtelijk op papier gezet, kregen onze goedkeuring. Dus
Rens, bijzonder bedankt. We weten ook dat het allemaal niet makkelijk voor je is dit nu ook
nog te doen.
De lezingen van dit seizoen kregen goedkeuring van de leden. Voor die van volgend jaar
werden behoorlijk wat suggesties aangedragen. We moeten daarvoor natuurlijk mensen bij
zoeken, die de onderwerpen kunnen behandelen en die betaalbaar zijn voor ons. Maar er
kunnen nog steeds onderwerpen opgegeven worden, denk daaraan.
We hebben echt uitbreiding van het bestuur nodig, omdat we ook meer activiteiten willen
ontplooien. Het was heel fijn dat Angela zich beschikbaar heeft gesteld al vóór deze
vergadering. Welkom Angela en het ziet er naar uit dat we fijn zullen samenwerken. Maar
we hebben toch nog wel twee nieuwe bestuursleden nodig om alles wat we willen doen ook
van de grond te krijgen. In dit opzicht is er ook vanuit het bestuur behoefte aan
ondersteunende leden die een soort ledenraad kunnen vormen om het bestuur te
ondersteunen. Als mensen zich betrokken voelen, houden we ons aanbevolen!
4
Een van de activiteiten zou kunnen zijn: Huisavonden. In het verleden hebben we die ook
gehouden. Er komen dan een niet te groot aantal leden bij elkaar om bijvoorbeeld het
onderwerp van een lezing meer uit te diepen en ook wat persoonlijker te kunnen
behandelen. Daarvoor hebben we mensen nodig die hun huiskamer ter beschikking willen
stellen, of een andere ruimte. Alleen was toen de afspraak dat die avonden zichzelf zouden
moeten bedruipen, dat de deelnemers leden moeten zijn, om het persoonlijke wat meer
gelegenheid te geven. Verder is er de mogelijkheid om cursussen te geven. Maar het is in
het verleden niet gelukt omdat het nogal duur werd voor de deelnemers. Ook is het
misschien leuk om eens in een tuin te lopen waarin kruiden verbouwd worden die ook goed
voor onze gezondheid zijn.
Enfin het zijn plannen waar we ons nog over moeten buigen.
De ruimte bij BWZ waar we nu samenkomen op de lezingavonden is niet groter. Als er
meer dan 50 mensen komen wordt het wel heel krap. Als we dus meer mensen verwachten
moeten we ergens anders onze toevlucht zoeken. Daar gaan we nu mee bezig dus dat zal
ook goed komen.
Er waren ook leden die in de toekomst een presentatie kunnen geven. We hebben in het
verleden ook wel eens een lid voor de groep gehad. Dat geeft toch nog iets aparts omdat we
dan nog meer “onder elkaar” zijn.
We willen mensen met boeken die een beetje slaan op dingen die we in de Vereniging
horen, gelegenheid geven om bv. van 19.30 tot 20 uur op een lezingavond hun boeken te
verkopen of bijvoorbeeld uitlenen of ruilen. Als een soort verenigingsbibliotheek die we nu
niet meer hebben.
Er zijn wel eens sprekers die te duur zijn voor onze niet zo’n grote vereniging. We zouden
dan met een andere vereniging de kosten kunnen delen, maar we dachten niet dat er zo’n
vereniging in de buurt bestaat. Er zijn er een paar gestopt en er zijn er die alleen
waarnemingen doen. Dus wat is dan wijsheid? Misschien toch de leden iets laten bijdragen
op zo’n avond?
Een Open Dag zoals we vroeger wel deden daar voelt het bestuur niet heel veel voor. Er is
bijzonder veel geregel van te voren voor nodig en het was dan best een mooie dag maar we
hielden er soms 1 en op een goede dag 2 nieuwe leden aan over.
Bij de rondvraag waren geen moeilijke vragen meer omdat iedereen zijn zegje ervoor al had
gedaan.
Het was een fijn overleg met elkaar en zoals zo vaak hadden de thuisblijvers weer eens
ongelijk.
Joop
5
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 6 maart Karel Haakman over Kinderen en Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber

TAROT

 

 

De Tarot maakt deel uit van de westerse mysterietraditie. Het is een van de (populairste) systemen die gebruikt kan worden om de toekomst mee te voorspellen. De geschiedenis van de Tarot-symboliek is gehuld in mysterie. Sommige van de symbolen zijn vermoedelijk afkomstig uit China, India of Egypte. Tarotkaarten dateren uit de 15e eeuw in Spanje, Italië en Frankrijk.

