20 januari 2020 Klankhealing: Katherina Rijcken-Bornefeld – Klankschalen

Katherina Rijcken-Bornefeld, 20 januari 2020, diep ontspannen met de klanken van klankschalen en in je essentie komen.

Een klankbad is een prettige manier om helemaal bij jezelf te komen. Door de zachte klanken van
de klankschalen, gong, oceandrum, rainstick en andere instrumenten kan het lichaam ontspannen en weer tot adem komen. Klank raakt ons in onze oorspronkelijkheid, daar waar wij nog grenzeloos vertrouwen hadden. Daardoor geraken wij in een lichte transtoestand, die ons een geborgen ruimte geeft. Zo kan klank helpen loslaten, je bewustzijn vergroten en nieuwe inzichten en inspiratie
geven. Het helpt je in liefde te komen waar alles mag en niets moet. Klank activeert zo het natuurlijk helend vermogen van de mens en zijn natuurlijke stemming. Trilling en klank vormen de matrix die alles in het universum met elkaar verbindt. Ik werk intuitief en afgestemd op de groep en wat deze op dat moment nodig heeft. Elk klankbad is daardoor uniek. Mijn opleiding in de klankmassage en mijn meer dan 30 jaar ervaring als muzikante helpen mij om er een subtiel en mooi vloeiend geheel van te maken.

Op deze avond geef ik 2 klankbaden met elk een ander thema en die op elkaar aansluiten.

Klankbad 1: Expansie van het hart
Door het hart te openen en oude ballast los te laten scheppen wij ruimte om onvoorwaardelijke liefde toe te laten en verbinding met al wat is te ervaren.

Klankbad 2: Kontakt met je eigen Waarheid
Wij hebben allemaal een persoonlijke blauwdruk, onze eigen waarheid en de klanken kunnen de poorten openen om dit gebied in je binnenwereld bloot te leggen, waar te nemen en te h(er)kennen.
Hoe meer wij ons met onze eigen blauwdruk en waarheid verbinden en deze in overeenstemming met ons hart leven, hoe meer wij ons gedragen zullen voelen op onze weg.

Alle lezingen worden gehouden in:
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Aanvang is 20.00 (tenzij anders vermeld).

Navigatie instructie: via Flevomeer ingevenVrij parkeren mogelijk in de omgeving en op het schoolplein

Openbaar vervoer
Bus 391 (tijden ri Zaandam 22:26, 22:56) stopt halte Schipbeek, ’t Kalf, 1 minuut lopen. Voor dienstregeling zie 
Connexxion.

9 dec 2019: Lezing: Gifvrij huishouden: Saskia Themen & Wiebeke Rondeel

Lezing gezond en gifvrij met een natuurlijke leefstijl 

Frisse lucht, daar houden we van! Goed voor de gezondheid, essentieel eigenlijk.

Als je stelt dat op 95% van de locaties in Nederland de buitenlucht gezonder is dan binnenshuis, is er altijd veel ongeloof.

Buiten is er toch fijnstof, NOx, ozon, kortom: smog en viezigheid? Toch zijn er binnenshuis wel degelijk allerlei vervuilingsbronnen: wijzelf op de eerste plaats, door onze voorkeur te geven aan producten voor onze persoonlijke verzorging, huishoudelijke schoonmaakmiddelen ‘luchtverfrissers’ , etc, die schadelijke stoffen bevatten.

Wil je hier meer over weten en horen hoe je hier verandering in
kunt aanbrengen?  

Op deze avond gaan we jullie meer vertellen over etherische oliën en hoe deze kunnen bijdragen aan een gifvrije vrije leefstijl. Je kunt de oliën ook lichamelijk, emotioneel en spiritueel inzetten. Een win-win situatie dus.

Voor de pauze zal de lezing gegeven worden over wat etherische oliën zijn, hoe toe te passen en waarom.

Na de pauze zullen we een onderwerp over fysieke of emotionele ondersteuning door etherische oliën verder uitwerken

Deze avond wordt verzorgd door:

Saskia Themen (www.oliefans.nl)

&

Wiebeke Rondeel (www.oilovertheworld.nl)

 

 

Ons doel is mensen bewust te maken wat er allemaal in onze producten zitten en hoe je dit eigenlijk heel makkelijk kunt veranderen en je het milieu ook een handje helpt.

