Rotha Bangma, Een kleine inkijk in Theosofie

Terugblik lezing van maandag 15 februari 2016 20:00 uur

Theosofie is een filosofie.
Wat je altijd voor ogen moet houden is: Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Laten we bewust zijn.
We zijn los van de Bron. Als we verder naar binnen gaan zijn we meer verbonden met de Bron. Alles verdient onze aandacht en waardering: steen, plant, dier en mens.
De Theosofische Vereniging is opgericht door Madame Blavatsky. We leven in een ongelukkige wereld; er is wreedheid overal, geweld is een levenswijze geworden.
De mens is hebzuchtig en ambitieus, terwijl alles uit de Bron is ontstaan. We moeten naar een nieuwe dimensie van begrijpen. De mens wordt geboren in een wereld, die hij zelf heeft gemaakt. Wij in het klein zijn microkosmos, het heelal in het groot is de macrokosmos. Zo boven is beneden. Ons intellect moet ons brengen naar de Bron, zodat we onszelf kunnen zien zoals we zijn. Het leven is een reis, een beweging naar heelheid. Wetenschap is niet het beschrijven van de werkelijkheid maar een beschrijving van de metafoor ervan. Onze waarneming is verwrongen.
Rotha heeft stervensbegeleiding gedaan. Als je dat werk doet moet je jezelf thuis laten. Je bent er dan alleen maar voor degene die je begeleidt. Daar heeft ze heel veel aan gehad.

Helaas is niet iedereen in de wieg gelegd om spreekster te worden en dus interessante lezingen te houden over een interessant onderwerp. Ik kan me voorstellen dat je niet alles uit het hoofd kan doen, maar gewoon de hele lezing alleen maar op te lezen maakte het onderwerp niet echt boeiend. Een gemiste kans, hoewel ze zei dat de Theosofische Vereniging er niet op uit was mensen te bekeren. Het had dunkt mij beter geweest als ze had verteld wat deze filosofie haar in haar leven had gebracht.

Joop Schouten

Bron: theosofie.nl

3 thoughts on “Rotha Bangma, Een kleine inkijk in Theosofie

  1. Ik zou graag aanwezig willen zijn bij deze lezing en ik wil me via deze weg graag opgeven voor deze avond. 🙂

      • Hi Erik, ik wil graag komen, maar weet niet of ik het doe. Ik durf namelijk niet goed met de fiets ‘s-avonds van Zaandam naar het Kalf in het donker…….. de bus rijdt maar tot +/- 21.45 uur en dan kan ik ook de gehele lezing niet volgen…….. balen…………. Het spijt me…….. 🙁

Reacties zijn gesloten.