Rudolf Steiner: ‘hoe verkrijgt men bewustzijn op hoogere gebieden.’

Steiner, wie kent hem niet? U toch wel? Hij stond al met andere werken in onze bibliotheek.
Dit boek is een fotografische herdruk (vandaar dat ‘hoogere’), zonder enige toelichting. Het wordt beschouwd als één van de basiswerken van de antroposofie. Het beschrijft de manier waarop de lezer een ‘innerlijke scholingsweg’ kan gaan. Dat kan leiden tot ‘bovenzinnelijk bewustzijn.’ Steiner dacht dat deze methode zou leiden tot het betreden van de geestelijke wereld en het verkrijgen van het vermogen zelf te kunnen oordelen. Dit vermogen zou vervolgens in het leven van alle dag op een zeer praktische manier kunnen worden gebruikt.
Het boek is niet heel erg overzichtelijk in die zin dat de oefeningen die deze methode vereist niet in aparte kaders staan maar tussen de tekst door. Laat u zich daar niet door afleiden want deze oefeningen zijn wel degelijk de moeite waard. De tekst kent uiteraard ouderwets taalgebruik maar is toch op eenvoudige manier waardevol omdat het ons laat stilstaan bij processen die we in het dagelijks leven afdoen als ‘gewoon’ terwijl we ze nauwelijks kunnen verklaren.
Bijzonder interessant boek, maar dan wel als je ook die oefeningen doet. Anders blijft het een dode tekst.