Zet de eerste stap en kom luisteren en ervaren.

Alle lezingen worden gehouden in:
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Aanvang is 20.00 (tenzij anders vermeld).

Navigatie instructie: via Flevomeer ingevenVrij parkeren mogelijk in de omgeving en op het schoolplein

Openbaar vervoer
Bus 391 (tijden ri Zaandam 22:26, 22:56) stopt halte Schipbeek, ’t Kalf, 1 minuut lopen. Voor dienstregeling zie 
Connexxion.

18 november 2019: Lezing: Walter van Nus over Antroposofie

Antroposofie

De antroposofie kwam in mijn leven met de komst van het eerste kind, onze dochter Haitske. Want hoe ga je in godsnaam een kind opvoeden, vroeg ik me af. Van een vriend had ik gehoord dat daar een aardig boekje over bestond van Inayat Khan, een Soefiemeester. De toenmalige boekafdeling van de Bijenkorf bleek dat boekje inderdaad te hebben maar op dezelfde plank stond  ‘Wat is antroposofie’ van Willem Veltman. Kijk, daar wilde ik nu juist wat meer van weten, want  van wat ik er tot dan over had gelezen begreep ik niet veel. Dat was namelijk ‘Enige beginselen van de biologisch dynamische land- en tuinbouw’ door E.Pfeiffer en F. de Boer-Rosenwald, een klein blauw boekje, de voorganger van het latere, veel mooier uitgegeven boekje met de zelfde titel. Het was het eerste voorbeeld van een praktische toepassing van de antroposofie die ik tegenkwam. En juist dat praktische intrigeerde me.

De verbinding van antroposofie met opvoeding, pedagogie of welk ander vlak dan ook, was mij nog totaal onbekend. in het boekje van Veltman werd verwezen naar het boek ‘Theosofie’ door Rudolf Steiner. Hierin bleken de diverse grondbegrippen, zoals mineraal- ether- en astraallichaam alsmede het ik, helder en met wetenschappelijke discipline te worden gedefinieerd en uitgelegd. En hoe een en ander samenhangt met onze zichtbare wereld. Hoe de ons vertrouwde fysieke wereld en de spirituele wereld elkaar beïnvloeden, hoe daar inzicht in te krijgen en praktisch gebruik van te leren maken. Op welk werkgebied dan ook.

Doordat een schoonzusje kersvers van de pedagogische academie een aanstelling kreeg bij de Bergense vrije school, hoorden we voor het eerst dat er ook een ‘school van was’. ‘Ze geloven er ook in kabouters!’ vertelde ze, nou ja. Goed, het duurde niet lang of mijn halve schoonfamilie gaf er les. Door mijn zwager Dick Bruin kwam ik met de pedagogisch-kunstzinnige kant ervan in aanraking doordat hij mij uitnodigde mee te gaan naar de zg Pfingst Maltagung in Ulm, waar vrijeschool leer- en vakleerkrachten uit half Europa een lang weekend samenkwamen om te werken aan een thema uit de voordrachten over kleur van Rudolf Steiner. Die hield hij voor kunstenaars die meewerkten aan de koepelschilderingen van het eerst Goetheanum in Dornach.  Ik leerde voor het eerst waar je op moest  letten bij het aquarelleren.Geen enkel boek of persoon had mij dat tot dan toe duidelijk kunnen maken. En hoe de verschillende kleuren weer samenhangen met de natuurrijken. Voor mij als beeldend kunstenaar een enorme verrijking.

BD land- en tuinbouw, pedagogie, schilderkunst, maar ook antroposofische geneeskunde, diverse ondersteunende therapieën, muziek, eurithmie (een nieuwe danskunst), toneelkunst, spraakvorming etc. etc. Op sociaal-maatschappelijk gebied ontwikkelde Rudolf Steiner, mede door de catastrofe van de eerste wereldoorlog, de sociale driegeleding. Ook kwam er een vraag uit de beweging voor religieuze vernieuwing aan hem, waaruit de Christengemeenschap is voortgekomen. Zo ging het trouwens steeds, pas als  de vraag aan Rudolf Steiner werd gesteld, meer over oorzaken of achtergronden van welk onderwerp dan ook te willen vertellen, ging hij die uitwerken. Zo ontstonden er  zo’n 6000 voordrachten over bijna ieder denkbaar onderwerp, nog afgezien van zijn boeken en kunstzinnige werk.

 De kennismaking met vs pedagogie leidde in 1976 tot  het initiatief  een vrije school te willen oprichten in de Zaanstreek; de groep die daaruit voortkwam lukte het  de eerste vrije kleuterklas in 1978 van start te laten gaan in een lokaal van een katholieke school aan de Clusiuslaan te Zaandam. Haitske zat in dat eerste klasje.

Toen ik 42 jaar oud was, voelde ik behoefte naast het beeldende ook het muzikale meer in mij te ontwikkelen wat leidde tot het volgen van een vijfjarige muziekpedagogische opleiding aan de toenmalige Vrije Muziek Academie te Zeist. Een bijzonder vruchtbare en veelzijdige ervaring waardoor de samenhang tussen het beeldende en muzikale  ‘Leitmotiv’ werd in m’n werk.

Nu ben ik 71 en heb inmiddels 4 kleinkinderen en het  lijkt wel of ik nu pas echt gevoel en een beetje inzicht in het jonge kind begin te krijgen. Weliswaar groei je in de laatste fase van je leven natuurlijkerwijs ook al weer meer naar het jonge kind toe, de geesteswetenschap opent je pas echt de ogen voor deze bijzondere levensfase.

Kortom, de omgang met de antroposofie verrijkt een mens in ieder opzicht in hoogten en diepten; over het hoe wat en waarom van de antroposofie zal ik pogen iets duidelijk te maken aanstaande maandagavond 18 november.

Walter van Nus

Alle lezingen worden gehouden in:
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Aanvang is 20.00 (tenzij anders vermeld).

Navigatie instructie: via Flevomeer ingevenVrij parkeren mogelijk in de omgeving en op het schoolplein

Openbaar vervoer
Bus 391 (tijden ri Zaandam 22:26, 22:56) stopt halte Schipbeek, ’t Kalf, 1 minuut lopen. Voor dienstregeling zie 
Connexxion.

14 oktober 2019: André & Monique Stelling met lezing over Santiago de Compostella

 

André en Monique Stelling komen vertellen over hun inspirerende pelgrimstocht van ruim 2.500 km naar Santiago de Compostella in Spanje.

Zij delen hun ervaringen van pijn, humor, verdriet, inspiratie en bezinning tijdens deze wandeling.

Maar ook over de ontroerende ontmoetingen met de mede pelgrims en de gastvrijheid onderweg

Het loslaten, de stilte en het leren van jezelf te houden.

Als je er voor openstaat kun je tijdens het stappen op vele facetten in je leven verdieping ervaren.

Tot op 14 oktober.

André

https://www.andrestelling.nl

Alle lezingen worden gehouden in:
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Aanvang is 20.00 (tenzij anders vermeld).

Navigatie instructie: via Flevomeer ingevenVrij parkeren mogelijk in de omgeving en op het schoolplein

Openbaar vervoer
Bus 391 (tijden ri Zaandam 22:26, 22:56) stopt halte Schipbeek, ’t Kalf, 1 minuut lopen. Voor dienstregeling zie 
Connexxion.

16 sep 2019: De vraag of buitenaards leven en UFO”s bestaan

Mijn naam is Ralf Dolsma, ik ben 49 jaar oud en ik woon in Zaandam. Ik woon samen met mijn partner en heb 2 zoons.
Ik werk in de IT en mijn hobby is het zoeken naar antwoorden op levensvragen zoals waar komen we vandaan ? wat is het doel van het leven op aarde ? en ga zo maar door.
Vanavond probeer ik antwoord te geven op de vraag of buitenaards leven en UFO’s bestaan en waarom wordt er door de maatschappij, media, wetenschap en overheid er lacherig over gedaan ? Is dat terecht ? Of is er een waarheid die “wij” niet mogen kennen ? Wat zeggen de Apollo astronauten erover ? Is het een fenomeen van de laatste 70 jaar of kwam het altijd al voor ? Graag wil ik je meenemen en je kennis laten maken met wat er bekend is…

Alle lezingen worden gehouden in:
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Aanvang is 20.00 (tenzij anders vermeld).