Hoewel niemand het precies kan zeggen, of kan bewijzen, wordt aangenomen dat het Tarot-deck meer dan 500 jaar oud is. De archetypische wortels die het spel bevat zouden zelfs nog verder (bijna 2000) terug gaan in de tijd. Waarvoor het kaartspel officieel is bedacht, bron van wijsheid of spel voor vermaak, dat is een discussie die al jaren gevoerd wordt. Dat gezegd hebbende is Tarot een opslagplaats geworden van oude wijsheid en levens inzichten.

Waarom werkt de Tarot? Dat is de vraag die nooit volledig beantwoord is. Wat duidelijk is geworden door de jaren heen is dat het werkt*. Sommige mensen geloven dat tarot een verbinding maakt met het bovennatuurlijke, of een dimensie die voor ons niet zichtbaar is, anderen geloven dat het spel een reflectie is van ons innerlijke zelf.

Wanneer je nuchter naar beiden verklaringen kijkt lijkt het wellicht wat vergezocht. Toch blijkt elke kaart een symboliek te bevatten die over de macht beschikt om (toekomstige) gebeurtenissen helder weer te geven en te omschrijven. De kaarten geven daarnaast de kracht om antwoorden in onszelf te vinden en ze leren ons om binnen ons zelf te kijken naar wat er speelt in ons leven.

Op maandag 7 febr. Neemt Frans Meulman u mee in een wonderbaarlijke spirituele wereld. Frans is meer dan 30 jaar actief en geeft u middels de kaarten van de Tarot antwoord op uw vragen in de vorm van een reading. U kunt dit persoonlijk bijwonen op maandag 6 febr. Aan de Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan(BWZ gebouw) Zaal open om 19.30 uur  aanvang 20.00 uur. Leden gratis toegang, niet leden kosten 10 Euro.U kunt  u opgeven  via theo40@yahoo.com

