Parapsychologie

Reminder ma 10 oktober lezing over Parapsychologie door Richard Krebber. Het gaat over paranormale ervaringen en verschijnselen. Zaal open om 19.30 uur  BWZ gebouw Pinkstraat 14 Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00 uur. Voldoende parkeergelegenheid. Toegangsprijs voor niet leden 10 Euro graag aanmelden. Leden gratis en hoeven zich niet aantemelden.

 

 

Alert kick off 12 september

Alert. Op maandag 12 september is de aftrap van het nieuwe jaar. Ufo’s, orbs en graancirkels door Theo Wierdsma. Om 19.30 is de zaal open we starten om 20.00 uur. In het BZW gebouw aan de Pinkstraat 14, 1541 HD Zaandam. Leden gratis, voor niet leden is de toegang 10 Euro. Graag van te voren opgeven omdat er maximaal 50 personen in de zaal kunnen.

Opgeven via theo.hoek36@gmail.com

 

 

Nieuwe leden

Beste lezer,

Om de continuiteit van de vereniging te waarborgen hebben we meer leden nodig vandaar een oproep om lid te worden. Je kan je als lid opgeven via deze website  www.parapsychologiezaanstad.nl.Het lidmaatschap heeft  ook voordelen je kan gratis de bijeenkomsten met interessante sprekers bijwonen niet leden betalen 10 euro per bijeenkomst. Dus wordt lid als je het belangrijk vindt dat de continuiteit van de vereniging op termijn gewaarborgd wordt.

 

Lezing parapsychologie oktober 2022

Lezing ‘Parapsychologie, paranormale ervaringen en -verschijnselen’

 

Binnen de parapsychologie onderscheiden we twee richtingen: de sociologische die gaat over buitenzintuiglijke ervaringen en – verschjnselen en de impact die het heeft op de mens en een meer wetenschappelijke die hier wetenschappelijk onderzoek naar doet. Vaak wordt binnen de Westerse reguliere (geestelijke) gezondheidszorg gedacht dat er een vorm van (psycho-)pathologie aan deze ervaringen en verschijnselen ten grondslag ligt, terwijl dit lang niet altijd het geval is. Het mensmodel waarmee de parapsychologie werkt stamt uit de Indiaas-Tibetaanse en Chinees-Japanse cultuur. Binnen deze culturen beschikt de mens niet alleen over een fysiek lichaam maar ook over fijnstoffelijke energielichamen (aura’s) en een informatiesysteem (chakra’s en meridianen). Vanuit dit mensmodel is veel van wat we nu ‘paranormaal’ of ‘buitenzintuiglijk’ noemen verklaarbaar, waardoor ook de benadering van grensoverschrijdende ervaringen en verschijnselen anders is. Het is duidelijk dat de westerse psychiatrie en de parapsychologie hierin op gespannen voet met elkaar staan. Toch is het van het allergrootste belang dat hierin een differentiaaldiagnostiek wordt gehanteerd teneinde cliënten hierin optimaal te kunnen begeleiden.

Bij de lezing zullen ervaringen als telepathie, helderziendheid, psychokinese, precognitie en healing

de revue passeren. Verder zal besproken worden op welke wijze de parapsychologie een postitieve bijdrage kan leveren in de psychologie en geneeskunde en is er ruimte voor het stellen van vragen.

De moeite waard om deze lezing in oktober bijtewonen

 

 

Jaarprogramma 2022-2023

Het programma is tot stand gekomen mede door inbreng van de leden die via de polls een stem hebben kunnen uitbrengen. Het is een boeiend en interessant programma geworden.

  • maandag 12 september, Ufo’s, orbs en graancirkels door Theo Wierdsma.
  • maandag 10 oktober, Parapsychologie en Kwantumfysica door Richard Krebber.
  • maandag 7 november, Sjamanisme, zielsreizen en oefeningen door Adrienne Bonn.
  • maandag 12 december ,Klankschalen oefening Katharina Borneveld.
  • maandag 9 januari, Dromen, Onderzoek, Analyse door Marjan Moors.
  • maandag 6 februari ,Tarot door Frans Meulman.
  • maandag 7 maart ,Kinderen met paranormale ervaringen Karel Haakman.
  • maandag 3 april,  Spirituele Stervensbegeleiding door ?
  • maandag 8 mei,  Demonstratieavond met medium Mirjam Lefhebber.