Navigatie instructie: via Flevomeer ingevenVrij parkeren mogelijk in de omgeving en op het schoolplein

Openbaar vervoer
Bus 391 (tijden ri Zaandam 22:26, 22:56) stopt halte Schipbeek, ’t Kalf, 1 minuut lopen. Voor dienstregeling zie 
Connexxion.

13 mei 2019, Lezing: Ongemerkt vergiftigd en onbegrepen ziek door Frits van der Blom

“Ongemerkt vergiftigd en onbegrepen ziek” door Frits van der Blom

————————————————–

Tijdens deze lezing worden diverse voorbeelden uit ons dagelijkse leven gegeven,

Waarin we ongemerkt zeer schadelijke stoffen binnen krijgen met als sluipend gevolg een vorm van chronisch moe en ziek zijn.

Binnen het regulier medische denken is hiervoor helaas weinig of geen aandacht.

Deze lezing gegeven door Frits van der Blom is bedoeld om een begin te maken met uitkijken voor gif enerzijds en uitkijken naar meer helderheid en natuurlijkheid anderzijds.

15 april 2019, Lezing: Communicatie met dieren door Inneke Brinkmann

Lezing Communicatie met dieren

n

Ineke Brinkmann is coach voor mens en dier. Haar passie is haar kennis te delen d.m.v. lezingen en workshops die zij in binnen- en buitenland geeft.

In deze lezing komen o.a. aan de orde:

  • Wat houdt communicatie met dieren in?
  • Waarom communiceren met dieren?
  • Hoe kun je communiceren met dieren?
  • Oefening contact maken met een dier
  • Wat houdt een consult in?
  • Wat voor vragen worden er gesteld tijdens een consult?
  • Wat dieren ons leren
  • Hoe thuis te oefenen

Tijdens de lezing is er voor de deelnemers de mogelijkheid vragen te stellen over de problemen met hun eigen dier. U dient een duidelijke foto mee te nemen waarop het dier met de ogen in de camera kijkt.

Wie is Ineke Brinkmann: zij is een coach voor mens en dier. Vanaf 1983 is zij  gediplomeerd reader en healer, adem- en ontspanningstherapeut, gespecialiseerd in sjamanisme en in intuïtieve communicatie met mens, dier en natuur. Zij heeft jarenlang les gegeven bij het Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling in Utrecht en volgde opleidingen o.a.bij Carol Guerney(USA), Martha Williams(USA), Margrit Coates.(UK)   

Info      :  www.communicatiemetdieren.com

http://www.isabe.nl/

04 maart 2019 Paula Schirmer: Ode aan Jan Kleyn


De avond begint om 19 uur. De lezing begint om 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur, daarna is er een hapje en een drankje. Een gezellig samen zijn tot 22.30 uur.

Paula Schirmer komt om de eerste helft van de avond te vertellen over Jan Kleyn, de
oprichter van onze vereniging. Zij heeft les gehad van Jan.

ODE AAN JAN KLEYN

Jan Kleyn leefde van 1927 – 1998 en was een pionier. Zijn doel was mensen bewust maken .

Hij richtte een vereniging op dat in 1984 bekrachtigd werd door de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Nu 35 jaar verder, vieren we dit met u . Jan Kleyn heeft indertijd “ de Kleyne Kring” opgericht. Paula Schirmer is de enige van de groep die nog via de methode Jan Kleyn werkt.

Paula vertelt over Jan. Jan bracht via de regressie zijn cliënten in contact met hun hoofdgids. Een methode die ze van hem heeft geleerd en tot op de dag van vandaag nog mee werkt.

Jan heeft vier boeken geschreven. In navolging van een goed voorbeeld, heeft Paula ook reeds drie boeken geschreven.

Op de site van; https://www.angelmediums.nl/angel-mediums/ kunt u al een beetje lezen over Jan Kleyn.

Voor meer informatie over Paula: www.paulaschirmer.nl

11 februari 2019, Lezing: Sjamanisme en meer door Adrienne Bonn

Zal vertellen over vier windrichtingen met alle aspecten o.a. dat het ook een medicijn wiel is.

