Pariodiek

PARIODIEK No.7
Seizoen 2022/2023 maart
Zaandijk 26 februari 2023
Lieve Leden en Sympathisanten,
We zijn de winter weer doorgekomen, zonder al te veel ziektes. In ieder geval is corona niet
meer opgedoken, zoals mensen die het konden weten, wel voorspelden. Nee, er is nu zelfs
gezegd dat corona geen endemie meer is en we er hetzelfde mee om kunnen gaan als een
gewone griep en daar zijn wij in ieder geval nog niet aan overleden.
Nu de zon steeds weer iets later onder gaat en steeds weer een beetje hoger aan de hemel
gaat, leef ik weer een beetje op. Vroeger was ik al in het najaar bezig met mijn schaatsen en
wanneer het koud genoeg zou zijn dat we ze kunnen onderbinden. Ik doe nu maar een beetje
rustig aan. De schaatsen zijn de deur uit en de truien en warm ondergoed liggen klaar, zodat
het nog een beetje te harden is als de winter echt aanbreekt. Dat hebben we dit jaar niet
beleeft. Het was wel koud af en toe maar dat kwam door wind en koude regen.
En nu is het bijna alweer lente. Ik kan het zien aan mijn schuur. De schaduw van het huis
komt iedere dag een stukje lager en als hij op de tegels komt vind ik dat het lente is.
Maar eerst de lezing van maandag de 6de maart. Het belooft weer een heel interessante te
worden en deze keer mogen de kinderen gratis met de ouders meekomen. Dat is nog nooit
gebeurd, dus leuk om het een keer uit te proberen. We zijn heel benieuwd!
Tot ziens allemaal. Joop
Op 6 maart
De entree voor leden is gratis. En je hoef je niet op te geven
De entree voor niet-leden is € 10,- . Geef je op en kom op tijd.
Zaal open om 19.30
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
1
Maandag 6 maart 2023
Kinderen en Paranormale ervaringen met Karel Haakman
Karel voelde al het een en ander voor hij in de gaten kreeg dat hij iets kon met zijn
paranormale gave. Intussen gebruikt hij het om kinderen te helpen met hun paranormale
gevoel. Ouders leren hun kinderen vaak dat ze de dingen waarvan je niet weet waar ze
vandaan komen te onderdrukken. Daar worden kinderen niet vrolijk van. Er zijn zelfs
kinderen, die van hun eigen gevoel of gedachten bang worden. Neem ze serieus. Ze hebben
het al moeilijk genoeg, omdat ze met niemand kunnen praten over dingen die anderen niet
zien. Karel heeft al menig kind en daarmee ook hun ouders kunnen helpen.
Kinderen kunnen vaak heel wijs praten over de dingen die ze meemaken en zien, als ze er
begrip voor krijgen en het niet wordt afgezwakt of zelfs genegeerd. Zo was er een kind, die
haar moeder vertelde dat ze niet altijd haar moeder geweest is, maar ooit haar zus en dat ze
goed met elkaar konden opschieten. Ze vertelde daarbij ook dat de winkels er vroeger heel
anders uitzagen met grote zakken koopwaar en dat je zelf zakjes en potten mee moest
nemen om er in te doen wat gekocht was. Dat zijn toch prachtige verhalen?
Als je als ouder of grootouder dergelijke gesprekken kan hebben met je (klein)kind is toch
geweldig. Juist ook voor het kind, omdat hij/zij zich begrepen voelt en gerust gesteld is
omdat ze weet, dat ze niet “raar” is of zo.
Het is dan ook mooi dat vanavond kinderen mee kunnen naar de lezing van Karel.
Tot ziens, Joop
Aanvang 20.00 uur (zaal open19.30)
Het adres is: BWZ gebouw
Pinkstraat 14
1541 HD Koog aan de Zaan
Op het plein en in de omgeving is genoeg parkeergelegenheid
Als je op de avond zelf lid wordt dan is de entree gratis
(als je meteen de €30 contributie voor de rest van ons verenigingsjaarjaar afrekent)
Vrienden die (nog) geen lid zijn: Entree 10 euro
2
Terugblik op de lezing van 6 februari 2023
Tarot met Frans Meulman
We kennen Frans natuurlijk van de keren dat hij na de pauze van de Algemene
Ledenvergadering ons de visie van de kaarten over het nieuwe jaar gaf. Maar natuurlijk
ook van de avonden die hij net als nu deed voor de aanwezigen.
Bij hem denk ik wel eens, dat hij de kaarten eigenlijk niet nodig heeft of ja, misschien toch
om zich te concentreren op degene waar hij tegen spreekt. Hij koos in ieder geval steeds
mensen uit, die het nodig hadden, was mijn idee. Natuurlijk was iedereen benieuwd maar
door de verhalen die we hoorden konden we merken dat Frans ze wel weer op weg kon
helpen. Toch mooi zo’n avond.
Het idee van mij dat hij zonder de Tarot kaarten ook wist wat mensen nodig hadden kon je
ook zien omdat als hij zijn verhaal niet aan de hand van de drie kaarten kon vertellen, men
nog twee kaarten bij mocht pakken. Dan kon hij toch zijn verhaal nog aanpassen.
We konden ook merken dat Frans zich in zijn element voelde om zo bij ons met de kaarten
en de mensen bezig te zijn.
Na afloop begon Frans zelf of we met de Vereniging nog nieuwe activiteiten gingen
ontplooien. Toevallig hebben we het in de Algemene Ledenvergadering gehad over het
houden van cursussen. Hij is bereid om een cursus Tarot te gaan geven tegen een
vergoeding natuurlijk, die dan door de deelnemers zal moeten worden bijeengebracht. Als
er dus mensen zijn die er iets voor voelen om zo met elkaar bezig te zijn op zo’n 6 of 7
avonden, net wat nodig is om je daarna zelf verder te bekwamen, want dat je heel veel
zelf moet doen staat buiten kijf.
Maar dat de staven een groeiproces aangeven en zeggen het gebeurt zoals het moet, word
je dan wel duidelijk. Het lijkt mij een interessante en ook zeker wel een gezellige cursus te
worden.
Joop
3
2022
Ma 12 september Theo Wierdsma over UFO’s en Graancirkels
Ma 10 oktober Richard Krebber over Parapsychologie
Ma 7 november Adrienne Bonn over Inleiding tot Sjamanisme en oefeningen
Ma 12 december Katherina Borneveld met Klankschalen
2023
Ma 9 januari Marja Moors over Dromen en droomanalyse
Ma 30 januari Algemene Leden Vergadering met in de pauze: gratis drankje
Ma 6 februari Frans Meulman met Tarot
Ma 6 maart Karel Haakman over Kinderen en Paranormale ervaringen
Ma 3 april Marion Berndsen over Spirituele Stervensbegeleiding
Ma 8 mei Mirjam Lefhebber met Waarnemingen