Gabriela Gaastra, Channeling Maria Magdalena

Maandag 21 maart 2016 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: leden gratis / Niet leden: € 9,- / 65+: € 7,-

Maria Magdalena

Het echtpaar Gabriela en Reint Gaastra-Levin zetten zich in om de liefdevolle boodschappen en belangrijke kennis die zij doorkrijgen van Maria, Jezus en Maria Magdalena in de wereld te brengen.

Gabriela en Reint Gaastra-LevinIn 1999, tijdens de voorbereidingen en het bidden voor de maaltijd, presenteerden zich Maria, Jezus en Maria Magdalena aan Reint en Gabriela. De informatie die zij op dat moment van deze Meesters doorkregen, sloot aan bij de thema’s waar Reint en Gabriella toen vanuit hun beroepen mee bezig waren. Beiden gingen toen al met een breed spectrum van mensen om. De Meesters hielpen hen, hoe anderen te kunnen dienen en te kunnen helpen met allerlei thema’s. Later kregen zij ook oefeningen door, waarmee zij zich beter in staat waren te richten op de thema’s en onderwerpen die aan de orde zouden komen.

Later werden Reint en Gabriela gevraagd om de doorgegeven kennis en oefeningen op te schrijven in boeken. Na ampel beraad hebben ze daar uiteindelijke volmondig: “Ja” op gezegd. In de boeken die zij daarover vervolgens hebben geschreven, wordt doorgegeven aan de wereld wat de nieuwe boodschappen zijn die Maria, Jezus en Maria Magdalena aan mensen van nu willen zeggen. Als man en vrouw vertegenwoordigen ze de mannelijke en vrouwelijke energie van de doorgegeven boodschappen.

Met de invulling van hun levensroeping begon voor Gabriella en Reint een intensief proces. Het ontvangen van de openbaringen was niet alleen een nieuw proces, maar ook de inhoud van de boodschappen en het zélf gaan doorleven, integreren in het eigen leven, van de inhoud van de openbaringen, was vooral een grote uitdaging.

Eén van de grote uitdagingen die er zijn is het onderkennen van onze scheppingskracht die we in de wereld neerzetten, en daarbij kan de mens ook scheppen met woorden. Alles wat we uitspreken aan woorden creëren we eigenlijk, zeker als er anderen naar luisteren. Het is belangrijk om je bewust te worden hoe je met je woorden omgaat. We roepen met de spirituele krachten van Maria, Jezus en Maria Magdalena liefde en mededogen op, en gaan de energie met woorden meer levendig maken. Binnen en buiten van ons wordt geactiveerd. Dit lijken twee verschillende energievelden maar ze zijn eigenlijk één.

Het onderstaande artikel is één van de vele informatie-bronnen die via Gabriella zijn doorgegeven. Over het belang van seksualiteit in een relatie en over het belang van seksualiteit om het hart te openen en gewaarworden van je Goddelijke vonk hier op Aarde..!

john-lennon-love-and-violence-440x324

bron: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/maria-magdalena-over-het-belang-van-seksualiteit/
website: http://www.openbaringen.com/