Richard Carlson en Benjamin Shield: Healers over Healing

(209 bladzijden)
Dit boek bestaat uit een groot aantal korte bijdragen van bekende healers over hun (vaak heel verschillende) healingswerkzaamheden en hun visie daarop.
Langs deze weg krijgt u als lezer een beeld van de genezende kracht van de mens. Ook Hippokrates van Kos (de grondlegger van de moderne geneeskunde, die leefde van 460 – 370 voor Christus) komt nog even aan het woord en wel op de omslag: ‘de natuurlijke genezende kracht in ieder van ons is de grootste kracht in het beter worden.’ Zeg nu zelf: is dat niet nog steeds een eigentijdse uitspraak?

Het boek is opgedeeld in acht hoofdstukken:
1. genezen door middel van liefde
2. terugkeer tot de heelheid
3. de innerlijke healer
4. de helende relatie
5. de rol van de genezer
6. de helende houding
7. bewustzijn en de helende respons
8. genezing als ons geboorterecht

Namen die u in dit boek aantreft zijn o.a. Elisabeth Kübler Ross, Louise Hay, Deepak Chopra, Larry Dossey en nog 33 anderen. Wat ze schrijven en wat u daarvan vindt kunt u bij het lezen van dit boek zelf ervaren.

Één ding is al duidelijk voor u het boek openslaat: de kracht van de liefde vormt de kern voor het ‘heel’ worden van de mens. Dit is de rode draad die alle in dit boek opgenomen verhalen verbindt.