VERENIGING voor PARAPSYCHOLOGIE
ZAANSTREEK – WATERLAND
Opgericht: 14 maart 1984
PARIODIEK No.5
Seizoen 2022/2023 januari
Zaandijk 31 december 2022
Lieve Leden en Sympathisanten,
Het kan nog net in het Oude Jaar. Jullie allemaal een gezellige jaarwisseling toewensen en
alvast een mooi begin van 2023. Want in januari kunnen we het gewoon doen zoals we
altijd gewend waren. Corona laten we ver achter ons. Gelukkig wel. We hebben in het oude
jaar al weer heel mooie avonden beleefd en we gaan daar natuurlijk mee door in het nieuwe
jaar.
We beginnen 9 januari met een veelbelovende avond over dromen met Marja Moors, die
door cursussen te doen al heel wat mensen geholpen heeft. Door dromen te “beleven” leren
we meer over onszelf en hoeven we niet helemaal te wachten tot we ons lichaam verlaten
hebben om onszelf te doorgronden.
Verder staat de Algemene Leden Vergadering op het programma op 30 januari. Ik verheug
me daar op. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, omdat we dan
natuurlijk alleen met leden bij elkaar zijn. Alles wat de Vereniging aangaat komt dan ter
sprake. Uiteraard mag iedereen zijn zegje doen. Ook het aangeven van onderwerpen voor
komende jaren is een onderwerp voor die avond. Om het allemaal een beetje leuk te maken
doen we in de pauze een gratis drankje. Misschien komen daardoor niet eens meer leden
opdagen maar we vinden het gewoon gezellig.
Tot ziens allemaal. Joop
PS: De Algemene Ledenvergadering is alleen voor leden! Natuurlijk.
Op 9 januari:
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
1
Maandag 9 januari 2023
Dromen en Droomanalyse met Marja Moors
Dromen worden sinds de oudheid gebruikt als bron voor kennis en visie. ’s Nachts werken
onze hersenen anders en zijn we ontvankelijk voor een ruimer perspectief. Iedere ochtend
opnieuw geven onze dromen informatie over ons emotionele evenwicht, zaken die onze
aandacht nodig hebben en toekomstpotenties. Omdat dromen vaak thema’s weergeven die
zich nog in de ‘blinde hoek’ van ons bewustzijn bevinden is de dialoog over een betekenis,
het samen dromen, een goede manier om de droom te onderzoeken. Het aandacht hebben
voor de droom verbindt mensen met hun eigen innerlijke stem, zorgt voor genezing en
ontwikkeling en helpt zowel op individueel als op collectief niveau de toekomst van een
nieuwe orde te realiseren.
Marja studeerde psychologie en rondde deze studie af met een onderzoek naar de
bruikbaarheid van dromen in het dagelijks leven. Als zelfstandig gevestigd psycholoog,
relatietherapeut en coach begeleidt ze mensen met zowel reguliere als meer alternatieve
methoden. In het bedrijfsleven helpt ze teams en organisaties waardevolle informatie uit het
onderbewuste middels droomwerk te ontsluiten.
En aangezien eenieder droomt, zal ieder deze avond dingen horen waar je wat aan hebt.
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis
(als je meteen de €30 contributie voor de rest van ons verenigingsjaarjaar afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro
2
Terugblik op de lezing van 11 december 2022
Klankschalen met Katherina Borneveld
Katherina werkt intuïtief. Vandaar dat elk klankbad anders is. Ze voelt gewoon aan wat de
toehoorders nodig hebben en werkt daaraan.
Na de introductie van Katherina, waarin ze uitlegde waar de instrumenten voor dienden,
ging ze over tot het bespelen van de oceandrum, de klankschalen, de rainstick, en de grote
gong. Ze had ook de klokjes, die zo in de tijd tussen Sinterklaas en Kerst je meteen naar
Kerstmis deden verlangen.
De oceandrum liet ons langs het strand lopen met de branding, eerst heel zacht en allengs
harder, alsof we dichter bij het water waren gaan lopen. Je voelde bijna de zon op je bol
schijnen.
De klankschalen lieten daarna hun geluid horen, hoog, laag en met midden-klanken. De
meeste van ons zaten met hun ogen dicht, vandaar dat ze vóór het klankbad had verteld hoe
ze die geluiden zou maken met haar “klopper”, waarvan sommige voorzien waren van een
bolletje, “de stijker”. Als ze daarmee langs de bovenkant van de klankschaal veegde kwam
er een heel bijzonder zangerig geluid uit.
Daarna begon het te regenen met de rainstick. Deze keer werden we er niet nat of koud van,
maar ikzelf wachtte eigenlijk meer op de grote gong, waar Katherina zachtjes op kon slaan
maar waar ze ook over kon wrijven met een strijker, zodat er een zeer diep geluid van
kwam.
In dit verband is het misschien leuk te vertellen dat bij een vorige avond met klankschalen,
de vrouw, die toen de avond verzorgde, met een laagje water in een klankschaal liet zien dat
het wateroppervlak een heel bijzondere werveling liet zien. Aangezien ons lichaam voor het
grootste deel uit water bestaat, zal ons lichaam ook op de frequentie reageren.
Hoe het wordt als twee aanwezigen iets heel anders nodig hebben, weet ik natuurlijk niet,
maar ik vond het een mooie avond. Ik weet niet of het kwam omdat Katherina gezegd had
dat we de volgende dag nog wel konden voelen dat we deze avond meegemaakt hadden,
maar ik was die dinsdag toch meer ontspannen leek het wel.
Na de pauze ging ze nog een vrolijk door, Het leek mij toen iets minder te doen. Ik weet
natuurlijk niet of de koffie daar een oorzaak van was.
Het was al met al een hele mooie avond zo in december
Joop
3
Agenda van de Vereniging voor Parapsychologie:
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 7 maart Karel Hoekman (?) over Kinderen en Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber met Waarnemingen

Droomanalyse/Onderzoek

Op maandag 9-1-2023 houdt Marja Moors een lezing over droomanalyse/onderzoek in het BZW gebouw aan de Pinkstraat 14 in Koog aan de Zaan. De zaal is open om 19.30 uur aanvang 20.00 uur. Leden gratis niet leden 10 Euro toegang. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. U kunt zich aanmelden op het account theo40@yahoo.com.Hieronder volgt info over Marja.

