Katherina Rijcken-Bornefeld, 15 januari 2018, diep ontspannen met de klanken van klankschalen en in je essentie komen

Een klankbad is een prettige manier om helemaal bij jezelf te komen. Door de zachte klanken van de klankschalen, gong, oceandrum, rainstick en andere instrumenten kan het lichaam ontspannen en weer tot adem komen. Klank raakt ons in onze oorspronkelijkheid, daar waar wij nog grenzeloos vertrouwen hadden. Daardoor geraken wij in een lichte transtoestand, die ons een geborgen ruimte geeft. Zo kan klank helpen loslaten, je bewustzijn vergroten en nieuwe inzichten en inspiratie geven. Het helpt je in liefde te komen waar alles mag en niets moet. Klank activeert zo het natuurlijk helend vermogen van de mens en zijn natuurlijke stemming. Trilling en klank vormen de matrix die alles in het universum met elkaar verbindt.

Ik werk intuitief en afgestemd op de groep en wat deze op dat moment nodig heeft. Elk klankbad is daardoor uniek. Mijn opleiding in de klankmassage en mijn meer dan 30 jaar ervaring als muzikante helpen mij om er een subtiel en mooi vloeiend geheel van te maken.

Naast het geven van een klankbad zal ik deze avond ook het een en ander toelichten over het gebruik en de werking van klankschalen.

Piramides over de hele wereld door Ralf Dolsma >> 26 februari 2018

Mijn naam is Ralf Dolsma, ik ben 47 jaar oud en ik woon in Zaandam. Ik woon samen met mijn partner en heb 2 zoons.
Ik werk in de IT en mijn hobby is het bestuderen van geschiedenis, mythologie en archeologie. Als 8 jarige verslond ik al boeken over de Romeinen, Grieken en Egyptenaren.
Ik hield me bezig met vragen als waar kwam de tijdsindeling vandaan ? hoe bouwde men de pyramides ? hoe bestuurde men de rijken en waarom gingen ze tenonder ?
Dit had natuurlijk te maken met het op zoek gaan naar beantwoording van levensvragen zoals waar komen wij vandaan ?
Enfin maandagavond wil ik u graag meenemen wat er zoal bekend is tav de pyramides over de wereld. Wat is feit en wat is fictie ? Ik hoop dat we elkaar kunnen prikkelen met nieuwe inzichten…..

Stef Freriks, 13 november 2017, “Kom in je kracht met de Freriks methode”

Stef Freriks

Als kind realiseert hij zich dat situaties en ervaringen op een bijzondere wijze door hem worden beleefd. Later wordt deze bijzondere wijze gebruikt om de omgeving waarin mensen en dieren zich bewegen, te begrijpen. Meer en meer kennis wordt opgedaan door het voeren van gesprekken, onderzoek, studie en levenservaring. En deze kennis gebruikt Stef nu in zijn werk.

Door het bezoeken en onderzoeken van 7000 woningen en bedrijven is de werking van de verschillende energievormen duidelijk geworden. Via deze bevindingen is Stef in staat energievormen zodanig op elkaar af te stemmen dat deze positief sfeerbepalend zijn. Nieuwe bevindingen en inzichten, aangereikt in uiteenlopende situaties, maken het Stef steeds opnieuw mogelijk bij te dragen aan een oplossingsgerichte (bedrijfs)cultuur.

Vanuit zijn levensstijl, werk- en levenservaring geeft hij inspirerende lezingen waar onderwerpen worden besproken in interactieve sessies. Hij geeft toegankelijke informatie vanuit een overstijgende zienswijze. Minder voor de hand liggende verbanden, zijn voor Stef juist helder en worden door hem uitgedragen.

Met voorbeelden uit het dagelijks leven, laat hij zien hoe energie kan beïnvloeden en tegelijkertijd beïnvloedbaar is. Dit stelt ons in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere leef- en werkomgeving.

Bron: http://www.steffreriks.nl

Maandag 13 november  2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree leden: € 2,00 / Niet leden: € 10,- / 65+: € 8,

Corrie en Trevor Burgoyne, Psychometrie

Corrie en Trevor Burgoyne PARAGNOSTEN.

Trevor Burgoyne had zijn eerste spirituele ervaring toen hij zeven jaar oud was. Om zijn aangeboren talent verder te ontwikkelen, volgde hij een studie aan het Arthur Findlay College, waar hij later ook ging lesgeven. In 1995 kwam Trevor voor het eerst naar Nederland om demonstraties te geven. In 1998 zou hij zich definitief in ons land vestigen. Hij richtte, samen met zijn vrouw, medium Corrie, een spirituele praktijk op. Zijn doorbraak als medium kwam na een optreden op de Duitse televisie. In 2007 was hij ook op de Nederlandse tv te bewonderen, toen hij te gast was bij ‘Mooi! Weer de Leeuw’. Corrie werkt al sinds 1983 als Medium en Healer. Zij is met name gespecialiseerd in het psychic mediumschap bestaande uit o.a. foto’s en voorwerpen lezen. Vanuit het mental mediumschap neemt zij ook overledenen waar. Zij heeft 3 jaar lessen gevolgd van de Russen Wladimir Stepanov en Konstantin Syrb in Den Haag en daarnaast nog vele andere cursussen en workshops op het gebied van het paranormale. Corrie werkt graag met huisdieren, zij kan hen een healing geven om pijn en ongemakken te verminderen en genezingsprocessen te ondersteunen. Samen met haar partner Trevor heeft zij een praktijk in Almere.

nb Door persoonlijke omstandigheden is Illy Klimmert helaas verhinderd op deze avond.

 

Maandag 15 mei 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree leden: € 2,00 / Niet leden: € 10,- / 65+: € 7,

JanKees Vergouw, non-dualiteit

Non-dualiteit ofwel a-dvaita betekent geen-twee. Waar het naar verwijst is dat alles één energie is. In het universum neemt deze energie miljarden vormen aan, waaronder ook de vorm van mensen. Veel mensen denken dat ze een individu zijn met een vrije wil die het leven in goede banen moet zien te leiden. Dit idee zorgt ervoor dat we leven met angst, frustratie, schuldgevoel, gepieker en verkramping.  Advaita kan de mens de weg wijzen naar bevrijding.

Helpt het lezen van veel boeken?

JanKees VergouwHet is geen kwestie of zoiets helpt, het is bijna onvermijdelijk dat we boeken lezen, dat we boeken over zelfrealisatie in handen krijgen. Dat gebeurt. Er zijn heel weinig voorbeelden te noemen van mensen die tot zelfrealisatie komen zonder gelezen te hebben of zonder gemediteerd te hebben of zonder in de zon gekeken te hebben of zonder op hun kop gestaan te hebben. Er zijn maar heel weinig mensen die dat niet gedaan hebben. Het gaat er niet om dat er een noodzaak is, het gaat er om dat zoiets klaarblijkelijk plaatsvindt. Je kunt niet anders dan mediteren, naar Satsang gaan, boeken lezen. Blijkbaar is die hartstocht inherent aan het zoeken. Zonder zoeken geen hartstocht en zonder zoeken geen verlangen om de ervaring van afgescheidenheid op te lossen.
Dus op zoek zijn naar een oplossing is inherent aan het lezen van boeken, mediteren, naar Satsang gaan of dat juist expres allemaal niet te doen. Het is de grote paradox – het zoeken naar een oplossing. Het staat de vanzelfsprekende natuurlijkheid die we zijn schijnbaar in de weg. Een diep verlangen, alles overheersend. Je hele leven lijkt vervuld te zijn van maar één verlangen: verlicht willen worden, althans dat was bij mij zo.

bron: http://www.jankeesvergouw.nl/interviewdick.html

 

Maandag 10 april 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree leden: € 2,00 / Niet leden: € 10,- / 65+: € 7,

René Emmerich, Psychognomie

De Psychognomie is ontwikkeld door wijlen professor Paul Bouts uit Belgie en gebaseerd op de leer van de oude Phrenologen. Het is een bijzonder complete en snelle methode om mensen nagenoeg foutloos te analyseren.

Vooral de schedelvorm en de schedelbouw plus de vorm van de ogen en wenkbrauwen, de vorm van de neus, de mond, de kin en kaak en de oren zijn de basiselementen voor een snelle en effectieve analyse. Het complete gelaat dus!

U leert wat een mooie koepelvormig bovenhoofd betekent. Maar ook een puntvormig of plat bovenhoofd. Wat betekent een mooi bol achterhoofd of een totaal vlak achterhoofd? Wat zegt een breed of smal hoofd boven de oren en voor de oren?

U leert alle geheimen van uzelf en uw medemensen kennen op een gemakkelijke, plezierige maar wel zeer doeltreffende manier van Wally Zweiphenning, de leerling van Rhené Emmerich, de enige echte laatste gediplomeerde leerling van professor Bouts. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring op dit en ander gebied.

Het kennen van deze zeer effectieve methode is een must voor iedereen, omdat men altijd met mensen te doen heeft. Speciaal geschikt voor leraren, coaches, zakenmensen, therapeuten en mensen uit het bedrijfsleven.

Frans Meulman, tarot

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt om het programma voor vanavond te moeten aanpassen.

Wij kregen net bericht dat Henk Kummel is geveld door de griep en vanavond niet aanwezig kan zijn om ons een lezing over Antroposofie te geven.
Wij hebben Frans Meulman gevraagd of hij vanavond, maandag 27 februari, bij ons een Tarot avond wil verzorgen en wij zijn heel blij dat hij dit wil doen.

Dus vanavond, Frans Meulman, Tarot.

Komt, want Frans weet dit op een prachtig manier te doen!

Maandag 27 februari 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree leden: € 2,00 / Niet leden: € 5,- / 65+: € 7,

Tjeerd Pietersma, Waarnemen in perspectief over de afgelopen 2500 jaar

Een wetenschapper zei recent; “Waarnemen begint al voordat je je ogen opendoet”. Op allerhande manieren wordt onderzocht hoe wij de wereld om ons heen waarnemen. Filosofen, sociologen en wetenschappers proberen (elk vanuit een eigen invalshoek) de werking van ons brein te verklaren.
Hoe verwerken wij reeds aanwezige informatie in ons brein met nieuw aangeboden informatie. Is het huidige, enorme, aanbod van (digitale) informatie een zegen of vraagt het om extra bewustwording over de manier waarop wij waarnemen.

Een lezing die ik zou omschrijven als een reis langs 2500 jaar waarnemen. Soms serieus, soms met enige verbazing maar ook relativerend.
Deze lezing is eerder als huiskamerlezing gegeven en nu op verzoek herhaald. Ik hoop dat u er net zo van geniet en dat het een leuke leerzame avond wordt.

Maandag 30 januari 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree leden: € 2,00 / Niet leden: € 10,- / 65+: € 7,

ALV

Maandag 23 januari 2017 20:00 uur
Basisschool De Vuurvogel, Eemmeer 15b, 1509 GL Zaandam – ’t Kalf
Entree: alleen leden

Op deze Jaarvergadering (ALV) zullen oa. onderstaande onderwerpen besproken worden.
Verenigingszaken: contributie,
Financiën: verslag kascommissie; begroting 2016/2017
Verslag seizoen 2015/16
Pariodiek
Website en Facebook

na de pauze zal Frans Meulman ons vertellen wat wij in persoonlijk opzicht kunnen verwachten in het nieuwe jaar.