Visualisatie Aardings-oefening en na de pauze het lichaam als bezield zijnde en de zorg ervoor en daarin een reinigings-oefening voor een gekozen orgaan.

Op die manier kunnen mensen geaard verbonden met hunzelf en gereinigd weer naar huis.

Het lopen van het pad van sjamanisme  / de sjamaan is voor mij de wijsheid en bezieling terugbrengen bij de mensen en een bewuster mens worden via orgaanheling, rituelen en ceremoniën.

Lijkt me mooie stroom voor eind winter prille lente gevoel.

28 januari 2019, ALV Met na de PAUZE Lezing: Achtergronden van de Jin Shin Jyutsu door Marie-Thérèse Penders

Wie ben ik :

Marie-Thérèse  Penders.

Van origine opgeleid als docent en beeldend kunstenaar, na een ongeval met mezelf aan het werk gegaan. De therapieën die mij hielpen ben ik gaan beoefenen en uiteindelijk is dat mijn werk geworden. Inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam,

(Namikoshi Shiatsu therapeut en instructeur, Jin Shin Jyutsu beoefenaar en Mentor  en Raja yoga leraar)

Tijdens deze lezing en korte powerpoint ga ik jullie iets vertellen over de achtergronden van de Jin Shin Jyutsu, we gaan enkele toepassingen ervaren en er is een ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.  (Vragen kunnen aanleiding zijn tot uitleg van deze kunst ).

Jin Shin Jyutsu                

Jin Shin Jyutsu® is een bijna verloren gegane kunst om te helen uit de oude tradities. Mondeling overgedragen in de oude tijden is deze kunst begin 1900 opnieuw leven ingeblazen door de Japanse sensei  Jiro Murai. Meester Jiro Murai bestudeerde vele jaren het oude Japanse woord, de Kojiki, (Records of ancient Matters) en de Mudra’s en de kennis die hij hieruit verkreeg heeft hij overgedragen aan Mary Burmeister, een van zijn leerlingen. Mary Burmeister heeft deze informatie intensief bestudeerd, geordend en gebundeld en heeft de huidige lesboeken samengesteld.

Wat is Jin Shin Jyutsu®? En wat doet het? 

Jin Shin Jyutsu® brengt balans in de energieën van het lichaam, het ondersteunt en helpt het lichaam beter te functioneren, beter te voelen en sneller te herstellen. Jin Shin Jyutsu® maakt gebruik van 26 “veiligheidsenergiesloten” op het lichaam, deze vormen tezamen stromen die het leven in ons lichaam voeden. Zodra een of meer van deze stromen geblokkeerd raken, wordt de stroom onderbroken of brengt dit het complete pad van deze energie stroom uit balans. Het vasthouden van deze “veiligheidsenergiesloten” in bepaalde combinaties herstelt de balans, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en ook spiritueel.

Jin Shin Jyutsu® bestuderen brengt je naar zelf studie, zelfhulp. In het proces van jezelf leren kennen, leren we over spanning en onbalans en beginnen we te begrijpen hoe we het proces van balans kunnen inzetten of herstellen.

Jin Shin Jyutsu® is geen massage, het omvat geen manipulatie van spieren of botten en er worden ook geen geneesmiddelen gebruikt of welke substantie/toevoeging dan ook. Het is een zachte kunst, toegepast door het plaatsen van de vingertoppen over de kleding heen op specifieke “sloten”, om de energiestroom te herstellen en te harmoniseren. Dit alles om de dagelijkse stress en spanningen welke ophopen in het lichaam te reduceren.

Jin Shin Jyutsu® is een waardevolle aanvulling op de westerse geneeskunde, het bevordert de ontspanning en het reduceert de effecten van stress. Jin Shin Jyutsu® is een behulpzaam middel voor mensen die actief verantwoording voor hun eigen leven en gezondheid nemen. Dit in het omgaan met stress, een recente of meer chronische onbalans, en om de gezondheid op een hoog energie niveau te behouden.

Jin Shin Jyutsu® is een simpel en krachtig gereedschap, hanteerbaar voor iedereen.