M. Scott-Peck, In de hemel als op aarde

Heel kort:
De auteur beschrijft de dood en het wakker worden van de ziel van Daniël aan gene zijde. Vanuit het grote onbekende, ontmoet hij zielen. Via deze contacten en zijn eigen opvattingen leert hij de morele principes, die voorbij de grenzen der sterfelijkheid gaan, te begrijpen. Op deze manier krijgt de lezer een beeld van het lot van de ziel na zijn aardse bestaan en leert hij over de zin hiervan.

Het overgaan
Daniël is gestorven. Hij is daar blij om want zijn lijden was groot. Hij vraagt zich af hoe het nu verder zal gaan. Hij krijgt beelden van zijn verleden en maakt kennis met het licht dat hem zonder oordeel aanvaard en verwelkomt. In het begin moet hij erg wennenaan het feit dat hij kan zien zonder ogen, horen zonder oren en bewegen zonder lichaam. Hij is geheel gedesoriënteerd en bidt om hulp.

De begeleiding
Hij wordt begroet door Sam en Norma. Ze kunnen gedachten lezen en zich materialiseren. Hij leert dat alles wat hij hier ziet een projectie van hemzelf is. Hij krijgt de gelegenheid zich aan te passen aan een materieloos bestaan. Hij zal andere zielen tegenkomen. Er heerst hier het principe van de vrijheid. Daarboven staat de wet van de non-interventie. Men mag zich nooit bemoeien met de levensloop van mensen. Daniël moet veel rusten want zielen die veel opnemen, worden snel moe.

Daniël denkt na
Daniël denkt aan zijn bijbelse vernoeming en beseft dat hij altijd in een leeuwenkuil heeft gewoond. De oude Daniel wordt na de leeuwenkuil een dromenuitlegger en een belangrijk bestuurder. Hijzelf wordt psychiater. Hij probeert de oude Daniel te imiteren. Maar deze is kennelijk zo uniek geweest dat hij daar niet aan kan tippen. Zo werkt hij zijn Daniëlcomplex door.

Daniël ontmoet Tish
Daniël ontdekt hoe hij kan reizen door alleen maar te willen. Hij gaat op onderzoek uit. Hij ontmoet  Tish. Ze is gestorven aan zwaarlijvigheid en is boos dat ze hier nog steeds dik is. Ze is eenzaam want ze durft niet naar buiten. Ze wil met Daniël vrijen maar dat wil hij niet. Hij adviseert haar beter naar haar begroeters te luisteren maar ze wordt kwaad. Dan wenst hij zichzelf terug in zijn eigen ruimte en realiseert zich dat ze zichzelf gevangen heeft gezet als in een vagevuur. 

De hel?
Hij vindt in een vuilnisbak een imperium waar men geld maakt. Zonder materie geen munten en papieren. Daarom zijn er 140.000 zielen in dienst die de hele dag cijfertjes onthouden. Doel: winst maken en groeien ten koste van andere bedrijvenoom status en macht. Daniël snapt dat zij dit leven onder in een vuilnisbak als volkomen normaal zien. Is dit dan de hel?

Daniël leert reizen
Daniël denkt aan Mary Martha, zijn vrouw en zijn overleden zoon Timmy. Beiden wil hij terugzien. Hij bidt: Heer, stuur me waar U maar wilt. Nu leert hij zijn ‘vleugels’ gebruiken en komt op aarde in zijn oude huis. De vrouw des huizes loopt dwars door hem heen. Hij wenst zich bij zijn dochter. Deze heeft ruzie met haar man. Hij denkt: zo was ze altijd. Dan bezoekt hij zijn zoon. Ook deze gaat geheel in zijn leven op. Daniël is gedeprimeerd omdat de verbondenheid met de aarde weg begint te raken. Hij weet zich nu onafhankelijk van tijd en ruimte. Voor welk doel moet hij zijn vrijheid aanwenden?

De hogere ziel
Daniël ontmoet een hoger wezen dat uit een pulserend licht bestaat. Ook dit wezen leest gedachten en kan zich materialiseren. Zijn beeld is echter niet materieel. Het  is als een ontmoetingsplaats van onze wil, zegt hij. Op aarde kan de mens onze immateriële projecties niet zien. Ook Daniël kan zich kan nu materialiseren en doen vervagen. Zo deed Jezus het ook bij de wederopstanding. Het wezen is Timmy, de zoon van Daniël. Hij kan op verschillende plaatsen tegelijk zijn, gewoon door terug te gaan in de tijd en zich dan naar elders te verplaatsen. Iedereen kan dat hier, zegt hij. Ook hebben ze het over het mysterie van het licht. Wat is licht precies? Is het God?

