Sonia Bos – Op weg naar de zon

De hoogste vorm van spiritueel genezen in het vissentijdperk was gebaseerd op het vergroten van het bewustzijn van de mens. Door bewustzijnsgericht te werken werd de mens niet alleen bewuster, maar oversteeg hij het blokkerende karma, de oorzaak van de kwaal.
Met de intrede van het aquariustijdsperk opent het goddelijk hartcentrum zich. De spiritueel genezer kan nu via zijn bewustzijn toegang krijgen tot het goddelijk bewustzijn en mag leren werken vanuit de scheppingskracht. Daarmee kan hij niet alleen de individuele mens zeer effectief bij zijn klachten en kwalen begeleiden, maar zal hij tevens het karma van de aarde en van alle overige levensvormen in de schepping kunnen transformeren.
De spiritueel genezer zal daardoor een universeel genezer worden.

Door het vermogen van transformatie van karma door de scheppingskracht zal de mens kunnen deelnemen in het proces van wereldtransformatie. Hij zal daarmee immers de restschuld van het wereldkarma kunnen neutraliseren. Zo zal hij leren deelnemen in het beheer van het leven en in het beheer van de evolutie.
Om zijn nieuwe universele taken te kunnen verrichten, wordt een universele vorm van begeleiding aan de mens geïntroduceerd. In deze taken zal hij niet meer van buitenaf, via het mediumschap, worden geleid, maar van binnenuit, via de innerlijke mystieke verbinding. In de innerlijke mystieke verbinding ontmoet hij de Meesters van Liefde en Wijsheid, de Christus en de Bron. Zij zullen, via de mens, de wereldtransformatie leiden.

In het boek beschrijft Sonia de verschillende fasen van spiritueel genezen. De integratiefase, de bewustwordingsfase en de transformatiefase.
Zij werkt met vele symbolen die, wanneer ze regelmatig getraind worden, een veranderingsproces zullen bewerkstelligen dat er voor kan zorgen dat de lezer geleidelijk aan bepaalde gaven van genezen gaat ontvangen.

Een aantal van de symbolen zijn:
De witte roos, de gouden kroon, de gouden zon en de ark en ze werkt met de symbolen Universele Liefde, Universeel licht en Universeel Leven.
Omdat ze deze informatie via channeling ontvangt en al veel jaren met haar gidsen werkt, heeft zij een groot vertrouwen gekregen van haar lezers.
Ze beschrijft de verschillende niveaus van werken:

Het individuele leven,
Het leven,
De vervulling van het leven en
De hoogste vervulling van het leven.

Dit alles kunt u verkrijgen door transformatiesymbolen te visualiseren en deze in uw lichaam los te laten.
U gaat hierdoor van integratie via bewustwording naar transformatie en kunt dan de scheppende kracht van de Bron gaan gebruiken. Aan het eind van elk hoofdstuk beantwoordt ze vragen die door lezers gesteld zijn.
Ze beschrijft gedetailleerd diverse meditaties die u op uw pad zullen ondersteunen om uw doel te bereiken.

Ger