Na mijn studie klinische psychologie ben ik opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie), relatietherapeut (lid NVRG) en (team)coach.

Het werk van C.G. Jung en Ken Wilber (transpersoonlijke psychologie) hebben mij mede gevormd. Ervaring met het werken in organisaties deed ik o.a. op als programmamaker en trainer in leidersschapstrajecten bij de Baak (Management Centrum VNO-NCW)

In mijn werk combineer ik reguliere werkwijzen als cognitieve gedragstherapie met meer alternatieve methoden. De manier waarop ons onderbewuste tot ons spreekt, met name via dromen, heeft mijn grote belangstelling. Het werken met deze informatie is mij o.a. geleerd door Bas Klinkhamer en Hans Korteweg (van het ITIP), Robert Bosnak (Jungiaanse droomwerker), Jan-Jacob Stam (Hellingerinstituut voor familie- en organisatie-opstellingen), Karin Hamaker (Jungiaanse psychologie en Tarot) en Lucas Derks (van het IEP, neuro-linguïstisch programmeren – NLP).

Naast de regulier bijscholingen op het gebied van relaties en sexualiteit heb ik mij verdiept in tantra bij o.a. Carla Verberk. Haar benadering van tantra als een beoefening in gevoeligheid voor alles wat het leven biedt is een grote inspiratiebron voor mij. Op haar website van het centrum van tantracentrumvoortantrais veel informatie over tantra als ontwikkelpad te vinden.

Bij Naropa (naropa) heb ik kennis gemaakt met meditaties als Vipassana en de eenvoudige leidraad om ‘te zijn met wat er is‘ ter harte genomen. Bij Alexander Zöllner heb ik de opleiding non-duale coaching en therapie afgerond, zie artoflife.

 

Pariodiek

VERENIGING voor PARAPSYCHOLOGIE

ZAANSTREEK  – WATERLAND

 

Opgericht: 14 maart 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIODIEK No.4

Seizoen 2022/2023 december

 

 

 

Zaandijk 5 december 2022

 

Lieve Leden en Sympathisanten,

 

De Sint is alweer in het land. Wat zeg ik? Hij is al weer weg. De tijd gaat weer sneller nu er geen problemen meer zijn met corona. Nou ja, geen? Er wordt nog aangeraden om nu weer een prik te halen. Of het zoden aan de dijk zet, vraag ik me wel eens af. Maar omdat ik wat meer vatbaar ben als een paar jaar terug, heb ik het toch maar gedaan. We zien wel hoe het uitpakt.

Maandag 12 december hebben we weer een bijeenkomst. Eigenlijk in de kersttijd, want bijna iedereen zal dan de versierselen weer hebben hangen dan. Wat is er mooier om in deze prachtige tijd, met de vreugdevolle gevoelens voor vrienden en familie, een avond te hebben met Katherina Borneveld, die we al eens eerder gehad hebben met haar klankschalen. Omdat we vermoeden dat het weer best druk zal worden en onze ruimte niet al te groot is, zal het deze keer niet mogelijk zijn om de klankschaalklanken liggend over ons heen te laten komen. Daar is domweg geen plaats voor. Buiten kun je natuurlijk altijd gaan liggen, maar dat is nu koud en de klanken houden we ook binnen. Beter van niet dus.

Dan zit het Oude Jaar er al weer bijna op. We hebben dit halve jaar weer heel mooie bijeenkomsten gehad en ik kan bijna niet wachten tot we jullie in de Algemene Ledenvergadering weer eens echt kunnen spreken. We willen natuurlijk graag horen hoe jullie het vinden gaan nu we weer gewoon gestart zijn alsof er niets geheerst heeft. Dat zal plaatsvinden op maandag 30 januari en is natuurlijk alleen voor leden. Dan zijn alle feestdagen al weer voorbij. Sommige zullen dat jammer vinden, anderen zijn dan opgelucht.

 

Tot ziens allemaal.  Joop

 

 

De entree voor leden is gratis.         En je hoef je niet op te geven

De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.

Zaal open om 19.30

Het adres is:    BWZ gebouw

                        Pinkstraat 14

                            1541 HD Koog aan de Zaan

 

Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid

                                                                                                                                                                1

Maandag 12 december 2022

Klankschalen                                    met Katherina Bornefeld 

 

Katherina is al eerder bij ons geweest. De prachtige klanken die ze tevoorschijn haalt uit haar klankschalen, zal ons zeker tot Kerstmis bij blijven. De klanken lijken willekeurig te klinken, maar na een tijd merk je dat het iets met je doet. Geen enkele avond van Katherina is hetzelfde. Ze voelt aan wat de aanwezigen nodig hebben en laat dat dan ook horen. Het is haar passie om mensen te inspireren en hun eigen kracht te laten voelen. We zullen na deze avond dan ook verkwikt en voldaan huiswaarts keren en kunnen de feestelijkheden die er aan zitten te komen makkelijk aan. En als we een keer “op slot” gaan, denken we terug aan de prachtige klanken van deze avond en redden we het weer.

Niet alleen de klankschalen, maar ook de gong, rainstick en zeker de oceandrum zullen voor ons aanvoelen als een klankbad. Ik herinner me de rainstick, waarbij het is alsof het regent en daarna het water kabbelend een weg vindt naar de lager gelegen gelegen opvang. Gelukkig worden we er alleen niet nat van.

De gong zorgt voor een soort kriebel in je buik, zonder dat je ergens last van hebt. Het is misschien een “ietsig” geluid, wat weer wegtrekt als de gong langzaam “uitdooft”.

Het zal zo een hele mooie laatste avond van kalenderjaar 2022 worden voor ons samen.

 

Tot ziens, Joop

 

 

Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)

 

Het adres is:    BWZ gebouw

                        Pinkstraat 14

                            1541 HD Koog aan de Zaan

 

Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid

 

Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis

(als je meteen de €30 contributie voor de rest van ons verenigingsjaarjaar afrekent)

Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro

2

Terugblik op de lezing van 7 november 2022

 

Sjamanisme                                                        met Adrienne Bonn

 

Sjamanisme is levenswijsheid : alles is verbonden.

We zitten in een kring, die gelijkwaardigheid aangeeft. Alle punten hebben dezelfde afstand tot het middelpunt.

Het medicijnwiel heeft ook een cirkelvorm met een middelpunt. Medicijnen veranderen je. Daardoor word je weer gezond. Het is dan ook zo dat alles wat je beter maakt, ook echt medicijn is voor ons.

Adrienne legt vier stenen op de cirkel in de vier windstreken. Het mag elke steen zijn, want de steen krijgt de intentie mee. Er waren ook deelnemers die stenen meegebracht hadden. Ik had vergeten dat te vermelden in de aankondiging van deze lezing.

In het middelpunt van ons medicijnwiel bevindt zich de creator en geeft de intentie.

Het Oosten is lente, lucht, dag, opgang en staat voor “nieuw” en wijsheid.

Het Zuiden is zomer, middag met humor en dans.

Het Westen is herfst, ondergang, water, ondergaande zon, naar binnen gaan en                                                                 levenservaring.

Het Noorden is winter, nacht, aarde, wijsheid, stilte, loslaten, reiniging en helderheid.

Maar als je uitgaat van een mensenleven is:

Oost: geboorte

Zuid: spelend kind

West: volwassenheid

Noord: ouderdom

Tussen die windrichtingen is er op 45° plaats voor nog meer stenen:

Tussen oost en zuid: hoop en overvloed.

Tussen zuid en west: liefde, warmte en verbinding.

Tussen west en noord: maan, emotie, dromen, loslaten en alles mag zijn.

Tussen noord en oost: één met de aarde, verbinding, vader en moeder, evenwicht, harmonie.

Op de kleinere cirkel werden de volgende stenen gelegd:

Het element water, water mag vloeien.

Het element vuur, volharding en transformatie.

Het element lucht, dat wensen mogen uitkomen.

 

Verveling brengt beweging van binnenuit.

Met volle maan moet je plannen en daarna uitvoeren.

Met een koel hoofd en warme voeten blijf je geaard.

 

Toen het hele medicijnwiel er lag, gingen we via een geleide meditatie 7 generaties terug en naar de toekomst. We leven nu op de grens van de geziene en ongeziene wereld.

7 stappen naar achter geven ons 7 generaties terug.

7 stappen naar voren geven ons 7 toekomstige generaties.

Als we teruggaan hebben we gelegenheid dingen op te ruimen. Vanuit het verleden doen we 7 stappen naar voren om weer in het heden te komen. De stappen terug naar het heden gaan sneller omdat we minder hoeven te bouwen.

Nadat iedereen in de kring had laten weten wat we gevoeld hadden, kon je merken dat het een indringende avond was.

Heel inspirerend, ook voor de spreekster, vertelde ze.

 

 

 

                                               Joop

 

 

 

Agenda van de Vereniging voor Parapsychologie:

2022

Ma 12 september     Theo Wierdsma                 over UFO’s en Graancirkels

Ma 10 oktober         Richard Krebber                over Parapsychologie  

Ma 7 november       Adrienne Bonn                 over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen

Ma 12 december  Katherina Borneveld        met Klankschalen

2023

Ma 9 januari      Marja Moors             over Dromen en droomanalyse

Ma 30 januari    Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje

Ma 6 februari    Frans Meulman         met Tarot

Ma 7 maart        Karel Hoekman (?)   over Kinderen Paranormale ervaringen

Ma 3 april          Marion Berndsen      over Spirituele Stervensbegeleiding

Ma 8 mei           Mirjam Lefhebber     met Waarnemingen

 

 

4

Klankschalen Healing

Op maandag  12 december houdt Katherina Bornefeld een klankhealing in het BWZ gebouw aan de Pinkstraat 14 in Koog aan de Zaan. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Leden gratis, niet leden 10 Euro. Graag aanmelden bij theo40@yahoo.com, er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Een klankbad is een prettige manier om helemaal bij jezelf te komen. Door de zachte klanken van
de klankschalen, gong, oceandrum, rainstick en andere instrumenten kan het lichaam ontspannen en weer tot adem komen. Klank raakt ons in onze oorspronkelijkheid, daar waar wij nog grenzeloos vertrouwen hadden. Daardoor geraken wij in een lichte transtoestand, die ons een geborgen ruimte geeft. Zo kan klank helpen loslaten, je bewustzijn vergroten en nieuwe inzichten en inspiratie
geven. Het helpt je in liefde te komen waar alles mag en niets moet. Klank activeert zo het natuurlijk helend vermogen van de mens en zijn natuurlijke stemming. Trilling en klank vormen de matrix die alles in het universum met elkaar verbindt. Ik werk intuitief en afgestemd op de groep en wat deze op dat moment nodig heeft. Elk klankbad is daardoor uniek. Mijn opleiding in de klankmassage en mijn meer dan 30 jaar ervaring als muzikante helpen mij om er een subtiel en mooi vloeiend geheel van te maken.

Op deze avond geef ik 2 klankbaden met elk een ander thema en die op elkaar aansluiten.

Klankbad 1: Expansie van het hart
Door het hart te openen en oude ballast los te laten scheppen wij ruimte om onvoorwaardelijke liefde toe te laten en verbinding met al wat is te ervaren.

Klankbad 2: Kontakt met je eigen Waarheid
Wij hebben allemaal een persoonlijke blauwdruk, onze eigen waarheid en de klanken kunnen de poorten openen om dit gebied in je binnenwereld bloot te leggen, waar te nemen en te h(er)kennen.
Hoe meer wij ons met onze eigen blauwdruk en waarheid verbinden en deze in overeenstemming met ons hart leven, hoe meer wij ons gedragen zullen voelen op onze weg.

pariodiek

VERENIGING voor PARAPSYCHOLOGIE
ZAANSTREEK – WATERLAND
Opgericht: 14 maart 1984
PARIODIEK No.3
Seizoen 2022/2023 november
Zaandijk 3 november 2022


Lieve Leden en Sympathisanten,
Wat is het prachtig weer de laatste tijd. Maar hoort dat wel zo? In het weekend waren er
al weer schaatswedstrijden terwijl we buiten gewoon zonder jas liepen en als je niet
uitkeek in korte broek. Het is natuurlijk wel zo dat er in een soms ver verleden ook rare
schommelingen waren op gebied van klimaat. IJstijden kwamen voorbij en als je wat
dieper in de grond komt kun je ook zien dat er warmere tijden zijn geweest. Maar ik
maak me sterk dat de verandering nooit zo snel ging als nu.
Vroeger had de oorzaak van de verandering een natuurlijke oorsprong, zoals de
veranderende stand van de aardas, wat maar heel langzaam ging. De natuur heeft dan de
tijd om langzaam mee te veranderen, zodat het natuurlijk evenwicht het kon bijhouden.
Nu is dat anders. Er hebben nog nooit zo veel mensen op deze aarde gewoond met bijna
allemaal dezelfde behoeftes. De aarde, hoe groot ook, raakt voor bepaalde grondstoffen
uitgeput. En wat we veel gebruikt hebben, hadden we veel nodig dus dat zullen we gaan
missen. De uitvinders onder ons zouden moeten opstaan om dingen die we nodig hebben
op een andere manier te maken en zonder weer andere stoffen op te maken. De energie
die we gebruiken gaat nooit verloren heb ik wel eens gehoord dus als er geen oorlog
gemaakt wordt hebben we daar genoeg van. We zouden het weer uit de dampkring
moeten halen!
We hebben maandag weer een mooie avond met elkaar en met Adrienne Bonn, die ons
gaat vertellen over Sjamanisme en wat we ermee kunnen en ze zal met ons oefeningen
doen zodat we het ook kunnen voelen. Dat wordt weer interessant.
Tot ziens allemaal. Joop
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid

Maandag 7 november 2022
Sjamanisme met Adrienne Bonn
Sjamanisme is oeroud en gaat ver terug bijna naar het begin van onze jaartelling. Het is
een levenswijsheid die uitgaat van verbinding en bezieling en z’n oorsprong vindt in het
Altai gebied in Siberië. In de loop van de tijd zijn de gedachtes van het Sjamanisme
verspreid over de hele wereld. Alles is met alles en iedereen in de geziene en ongeziene
wereld verbonden. En alles van natuur, van de elementen, mineralen, van steen tot mens
heeft een ziel en communiceert ongezien en gezien met elkaar via het hart en het
energieveld om iets en iedereen heen. Het is daarbij wel zo dat elke streek en zelfs ieder
mens het Sjamanisme anders beleeft. Indianen van Zuid-Amerika bijvoorbeeld noemen
hun spirituele beleving anders maar het komt heel dicht bij het Sjamanisme van Siberië.
Het is dan ook een spirituele levenswijze en healing methode. Het woord Sjamaan
betekent “de extatische” en wordt zo genoemd omdat hij zichzelf onder begeleiding van
trommelgeluid zingend in trance danst. In deze trance maakt de Sjamaan een reis naar
een andere werkelijkheid, waar hij kan schouwen en van waaruit hij met spirits en
krachtdieren kan helen.
Om je ook te laten voelen en te laten meemaken zal Adrienne ons meenemen in het
Sjamanisme en ons laten beleven hoe het voelt om met Sjamanistische oefeningen bezig
te zijn.
Ik verheug me nu al op wat de avond ons brengen zal.
En dan te bedenken dat ik het ook leuk vind jullie allemaal weer te zien!
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis (als je meteen de €40 contributie afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro

Terugblik op de lezing van 10 oktober 2022
Parapsychologie met Richard Krebber
Richard begon te vertellen dat hij geboren is in Nieuw Guinea, het tegenwoordige West
Papoea. Op verschillende plaatsen op deze wereld kijken mensen anders tegen de
werkelijkheid aan. Zo heeft hij mensen met een psychose geholpen zonder pillen omdat
er altijd een heel vervelende gebeurtenis uit het verleden de oorzaak is van die psychose.
De psychiater moet de patiënt dan wel doorsturen! Als je die psychose onderdrukt met
pillen komt hij later zeker weer terug. Iemand die stemmen hoorde heeft hij ook
geholpen.
Hij heeft in Zwitserland de cursus Parapsychologie en Pedagogie gevolgd na zich hier in
cytologie (cel kunde) en sjamanisme bekwaamd te hebben. Hij is al 66 jaar maar ziet zich
niet zitten achter de geraniums.
Hij heeft een zesde zintuig: voelt na een handdruk al wie hij voor zich heeft.
Voorspellende dromen geven meestal aan dat er iets slechts op komst is.
Met een foto van het gezicht van iemand kan hij een reading doen, vaak healing geven en
advies geven. Soms ziet hij dan een probleem bij die persoon, die er zelf nog geen weet
van heeft.
De werkelijkheid heeft verschillende aspecten. Zo kan hij van de 7 chakra’s de
verschillende kleuren zien, terwijl “gewone” mensen niets zien.
Als je ergens interesse in hebt kun je je er beter in bekwamen, kun je gegevens over dat
onderwerp beter begrijpen en onthouden. Als scheikunde je bijvoorbeeld interesseert zou
je een goede edelsmid kunnen worden.
Na het tv-programma: Het Zesde Zintuig, wat hij begeleide, kreeg hij 80.000 brieven van
bewonderaars en mensen met problemen.
Als je je in iets ontwikkelt, stopt het niet en kom je er steeds verder mee. Het laat je dan
niet meer los.
Als mensen een blokkade ondervinden gaan alternatieve geneeswijzen vaak uit van de
chakra’s en soms ook van de kleuren van de aura. Dat is het energieveld van de mens, het
dier, de boom of de plant en zelfs van de steen of andere “dode” dingen.
Om aan te tonen dat mensen informatie kunnen overgeven zonder elkaar te zien of in
elkaars nabijheid zijn, werden van twee proefpersonen, die zich in verschillende kamers
bevonden, de hersenen gemeten. Als er in de ene kamer beelden worden vertoond van
een abattoir, worden gegevens ook in de andere kamer ontvangen. Ieder is met iedereen
verbonden. Een mens is meer dan de som van de delen.
De ziel is ons bewustzijn. Bij het overlijden wordt het lichaam van de ziel en de geest
gescheiden.
Energie gaat nooit verloren, informatie ook niet. Als je dus raad vraagt aan een medium,
kan die iets meemaken wat jou jaren geleden is overkomen.

Onder Parapsychologie verstaan we: Telepathie, Helderziendheid, Psychokinese,
Geestverschijning en Spookhuis.
Als een paragnost wel met zwarte magie bezig geweest is, is hij energetisch belast. Maar
hij kan zichzelf reinigen. Wanneer iemand na “glaasje draaien” lastig gevallen werd door
een vastgelopen geest en het uitlegde aan een psychiater, zei die dat hij naar een
psychiater moest. De geest die moeilijk deed neemt immers geen pillen in!
Als je een gave hebt, kun je water programmeren. Je stopt er dan informatie in. Dus wat
Jomanda deed was zo gek nog niet. Ook op afstand kan er van alles gebeuren!
Er wordt vaak gezegd: “Laat eens wetenschappelijk onderzoek doen naar
Parapsychologische verschijnselen”. Daar is geen geld voor. Scepsis, een organisatie die
alles ontkent wat niet direct gesnapt wordt, doet ook geen onderzoek.
Richard is een bijzonder innemende man die veel bijzondere dingen vertelde. Daarom heb ik lang niet
alles kunnen bijhouden. Ik vond het een zeer bijzondere avond. Daarom hebben we hem na afloopgevraagd of hij volgend jaar weer wilde komen om door oefeningen ons dingen te laten beleven. Hij heeft toegezegd dat te doen. Prima!
Joop
Agenda van de Vereniging voor Parapsychologie:
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 7 maart Karel Hoekman (?) over Kinderen Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber met Waarnemingen

Lezing Sjamanisme

Op maandag 7 november is het zover dan vindt de lezing over Sjamanisme plaats. De lezing  wordt gegeven door Adrienne Bonn. Graag voor een ieder die komt een steen meenemen het is de bedoeling dat we o.a een medicijnwiel gaan maken.