Daniël ontmoet zijn vrouw
Daniël ontmoet zijn vrouw.  Ze praten o.a. over zijn pijnlijke dood, over de herinnering aan seks en de acceptatie van het nu ontbreken ervan. Mary vertelt dat ze vaak bezig is met het inrichten van haar virtuele huis maar als hij vertelt over de aarde merkt bij haar verminderde belangstelling. Ze is nu HIER bezig. Ze schept zielen. Hoe? Dat leer je door het te doen. Elke schepping is een experiment. Ze besluiten dat ze nog steeds bijzonder voor elkaar zijn en gaan dan uiteen.

Nieuwe bestemming
Daniël bedankt Sam en Norma voor de goede opvang en vraagt zich af hoe hij zich dienstbaar kan maken. Dat moet Isabel beslissen. Zij weet wanneer de aanpassing voltooid is en wat er dan gebeurt.  Waarom wil jij nuttig maken? vraagt ze. Daniël denkt dat dit zo hoort en daarop zegt ze: je wilt dus bezig gehouden worden? Waarom wil je dienstbaar zijn? Zijn antwoorden lijken zielig en vreemd.  Over twee dagen mag hij verder gaan, zegt Isabel. Hij mag in de commissie van cultuurverandering als jongste bediende. Daarvoor moet hij de universele taal leren.

De verleiding
Hij wordt door Susan, een oude, machtige ziel, meegenomen  naar Assisi. Ze manifesteert zich als  een meisje van 18. Hij heeft zelf ook een lichaam en is jong. Ze kleed zich uit en zegt dat hij haar mag bezitten als hij haar aanbidt. Hij weigert. Ook als ze hem verder verleidt, verzet hij zich en bidt om hulp. Nu ontmaskert hij Susan als de Satan en wenst zich terug in zijn kamer. Hij bidt en dankt God dat deze hem beschermde tegen valsheid en illusie.

Afscheid
Hij neemt afscheid van Tish. Ze is mooi gekleed, lijkt minder jammerend en beschouwt haar omgeving nu als een ziekenhuis. Ze zit in een groep gebrekkigen. Allen zijn ontevreden en bang dat ze met hun lichaam hun identiteit verliezen. Per gebrekkige is er een begeleider maar geen leider. Tish leert dat ze alle tijd heeft om te veranderen. Er is geen druk. Daniël vertelt haar dat hij een nieuwe bestemming heeft gekregen en weggaat. Daarop vraagt zij hem zijn zegen. Hij bidt met haar en dan krijgt ze een stem in haar hoofd die zegt: ‘ je brengt mij vreugde‘ . Was dat God?

De commissie
Hij vertelt Isabel zijn ervaringen. Ze complimenteert hem. Daniël is verbaasd dat satan in de hemel mag komen. Het principe van de vrijheid geldt echter ook voor Satan. Als er al iemand wordt verbannen, dan doet hij dat zelf. God verbant niet. Het feit dat satan hem wilde verleiden, betekent dat Daniël een bedreiging vormde. In feit dus een goed teken.

Ze komen in een ronde gehoorzaal zonder muren en lampen de zetel van de commissie. Er zijn tien toehoorders, twintig leerlingen twintig afgevaardigden. Ze hebben een muzikale groepscommunicatie.  Er worden alle soorten gemoedstoestanden uitgedrukt. Hij geniet van de samenkomst. Is dit God? Isabel laat hem nu alleen. Vanaf het podium flitst nu iets naar hem toe. Het is Jon. Hij zegt: je hoeft niets anders te doen dan met mij mee te komen. Dat doet hij. Zijn leerlingschap is begonnen.

Tenslotte
Het bovenstaande is slechts een zwakke afspiegeling van de inhoud van dit boek. Scott Peck beschrijft op fascinerende wijze hoe het in zijn visie zou kunnen gaan na onze dood. Zijn boodschap is er een van hoop. Want geen oordeel, geen afwijzing en tijd genoeg om te kunnen veranderen. Bovendien is er sprake van de wet van de vrijheid.

 Boek
Auteur
Bladzijden
Uitgever
Jaar
In de hemel als op aarde
M. Scott Peck
205 blz.
Elmar b.v., Rijswijk
1996