Toegang leden gratis, niet leden 10 Euro. Graag van te voren aanmelden gezien de grote belangstelling. Ruim van te voren kondig ik op de website de avonden aan zodat u zich op tijd kunt opgeven.

 

 

Ufo’s en andere fenomenen

Theo Wierdsma zal op maandag 12 september een lezing geven over ufo’s, krachtvelden, lichtbol manifestaties en graancirkels. Theo heeft in 2013 bij onze vereniging eerder een lezing gegeven leden waren hier erg enthousiast over. Theo was directeur van een basisschool in Ruurlo een heeft zich jaren lang bezig gehouden met het onderzoek naar deze fenomenen. De lezing wordt gehouden in het BZW gebouw aan de Pinkstraat 14, 1541HD Koog aan de Zaan. Voor leden gratis, voor niet leden 10 Euro. De lezing begint  om 20.00 uur tot circa 22.30 uur.

Nieuwe bestuursleden en programma

We mogen twee nieuwe bestuursleden verwelkomen Jolanda Hoogendoorn en Michael Wolthuis we wensen hen een boeiende tijd toe. Tevens gaan we binnenkort het nieuwe programma maken voor de volgende periode de polls die u heeft ingevuld en de uitslagen van de schriftelijke enquêtes zullen daarbij worden gebruikt. Het programma ziet er veel belovend uit. Wilt u niets daarvan missen dan kunt u zich opgeven als lid. We hopen u  binnenkort te ontmoeten.

namens het bestuur. 

 

16 mei: Regressietherapeute: Jolanda Hoogendoorn

Geplaatst op  door para

Mijn naam is Jolanda Hoogendoorn. Mijn passie is natuur en de mens. Ik zet me graag in voor onze leefomgeving, maar ook voor de transitie van de mens. Als kind was ik al onderzoekend, zocht ik naar antwoorden en uiteindelijk, na verschillende beroepen ervaren te hebben, ben ik uitgekomen bij regressie en reïncarnatie therapie. Hierdoor kon ik  mijn innerlijk weer ontwikkelen en ervaren. Uiteindelijk ben ik zelf holografisch therapeut geworden. Deze vorm van therapie kan zeer bijdragen aan het proces van innerlijke en spirituele groei, zingeving en bewustwording.


Ik wil tijdens deze avond meer vertellen over deze veelzijdige vorm van therapie. Voor een demo is het te kort tijd maar wil een groeps visualisatie doen.


Ik heb mijn opleiding gevolgd bij SRN in Utrecht, ben lid van de NVRT en volg de bij en nascholingen van dit zeer boeiende vak.


We werken trauma’s door, d.m.v. herbeleving, maar werk ook met niet eigen energieën. Dit kunnen gewenste of ongewenste energieën zijn op verschillende manieren in iemands systeem zijn gekomen.
Iedere mens heeft wel een natuurlijk verlangen naar gelukkig, vitaal en zinvol leven. Veel mensen realiseren zich dat dit verlangen een grote uitdaging is, ze krijgen te maken met ziekte, ongelukken, financiële problemen, vervreemding en eenzaamheid, gebrek aan waardering. Mensen willen hun problemen oplossen. Het is ook een inzichtstherapie waardoor mensen begrijpen welke onbewuste overtuigingen en gevoelens een gelukkig, vitaal en zinvol leven in de weg staan. Deze therapie is ook gericht op het corrigeren van zulke overtuigingen en gevoelens.
Hierbij werken we met het huidig leven, innerlijke kinderen, maar ook de prenatale periode. Ook kan de oorzaak in een vorig leven gevonden worden. Deze vorm van therapie gaat uit vanuit een ziel die meerdere persoonlijkheden heeft gehad en dus meerdere incarnaties heeft doorgemaakt.
Ik wil dit graag toelichten op deze avond en de eventuele vragen hierover beantwoorden.

Praktijk voor regressie- en reïncarnatietherapie Jolanda Hoogendoorn Zaanstad

http://www.jolandahoogendoorn.com/

Regressie/Reïncarnatie therapie

Op maandag 16 mei geeft Jolanda Hoogendoorn een lezing over regressie en reïncarnatie therapie. Het gaat over hoe problematiek uit het verleden doorwerkt in het hier en nu en wat er aan gedaan kan worden. De lezing wordt gegeven op maandag 16 mei  in  het BWZ gebouw aan de Pinkstraat 14, 1541 HD Koog aan de Zaan. Er is voldoende parkeergelegenheid. De zaal is open om 20.00 uur. Om de nieuwe start te vieren is het kosteloos. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten.