Februari, van de voorzitter

Beste mensen, het eerste stukje van de nieuwe voorzitter.
Ik heb de Algemene Leden Vergadering als prettig ervaren en dank jullie wel voor de
steun en het goedkeuren voor mij als nieuwe voorzitter.
We waren met 1/3 van de leden aanwezig, maar er hadden ook leden de moeite
genomen om even een afbericht te sturen, met een goedkeuring, omdat ze bang voor
gladde wegen waren of gewoon geen tijd hadden. De herkansing om Joop nog even
persoonlijk de hand te schudden, kan bij de lezing op 15 februari. De lezing zelf geeft
een kleine inkijk in Theosofie met Rotha Bangma.

Na de pauze heeft Frans Meulman de kaart gelegd voor Joop en voor mij en andere
leden. Ik vind het met de tarot kaarten, een heerlijk begin van het nieuwe jaar.
We zijn het jaar begonnen met een klankschalen concert op 11 januari en voor wie ik
nog niet gesproken heb, dit jaar, een geweldig, gezellig en gezond 2016 toegewenst.

Het is februari 2016! Is het wel februari? Winter zou ik zeggen volgens de kalender.
25 januari was de warmste dag ooit, ons gevoel dat het koud moet zijn, raakt van slag,
of is het ons denken? De natuur gaat zijn gang. Ik heb nu al weer twee rozen-knoppen,
die op het punt staan te openen. In plaats van gewoon te genieten en in het nu te
blijven, gaat mijn denken aan het werk: ”Het is januari, het zou koud moeten zijn etc.
etc.”

15 februari worden ook de boeken verkocht. Dus kom naar de vereniging, ook al bent
u jarig.
Het is niet niks, als we weten dat Nel eerst de zorg voor de boeken had en later Willem
Rol, hij alles genummerd heeft en in Exel verwerkt heeft. Onze welgemeende dank hiervoor!
Ik zal een aantal redenen noemen, waarom we tot dit moeilijke besluit zijn gekomen.
* de school heeft er geen plaats voor
* er werden nauwelijks nog boeken geleend, men koopt makkelijker via internet een boek
* dit is niet alleen bij ons zo, de openbare bibliotheek krijgt ook steeds minder
bezoekers en lezers.
Zo kom je tot een besluit, wat ook ik lastig vind en tegelijkertijd gaat de opbrengst van
de boeken naar de vereniging, dan rest mij de vraag aan jullie; “Willen diegene die nog
boeken van de vereniging in huis hebben deze afgeven bij het bestuur?”
Voor wie het leuk vindt om onze zieke penningmeester een kaartje te sturen, staat haar
adres op de website.
Ik zie jullie op 15 februari.
Voor de komende maand luister naar uw hart
Yvonne