Maart, van de voorzitter

Lieve mensen,

Het voorjaar zit in de lucht en als je niet uitkijkt valt het op je pet. Met deze temperaturen en in dit al warme zonnetje kun je er op wachten dat alles weer gaat uitlopen. Met zulk heerlijk weer heb je niet in de gaten dat er best nog wel wat nachtvorst kan komen zodat de natuur dan weer bijna opnieuw kan beginnen.
In ieder geval vroeger, in die goeie ouwe tijd, kregen de huismoeders de kriebels en moest de hele boel naar buiten. Dat heette de grote schoonmaak. Als je daar nog niet mee klaar was in het voorjaar liep je hopeloos achter.

Onze Vereniging is ook toe aan een grote schoonmaak. We zijn in het bestuur druk bezig met vernieuwende maatregelen, waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
Wat het precies allemaal gaat worden zitten we nog op te broeden, zoals straks ook de vogels op hun eitjes, maar mettertijd zal het duidelijk gaan worden. De aanzet is gegeven in de Algemene Ledenvergadering van afgelopen januari. Frans wist te vertellen dat hij in al die jaren dat hij bij ons komt, niets heeft gemerkt van een frisse wind die in verenigingen zou moeten waaien. Ik kon hem uit een droom helpen: niet alleen in de tijd dat hij ons af en toe meemaakt is er niets veranderd, maar de hele 20 jaar dat ik deel uitmaak van het bestuur, is er niets veranderd. Het zou dus wel eens tijd kunnen worden, zou je denken. De aanzet is gegeven en er zal zeker vernieuwing uit voortkomen.

Willem, onze voorman als het op vernieuwing aankwam zal deel blijven uitmaken van het bestuur tot het eind van dit seizoen. Hij heeft andere dingen te doen en vindt zijn bijdrage aan het bestuur in de laatste 8 jaar voldoende. We kunnen daar van mening over verschillen, maar dat verandert niets aan zijn besluit. Willem stopt er mee en dat betreuren wij. Mocht iemand zich geroepen voelen te gaan meedenken in het bestuur of als dat te veel is in het nog op te richten ondersteunend lichaam voor het bestuur, aarzel dan niet je aan te melden via onze website of bij een van de bestuursleden. Het wordt een geweldig spannende en interessante tijd voor ons en onze Vereniging.

De lezingen zullen blijven bestaan, omdat die het interessantste deel vormen voor onze leden. Zo hebben we maandag de lezing over Atlantis en wat we ervan kunnen leren voor onze moderne tijd. Bijzonder interessant dus. Er zullen zich weer veel mensen melden om de 16de aanwezig te zijn.

Tot dan allemaal.

Joop