Online bijeenkomsten

Door het Corona virus hebben de afgelopen periode  helaas geen bijeenkomsten in de Vuurvogel plaatsgevonden. Daarom zijn we recent gestart met online bijeenkomsten. Afgelopen bijeenkomst ging over hypnose/regressie. De bijeenkomsten zijn pro bono voor leden. Niet leden kunnen zich in het vervolg eveneens voor de bijeenkomsten aanmelden voor 5 euro per bijeenkomst. Na betaling zal een link toegestuurd worden zodat de bijeenkomst kan worden bijgewoond ,door op de link te klikken. Aan leden zal gevraagd worden te kennen te geven of ze de bijeenkomst willen bijwonen. Daar de online ruimte beperkt is tot 50 deelnemers.

Nadere informatie over de komende bijeenkomsten zal op de site geplaatst worden en de wijze waarop de niet leden het bedrag kunnen overmaken.