Pariodiek

Lieve Leden en Sympathisanten,
Maandag was de Algemene Leden Vergadering. Er waren 11 leden die de tijd hadden
gevonden om naar ons toe te komen en mee te denken over hoe nu verder met onze mooie
Vereniging. Je zou kunnen zeggen: 11 leden maar? Juist door die 11 leden werd het een
zinvolle vergadering. Men was zeer betrokken en had zeer goede en ter zake kundige
voorstellen. Daar kunnen we wat mee. Verderop in deze Pariodiek zal ik wat meer
uitweiden over deze zeer boeiende avond.
Maandag 6 februari komt er weer een interessante avond in dit geval over de Tarot met
Frans Meulman. We kennen Frans natuurlijk uit het verleden waar hij een paar keer optrad
na de pauze in de Algemene Leden Vergadering. We weten nog dat hij vaak een geintje niet
schuwde. Waarom zou dat ook niet kunnen?
Hij heeft ook zijn televisieprogramma gehad en was daar ook zeer gezien. Het belooft dus
weer een mooie avond te worden. Hij heeft nog wel eens voor alle aanwezigen met wat
minder kaarten iets verteld wat op het nieuwe jaar sloeg. Maar als we weer met 50 zijn
maandag zal hij daar wel geen tijd voor hebben. We moeten het even afwachten.
Tot ziens allemaal. Joop
Op 6 februari:
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
1
Maandag 6 februari 2023
Tarot met Frans Meulman
Frans is een graag geziene gast op een van onze lezingavonden. Vandaar dat we hem nu
weer uitgenodigd hebben. We hebben de Tarotkaarten allemaal we eens gezien, maar er
gevolgtrekkingen mee maken is een andere zaak.
Frans zal dan ook een korte uitleg geven. De Grote Arcana is het meest symbolische deel
van de Tarot en vertegenwoordigt de belangrijke veranderingen in ons leven. De kaarten
van de Kleine Arcana vertegenwoordigen de vier elementen: vuur, lucht, aarde en water.
Die hebben meer te maken met de dingen van alle dag. Maar elke kaart heeft uitleg nodig
zeker in combinatie met andere kaarten.
Frans schudt de kaarten. Een van de aanwezigen trekt een kaart. Hij heeft ook vergrote
kaarten mee, zodat ieder kan zien over welke symbolen de kaart gaat en wat de uitleg zal
zijn voor degene die de kaart getrokken heeft. Het is soms ook nodig andere kaarten erbij te
betrekken, om de boodschap te verduidelijken. Een en ander zal humoristisch, ontspannen
en toch serieus verteld worden, Frans kennende.
Het zal een interessante en aangename avond worden.
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis
(als je meteen de €30 contributie voor de rest van ons verenigingsjaarjaar afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro
2
Terugblik op de lezing van 9 januari 2023
Dromen en Droomanalyse met Marja Moors
Dromen doe je als iets een passie is of als het nodig is om gebeurtenissen te verwerken.
Marja begint de therapie met de vraag: hebt u gedroomd? Zo vindt ze ook dat het goed is
in een relatie dromen te bespreken omdat je dan ook weerwoord krijgt en misschien meer
begrip voor de ander.
Marja Schrijft haar dromen al zo’n dertig jaar op. Dan word je ook gewaar van bijvoorbeeld
hoe vaak een bepaalde droom terugkomt, omdat je met die repeterende droom echt wat
moet. Eigenlijk Is het een mooie manier om met je eigen dromen om te gaan, zodat je
later anderen er mee kan helpen.
Dromen bevatten al onze elementen en kunnen onze eventuele disbalans helen. Soms zijn
ze symbolisch, maar je hoort je ook af te vragen of ze echt zijn. Dus bel eens iemand op als
hij of zij in je droom voorkwam om te kijken of je droom waarheid bevat.
Een nachtmerrie is heel belangrijk, en daarom goed er met iemand over te praten. En als
iemand met jou over zijn dromen praat, probeer dan niet meteen te veel jouw omgang
met dromen een op een als oplossing te geven. Begin dan je antwoord bijvoorbeeld met:
Als het mijn droom was…. .
Freud heeft veel gesproken over dromen rond het jaar 1900.
Jung is de “godfather” van de droom en niet alleen die van het onderbewuste, maar ook
die van het bovenbewuste. Volgens Jung kun je inderdaad je balans herstellen.
Hij liet ook weten wat we allemaal met elkaar gemeen hebben: de moeder en de dood.
Een cirkel is ook een oer-symbool. Maar de symbolen betekenen niet voor eenieder
hetzelfde.
We hebben een gezegde als: Slaap er een nachtje over. Dat kan inderdaad een goede raad
zijn, als je het over “in balans komen” hebt.
We kunnen verschillende soorten dromen onderscheiden: Schouwdromen, Lucide
dromen, Telepathische dromen, Voorspellende dromen enz. Meestal weet je niet dat een
voorspellende droom dat ook is. Het zou goed zijn iemand te waarschuwen, omdat ze heel
vaak over ongelukken of problemen gaan.
Een overledene kan je geruststellen in een droom of andersom. Dromen over een ander
kunnen ook over jezelf gaan. Na een realitycheck kom je er vaak wel achter. Dromen
kunnen in kleur zijn of in zwart-wit. Je kunt heel soms dezelfde droom hebben als iemand
anders. Dan moet je er ook samen wat mee, zou je zeggen. Je kunt ook dromen over
vorige levens. Wel heel bijzonder omdat we eigenlijk nooit iets weten over onze vorige
levens.
3
Edgar Cayce, een paranormaal medium in de VS begin 20ste eeuw, deed zijn waarnemingen
meestal in dromen en kon zo heel veel mensen helpen met hun problemen.
Als je dromen wilt gaan opschrijven om er wat mee te doen later, is het ’t beste om in de
houding waarin je wakker wordt wat steekwoorden op te schrijven. Dan kan je later het
verhaal uitwerken. Want anders ben je de droom heel snel vergeten.
Marja gaf niet zozeer een “lezing” maar vertelde gewoon op een ongedwongen manier over haar en onze
dromen, wat voor ons de mogelijkheid gaf om vele vragen te stellen. Het werd zo een heel bijzondere
avond.
Joop
De Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2023

Zoals al onze avonden begonnen we precies om 8 uur te vergaderen.
De leden, 11 in getal werden welkom geheten. Omdat we met niet zo veel mensen waren
konden we met zijn allen om de tafels zitten zodat iedereen er bij was.
De financiën, door Rens heel overzichtelijk op papier gezet, kregen onze goedkeuring. Dus
Rens, bijzonder bedankt. We weten ook dat het allemaal niet makkelijk voor je is dit nu ook
nog te doen.
De lezingen van dit seizoen kregen goedkeuring van de leden. Voor die van volgend jaar
werden behoorlijk wat suggesties aangedragen. We moeten daarvoor natuurlijk mensen bij
zoeken, die de onderwerpen kunnen behandelen en die betaalbaar zijn voor ons. Maar er
kunnen nog steeds onderwerpen opgegeven worden, denk daaraan.
We hebben echt uitbreiding van het bestuur nodig, omdat we ook meer activiteiten willen
ontplooien. Het was heel fijn dat Angela zich beschikbaar heeft gesteld al vóór deze
vergadering. Welkom Angela en het ziet er naar uit dat we fijn zullen samenwerken. Maar
we hebben toch nog wel twee nieuwe bestuursleden nodig om alles wat we willen doen ook
van de grond te krijgen. In dit opzicht is er ook vanuit het bestuur behoefte aan
ondersteunende leden die een soort ledenraad kunnen vormen om het bestuur te
ondersteunen. Als mensen zich betrokken voelen, houden we ons aanbevolen!
4
Een van de activiteiten zou kunnen zijn: Huisavonden. In het verleden hebben we die ook
gehouden. Er komen dan een niet te groot aantal leden bij elkaar om bijvoorbeeld het
onderwerp van een lezing meer uit te diepen en ook wat persoonlijker te kunnen
behandelen. Daarvoor hebben we mensen nodig die hun huiskamer ter beschikking willen
stellen, of een andere ruimte. Alleen was toen de afspraak dat die avonden zichzelf zouden
moeten bedruipen, dat de deelnemers leden moeten zijn, om het persoonlijke wat meer
gelegenheid te geven. Verder is er de mogelijkheid om cursussen te geven. Maar het is in
het verleden niet gelukt omdat het nogal duur werd voor de deelnemers. Ook is het
misschien leuk om eens in een tuin te lopen waarin kruiden verbouwd worden die ook goed
voor onze gezondheid zijn.
Enfin het zijn plannen waar we ons nog over moeten buigen.
De ruimte bij BWZ waar we nu samenkomen op de lezingavonden is niet groter. Als er
meer dan 50 mensen komen wordt het wel heel krap. Als we dus meer mensen verwachten
moeten we ergens anders onze toevlucht zoeken. Daar gaan we nu mee bezig dus dat zal
ook goed komen.
Er waren ook leden die in de toekomst een presentatie kunnen geven. We hebben in het
verleden ook wel eens een lid voor de groep gehad. Dat geeft toch nog iets aparts omdat we
dan nog meer “onder elkaar” zijn.
We willen mensen met boeken die een beetje slaan op dingen die we in de Vereniging
horen, gelegenheid geven om bv. van 19.30 tot 20 uur op een lezingavond hun boeken te
verkopen of bijvoorbeeld uitlenen of ruilen. Als een soort verenigingsbibliotheek die we nu
niet meer hebben.
Er zijn wel eens sprekers die te duur zijn voor onze niet zo’n grote vereniging. We zouden
dan met een andere vereniging de kosten kunnen delen, maar we dachten niet dat er zo’n
vereniging in de buurt bestaat. Er zijn er een paar gestopt en er zijn er die alleen
waarnemingen doen. Dus wat is dan wijsheid? Misschien toch de leden iets laten bijdragen
op zo’n avond?
Een Open Dag zoals we vroeger wel deden daar voelt het bestuur niet heel veel voor. Er is
bijzonder veel geregel van te voren voor nodig en het was dan best een mooie dag maar we
hielden er soms 1 en op een goede dag 2 nieuwe leden aan over.
Bij de rondvraag waren geen moeilijke vragen meer omdat iedereen zijn zegje ervoor al had
gedaan.
Het was een fijn overleg met elkaar en zoals zo vaak hadden de thuisblijvers weer eens
ongelijk.
Joop
5
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 6 maart Karel Haakman over Kinderen en Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber